25 august 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii (Pl-x 485/2020) ( rămasă pentru votul final ).

Florin Iordache 34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii; Pl-x 485/2020. Doriţi...? Da, domnule Andronache, vă rog. Aveţi o problemă de procedură?

Gabriel Andronache Da, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Gabriel Andronache Este un proiect la care am fost invitat să devin coiniţiator. Vă spun sincer că am devenit coiniţiator dintr-un singur motiv, şi anume că, în raport cu legea în vigoare, această reglementare vine să elimine o impunitate de natură penală pentru conducătorul acestei instituţii. Şi este o chestiune pe care a semnalat-o colegul deputat, Andi Grosaru. M-am raliat acestui demers. Este o lege, legea în vigoare, pe tema aceasta. Ordonanţa de urgenţă nr. 22 spune că şeful acestei instituţii nu răspunde penal pentru abuz în serviciu. Şi am devenit coiniţiator dintr-un singur motiv, şi anume, acela că, prin această reglementare, - şi acest demers este unul bun - şeful acestei instituţii va răspunde penal pentru abuz în serviciu. Pe cale de consecinţă, merită demersul, atât timp cât o reglementare, la ora aceasta în vigoare, instituie impunitate penală. Dar intervenţia mea pe procedură se referă la modul în care a înţeles Biroul permanent să introducă în dezbatere acest proiect de lege. Şi anume, a sesizat numai Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru raport, deşi, în mod evident, obiectul de reglementare constituia, dacă ne uităm în Regulament, obiectul de studiu şi de dezbatere în fond şi pentru Comisia pentru tehnologia informaţiei. Pe cale de consecinţă, în opinia mea, a dezbate în continuare, la plen, doar raportul Comisiei juridice, constituie o gravă eroare de procedură. Şi, ca atare, vă adresez rugămintea, domnule preşedinte, să supuneţi plenului votul de a sesiza şi Comisia pentru tehnologia informaţiei, pentru a da raport pe acest proiect de lege. Ştiu că este un pic în prelungirea dispoziţiilor regulamentare, dar, totuşi, haideţi să corectăm - pentru că ne-a spus-o şi Curtea Constituţională, de mai multe ori - să corectăm această eroare a Biroului permanent şi să procedăm la sesizarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei, în fond, şi nu un aviz. Pe cale de consecinţă, propunerea Grupului parlamentar al PNL este de a suspenda discuţia pe acest proiect de lege şi de a supune votului plenului sesizarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei, astfel încât să avem un raport şi de la Comisia pentru tehnologia informaţiei, într-o săptămână. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule coleg, staţi puţin. Nu am nicio problemă, atât timp cât Comisia pentru tehnologia informaţiei, la care faceţi dumneavoastră referire, este sesizată de Biroul permanent, pentru aviz. Repet, dumneavoastră, regulamentar - pentru că dacă tot discutăm pe Regulament... (Domnul deputat Márton Árpád-Francisc solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Márton. Dacă tot discutăm pe Regulament, Comisia pentru tehnologia informaţiei, la care faceţi referire, este sesizată pentru aviz. Putea să prezinte un aviz, potrivit programului stabilit de Biroul permanent, favorabil sau cu observaţii şi aşa mai departe. Deci, regulamentar, în acest moment, eu nu am cum să suspend discuţiile aici, mergând pe raportul pe care Comisia juridică l-a făcut şi pe cele două avize, repet, care trebuiau să vină, repet, de la Comisia pentru administraţie, cât şi Comisia pentru tehnologia informaţiei. Domnule Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Domnul Andronache ştie foarte bine că în Regulamentul nostru este o prevedere clară, care... Propunerea Domniei Sale nu este în prelungirea acelei prevederi, ci în contradicţie cu acea prevedere, pentru că acolo este un termen de decădere, de 5 zile, în care Biroul permanent al unei comisii poate cere să fie sesizată în fond. Acest termen de decădere fiind depăşit, noi, plenul, conform Regulamentului nostru, nu putem impune o altă modalitate de dezbatere. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, domnule Drulă, din partea Grupului USR. (Vociferări.) Păi, nu, nu, nu. Am depăşit momentul. La dezbateri generale, după ce auzim raportul comisiei. Deci, rog colegii din Comisia juridică... Doamnă Claudia Gilia, vă rog, prezentaţi raportul cu amendamente admise, din partea Comisiei juridice. Şi apoi trecem la dezbateri generale. (Vociferări.) Da, dau cuvântul tuturor colegilor, apoi, la dezbateri generale.

