2 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 261/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Dumneavoastră prezentaţi...? (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Iniţiatorii? Vă rog. Numai puţin, iniţiatorul doreşte să... Numai puţin... nu sunteţi iniţiator. (Vociferări.) Lăsaţi, vă rog, poate vă luaţi haina, şi discutăm când ajungem acolo. Deocamdată vorbesc iniţiatorii. Vă îmbrăcaţi, bun. Domnul... vă rog, domnul Ciocan, din partea Comisiei pentru agricultură, raportul. Şi apoi discutăm.

Dan Ciocan Mulţumesc, domnule preşedinte. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în vederea examinării şi depunerii unui nou raport, a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Da, domnule Olar. Avem 7 amendamente admise, să vă ajut.

Corneliu Olar Stimaţi colegi, Noi am mai vorbit despre Legea nr. 192 cu privire la trecerea drumurilor din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - vorbim despre drumurile publice, cele ale statului - în administrarea consiliilor locale, un lucru pe care noi, Partidul Naţional Liberal, îl susţinem. L-am susţinut şi în comisia de specialitate. Rezolvăm cazurile... în primul rând, fondurile europene, accesarea fondurilor europene. Nu poţi să accesezi fonduri europene sau să depui un proiect, în administraţia locală, atâta timp cât tu nu eşti administrator sau proprietar de drept. Prin chestiunea aceasta, rezolvăm problema UAT-urilor, problema accesării fondurilor europene. Şi mai am şi un amendament. Dacă vă uitaţi, la punctul 4 era o problemă de plată ilegală pe care trebuiau să o facă primarii sau primăriile, cu privire la ridicările topo. Se cerea, în lege, ridicările topo să se facă de către... nu se spunea de cine, dar cine le plăteşte? Trebuie să le plătească Ministerul Finanţelor Publice - şi aici am ajuns la o înţelegere cu colegii din comisie - pentru că Ministerul Finanţelor Publice are la ora actuală toate drumurile, cele care trebuie să treacă la UAT-uri, le are în inventar. De aceea vă rog să votaţi ca atare. Şi cred că rezolvăm o problemă destul de bună pentru primării, pentru UAT-uri. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Simionca, Grupul PMP. Şi apoi, domnul Tinel Gheorghe.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un proiect legislativ bun, care vine în sprijinul UAT-urilor. Prin această trecere, de la Romsilva la unităţile administrativ-teritoriale, la consiliile locale, unităţile administrative pot să ia fonduri europene, pot să dezvolte aceste infrastructuri. Deci cred că e o lege bună. Şi noi, cei din PMP, o să o susţinem. Mulţumesc.

Florin Iordache Da, domnul Tinel, vă rog. A doua intervenţie de la Grupul PNL.

Tinel Gheorghe Regulamentar.