Claudia Gilia Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii, în sensul alinierii conducerii ANCOM, din punctul de vedere al numirii şi al conducerii, la modalitatea de funcţionare a conducerilor celorlalte organisme - autorităţi administrative autonome, cu personalitate juridică, aflate sub control parlamentar şi finanţate integral din venituri proprii, şi anume, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea de Supraveghere Financiară. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, cu amendamentele admise, redate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnul Drulă. Şi apoi domnul Roman.

Cătălin Drulă Mulţumesc, domnule preşedinte. În ceea ce priveşte discuţia de mai devreme, legată de sesizarea pentru raport, a Comisiei pentru tehnologia informaţiei, ea este îndreptăţită. E absurd chiar că această comisie este chemată să audieze şi să aleagă preşedintele ANCOM, vicepreşedinţii, adică subiectul discuţiei de astăzi, dar nu poate da un raport asupra unei propuneri de modificare exact a acestor prevederi. Haideţi să nu ne mai ascundem după deget, că avem o oarecare vechime. Chiar şi eu, deja, după 3 ani în Parlament, am văzut destule! Este un proiect cu un termen extrem de scurt. PSD l-a pus pe masă. Aveţi controlul Biroului permanent, aţi vrut să-l treceţi foarte repede. Deci merg pe fond, ca să lăsăm dezbaterile acestea la o parte, de procedură. ANCOM, în ultimii 4 ani, a suferit numeroase modificări de alegere a conducerii, a modului de guvernanţă, iniţiate de PSD. Dacă în legea iniţială era numit un preşedinte pe 6 ani, la propunerea premierului de către Preşedinte, a venit Dragnea, a vrut să-şi pună omul acolo şi a adus numirea la Parlament. După ce l-a pus pe domnul Diţă, dacă îl mai ţineţi minte pe domnul Diţă, prin 2017, care îngrozise pe toată lumea, nu mai ştiaţi nici chiar dumneavoastră cum să-l schimbaţi, s-a creat poziţia pentru domnul Grindeanu, primul premier din guvernarea PSD. Domnul Dragnea a vrut să aibă şi o metodă de demitere, pentru că nu exista în lege. A modificat legea şi s-a introdus şi posibilitatea de a demite pe cel care conduce ANCOM. Acum, pentru că sunteţi pe final de mandat şi încă aveţi majoritate, vreţi să vă asiguraţi controlul acolo. Introduceţi acest consiliu, la fel ca la ANRE, ASF, de 7 oameni, în care probabil să aveţi majoritate. Şi, din nou, se revine la inamovibilitate pe 6 ani, pentru această poziţie. Deci vă asiguraţi controlul pentru 6 ani, dacă cei de după, care vor avea majoritatea, nu modifică şi ei legea. De ce n-ar face-o, domnule lider Simonis? Că acum, dacă e la liber, toată lumea poate modifica legea. Dar va fi destul de... creăm precedentul. Creaţi doar o mică problemă. Dar şi cei care vin după şi vor avea majoritate pot să facă acelaşi lucru. Acum, eu fac un apel la liderii celorlalte grupuri, că la PSD am înţeles, e proiectul lor, l-au discutat, vor să-l treacă, nu contează ce argumente o să zic aici, dar... Şi cred că domnul Andronache a fost o victimă a acestui proiect, cred că şi colegii de la PMP şi de la UDMR - şi o spun fără condescendenţă. Dăm posibilitatea PSD să controleze această instituţie 4 ani, în loc, aşa cum ar fi normal, după plecarea lui Grindeanu, noul Parlament să numească un profesionist acolo. De ce am face asta? Ei singuri n-o pot face, că e lege organică. Deci dacă PNL, PMP, UDMR nu votează legea, nu fac voturile acelea, 165, dacă nici dumneavoastră, de la minorităţi, nu votaţi cu ei. Deci, revenind...

Florin Iordache Concluzionaţi, vă rog.