Florin Iordache Regulamentar. Păi, noi lucrăm numai regulamentar, domnule Tinel.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Iniţial, proiectul de lege s-a referit numai la drumurile forestiere şi la lucrările de corectare a torenţilor. Este normală şi firească trecerea acestora, acolo unde suprafeţele de pădure aparţin unităţilor administrativ-teritoriale. Nu poate rămâne Romsilva să administreze drumul forestier, iar suprafaţa de pădure să fie a primăriei. Dar în textul de lege, în urma aprobării Senatului şi în urma dezbaterii comisiei, în Camera Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, s-a strecurat încă o chichiţă, să-i zic eu, aşa. Au apărut un amendament şi textul modificat care prevede ca şi căile forestiere ferate de la Romsilva să treacă în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale. Păi, statul nu mai are sau Romsilva nu mai are, în momentul de faţă, decât Salva-Vişeu. CFF Salva-Vişeu. Păi, de ce o treceţi? De ce o luaţi, în condiţiile în care acolo drumul este pe domeniul public al statului, deserveşte o suprafaţă mai mult de 50%-60% domeniul public al statului?. Care este raţiunea, logica, de a trece CFF Salva-Vişeu de la stat, de la Romsilva - singurul, de altfel, în momentul de faţă - în administrarea unităţii administrativ-teritoriale, la primării? Care este logica pentru care s-a strecurat în Comisia pentru agricultură această adăugare, care modifică şi titlul legii, teoretic. Nu mai avem drumuri forestiere şi lucrări de corectare a torenţilor, avem drumuri forestiere, căi ferate forestiere şi lucrări de corectare a torenţilor. Şi aici trebuia modificat şi titlul legii, domnule vicepreşedinte de comisie, pentru că aşa este corect, să ştiţi. Când amendaţi textul de lege, trebuie făcută referire şi la o categorie de lucrări de construcţii care sunt afectate de textul de lege. Deci eu nu pricep logica de a trece Salva-Vişeu, în condiţiile în care materialul rulant, acum, tot în guvernarea dumneavoastră, în 2001-2004, l-aţi dat unei firme private. Deci, cum ar veni, materialul rulant este al unei firme private, suprafaţa de teren este fond forestier naţional, iar acum, prin lege, venim şi spunem "...nu, domnule, pardon, să treacă în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale". Eu cred că ar trebui reîntors proiectul de lege la comisie şi rediscutat acest amendament, acest aspect, pentru că el excede titlului legii şi avizului pe care l-a primit la Senat.

Florin Iordache Da. Propuneţi ceva sau au fost consideraţii generale?

Tinel Gheorghe Dar textul ar trebui reîntors, pentru că...

Florin Iordache Regulamentar, nu mi-a cerut nimeni. Deci, regulamentar, nu mi-a cerut-o. Bun. Mergem mai departe. Domnul Márton Árpád. (Discuţii în sală.)

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ar trebui să spun că mă miră. Dar, de fapt, nu mă miră că de la acelaşi grup parlamentar intervin doi colegi, având nişte opinii diametral opuse. Unul susţine legea, cu toată tăria, celălalt nu o susţine, o crede proastă, chiar periculoasă şi doreşte să fie retrimisă. Noi, UDMR, suntem consecvenţi. Descentralizarea, pentru noi, nu este doar o zicală, ci o dorinţă reală. Şi noi credem că tot ce se poate trebuie să fie dat în ograda autorităţilor locale, pentru ca localitatea, judeţul să prospere. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Din partea PMP, al doilea vorbitor, domnul Paşcan Emil.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Evident, nu o să invalidez ce a susţinut colegul meu. Partidul Mişcarea Populară susţine acest proiect legislativ. Doar vreau să evidenţiez o serie de probleme care pot fi întâmpinate. Şi v-o spun din experienţa de fost prefect. Deci, pe de o parte, sigur că există această presiune din partea primăriilor, este veche. Doresc să preia anumite drumuri, să le reabiliteze prin fonduri europene. N-o pot face, câtă vreme nu le au în proprietate, este logic. Şi acest principiu a stat la baza legii. Însă s-a pornit de la realitatea că adeseori primăriile nu au banii necesari pentru a promova ridicările topo, adică studiile topografice, şi acestea revin în sarcina ministerului. Daţi-mi voie să vă spun, sunt sute, poate mii de astfel de cazuri, la nivel naţional. În ce ordine va promova ministerul de resort aceste alocări de fonduri? Este mai mult o piedică. Poate că ar fi trebuit să se lase şi la latitudinea administraţiilor publice locale, acolo unde primăriile au bani pentru a face aceste studii, să le facă pe cheltuială proprie. Şi doar acolo unde autorităţile publice locale nu au aceste resurse, să se recurgă la fondurile de la minister. Pe de altă parte, vreau să vă mai aduc la cunoştinţă o piedică adesea întâlnită în administraţia publică, privind promovarea hotărârilor de Guvern cu caracter patrimonial. Se face extrem, extrem de greu. Deci, dacă se va sta pentru fiecare drum forestier pentru ca Guvernul să promoveze o hotărâre, daţi-mi voie să vă spun, de pe acum, că acest proiect legislativ este un eşec. Poate că ar fi trebuit, şi din această perspectivă, reîntors la comisie şi discutat şi cu varianta de a se putea finanţa din fondurile bugetului local, acolo unde există aceste resurse. Şi, de asemenea, să se găsească o modalitate pentru a se promova operativ hotărârea de Guvern, nu aşa cum se întâmplă astăzi. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Ovidiu Ganţ, vă rog. Şi apoi, procedură, domnul Tinel. Vă rog.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Grupul nostru parlamentar va susţine proiectul. Personal, cunosc în amănunt situaţia - de exemplu, de la Vişeu, unde statul, prin Romsilva, este un foarte prost administrator şi, din lipsă de fonduri, calea ferată respectivă s-a degradat continuu. Singura posibilitate de salvare este tocmai trecerea la administraţia locală, care să poată accesa fonduri europene pentru eventuala reabilitare. S-au produs inundaţii, s-au produs degradări ale terasamentului şi nu a intervenit nimeni. În consecinţă, n-ar trebui să invocăm astfel de situaţii care sunt exact contrare celor descrise aici. Iar faptul că, din nefericire, este ultima sau singura care a mai rămas, e dovada certă a proastei administrări centralizate dinspre Bucureşti, pentru că în cei 28 de ani care au trecut de la Revoluţie, celelalte au fost furate sau distruse. Am convingerea că, în baza principiului subsidiarităţii, pe care, nu-i aşa, clamăm că-l susţinem, administrarea la un nivel cât mai apropiat de cetăţean, şi anume de administraţiile locale, este soluţia. Pentru că cetăţenii de acolo, din zonă, sunt cei mai interesaţi ca aceste lucruri să nu se distrugă, să fie bine administrate şi să aibă un folos de pe urma lor. În consecinţă, încă o dată vă spun, grupul nostru parlamentar va susţine şi va vota în favoarea acestui proiect. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Tinel Gheorghe, vă rog.