Cătălin Drulă ... şi concluzionând... Este o modificare neavenită. Este din seria de atacuri politice la ANCOM, depolitizare, adică Sorin Grindeanu n-a fost om politic 3 ani de zile, s-a pus aşa, cum spun copiii, "piua", a fost un cetăţean, acum a revenit din nou om politic. Din fericire, acolo sunt 2 vicepreşedinţi, care sunt oameni profesionişti, cu vechime de 20 de ani în instituţie. Deci nu e nicio problemă, dacă domnul Grindeanu pleacă, să preia unul dintre ei conducerea interimară, n-avem o criză. Şi noul Parlament, care este legitim, are poporul în spate, cum vă place dumneavoastră să spuneţi, de la PSD, poate să aleagă un profesionist acolo. Eu sper că şi pe cineva apolitic, cu experienţă în domeniu. Vom vota clar împotriva acestei legi. Fac un apel şi la celelalte grupuri non-PSD, chiar şi la PRO România - nu ştiu dacă mai e domnul Ponta în sală, nu-l mai văd - să nu voteze această lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Şi actualul... (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Numai puţin. Şi actualul Parlament e la fel de legitim. A fost rezultatul votului cetăţenilor. Numai puţin, vă dau cuvântul... Vă rog, v-am dat, sunteţi şi iniţiator. Domnul Roman. Şi apoi dau cuvântul domnului Grosaru, care este şi iniţiator, domnului Varujan Pambuccian... Domnul Roman. Vă rog, faceţi legătura.

Florin-Claudiu Roman Mă auziţi, domnule preşedinte?

Florin Iordache Vă rog, domnule Roman, sigur. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Sincer, eu am crezut că după ce Liviu Dragnea a intrat în puşcărie, nu vom mai avea şedinţe ale Camerei Deputaţilor în care se încalcă Regulamentul, cutumă, orice discuţie de o asemenea manieră. Gabi Andronache a semnat acest proiect de lege la îndemnul meu, pentru că eu chiar am crezut că ne dorim cu adevărat să găsim o soluţie la reglementarea pieţei ANCOM, una extrem, extrem de sensibilă şi că vom fi cu toţii responsabili. Din păcate, nu se întâmplă aşa. Se întâmplă exact un atac politic la ANCOM, ceea ce... partenerii noştri europeni cred că vor fi foarte, foarte interesaţi de această lovitură de palat. Şi vă spun foarte clar, stimaţi colegi de la PSD, aveţi majoritatea, OK. Vreţi să treceţi cu tăvălugul? Faceţi-o! Vreau să vă spun, ca să ştim, să nu ne auzim poveşti. În momentul în care vom avea majoritate, pe viitoarea legislatură, vom reduce numărul de membri din toate autorităţile de reglementare şi vă vom scoate afară toţi ideologii politici. Pentru că dumneavoastră n-aţi înţeles, de la Liviu Dragnea încoace, că Parlamentul nu este doar al dumneavoastră, chiar dacă aveţi o majoritate, şi aţi călcat în picioare orice cutumă legată de modul de funcţionare a autorităţilor de reglementare aflate în coordonarea Parlamentului şi le-aţi transformat în instituţii de partid. Aţi depăşit orice limită. Şi, prin urmare... Am văzut că nu aţi luat în considerare nici propunerea pe procedură a colegului Gabi Andronache. Prin urmare, vom vota împotrivă. Şi vă spun foarte clar că, cunoscându-vă modelul de lucru, după ce o veţi trece şi de Senat, analizăm posibilitatea atacului la Curtea Constituţională. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Grosaru. Şi apoi domnul Varujan Pambuccian. Domnule Grosaru, sunteţi şi iniţiator, vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Am să fiu foarte scurt, domnule preşedinte. Vă mulţumesc. Să înţeleg că noi, cei de la minorităţi, suntem buni numai când votăm anumite proiecte de lege, pentru un anumit partid. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi şi colegul dinaintea mea, Noi, de la minorităţi, să ştiţi că punem la un moment dat echilibru în tot ceea ce înseamnă proiecte de lege care acoperă anumite disfuncţionalităţi, să spunem, sau lipsuri din legile care trebuie votate şi trebuie adoptate. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian, aveţi două minute.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. O să încep prin a vă spune o mică poveste care s-a întâmplat pe Planeta Pământ. Când au început să se dezvolte comunicaţiile electronice, companiile erau conduse de ingineri. După aceea, când a fost nevoie să crească piaţa, au fost conduse de finanţişti. Acum sunt conduse de avocaţi. De ce? Pentru că, din păcate, în toată lumea, statul - şi când spun statul mă refer la zona politică - a început să acapareze şi domeniul acesta. Şi, într-un fel, acesta este şi un reflex a ceea ce vedem acum că se întâmplă cu legea cu pricina, discutată doar în Comisia juridică, unde nu ştiu ce specialişti în domeniul comunicaţiilor există - n-am nimic cu colegii mei jurişti, e meseria dânşilor, dar mai există şi alte meserii pe lumea asta -, ocolindu-se Comisia pentru tehnologia informaţiei, unde există oameni de meserie. Deja proiectul acesta pare, şi în urma discuţiilor care au fost, o luptă pentru împărţit zone de influenţă între partide, atunci când vorbim despre comunicaţii. Unii sunt bucuroşi, alţii, supăraţi că nu iau suficientă influenţă în zona aceasta. N-am auzit nimic discutându-se din punct de vedere tehnic sau din punctul de vedere al pieţei. Eu nu voi vota, în niciun fel, în condiţiile în care Comisia pentru tehnologia informaţiei nu a fost deloc consultată. Dar vreau să atrag atenţia că efectele unei asemenea gândiri la nivelul pieţei se vor vedea în anii care urmează. La începutul perioadei acesteia, în care am încercat să dezvoltăm legislaţie pentru comunicaţii, am făcut tot ce am putut ca piaţa să se dezvolte şi oamenii să aibă acces cât mai ieftin la comunicaţii de calitate. Şi am reuşit. Astăzi avem un raport preţ/performanţă de invidiat în lume. Dacă o luăm pe calea astălaltă, prevăd că tot ce am reuşit atunci se va spulbera acum. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. (Vociferări.) A, vă rog. (Vociferări.)