Tinel Gheorghe Pe procedură, am solicitat o intervenţie, domnule preşedinte de şedinţă, pentru că poziţia exprimată de mine n-a fost împotriva proiectului de lege. A fost exclusiv legată de amendamentul care prevede trecerea CFF de la stat la unitatea administrativ-teritorială. Greşit s-a spus aici că statul este un prost administrator. V-am explicat, din mandatul 2001, o firmă privată a preluat infrastructura CFF, acolo, nu statul a fost administrator. Haideţi să punem în cârca statului acolo unde trebuie pus. Iar în ceea ce priveşte, stimate coleg de la UDMR, dorinţa dumneavoastră de bunăstare a unităţilor administrativ-teritoriale, în ceea ce priveşte fondul forestier naţional, s-a văzut în toată această perioadă, când oameni politici de la dumneavoastră erau numiţi aşa cum erau ei numiţi, tocmai pe baza averilor din fondul forestier, din pădure, să ştiţi.

Florin Iordache Vă mulţumesc. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Ce aţi uitat?

Corneliu Olar Vedeţi câţi primari au dosare de abuz în serviciu? Referitor la ce spunea colegul meu. Eu sunt de acord parţial. Însă, dacă ne aducem aminte şi vorbim profesional - deturnarea de fonduri - dacă ştim ce înseamnă deturnare de fonduri. Nu poate să plătească o primărie pentru ridicările topo ale unui drum care se află în proprietatea statului. Proprietatea statului, prin Ministerul Finanţelor Publice. Mulţumesc.

Florin Iordache Bine. Vă mulţumesc. Revenim. La raport, avem 7 amendamente admise. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Adoptat. Articolul unic. Intervenţii? Nu. Adoptat. De la 3 până la 7 marginal. Intervenţii? Nu. Adoptate. Rămâne la votul final.