Alfred - Robert Simonis Eu zic să vă liniştiţi, domnule Varga, că e mai bine! Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Câteva consideraţii. În primul rând, l-am auzit pe domnul Drulă spunându-ne faptul că PSD încearcă, pentru următorii ani, să pună neprofesionişti şi să creeze haos în domeniu, iar la un minut după aceea ne-a spus că acolo sunt 2 vicepreşedinţi extrem de profesionişti, puşi tot de PSD. Deci, mi-e greu să înţeleg logica dumneavoastră! Pe de altă parte, v-aş spune că această agenţie de reglementare în comunicaţii, la nivel european... cel puţin 20 de state au acest comitet de reglementare. România se află printre cele care nu au acest comitet de reglementare. Celelalte agenţii de reglementare - ASF, ANRE şi nu numai - au comitete de reglementare. S-a spus foarte fals aici că prin acest proiect PSD numeşte pe cineva. Nu, creăm un cadru legislativ, urmând ca, după ce această lege va fi promulgată şi va fi în vigoare, se va discuta în Parlament, de către toate grupurile parlamentare, conform ponderii parlamentare, aşa cum s-a întâmplat şi la celelalte agenţii şi nu doar agenţii, şi Parlamentul va învesti o nouă conducere, formată din preşedinte, vicepreşedinţi, membri în consiliul director sau acest consiliu de reglementare. S-a spus de la tribună că legea în vigoare, legea de astăzi, care astăzi este în vigoare, nu permite urmărirea penală a celor care fac parte din conducerea ANCOM. Această lege, pe care am iniţiat-o împreună cu colegi de la PNL, de la minorităţi şi de la celelalte grupuri parlamentare, de la PRO România, de la UDMR, de la PMP, prevede că pot fi urmăriţi penal cei care se vor afla în funcţii de conducere, după ce această lege va fi în vigoare. Înţeleg că USR doreşte protejarea celor care se află în aceste funcţii şi indiferent, de acum înainte, cine va ocupa aceste funcţii, să nu poată fi urmăriţi penal, pentru că, altfel, nu înţeleg! Pe de altă parte, revenind la pondere, domnule Drulă, în urmă cu două luni am votat membrii în consiliile directoare la ANRE, la ASF, la Curtea de Conturi şi nu numai. Nu vă faceţi griji, pentru că, aşa cum am respectat ponderea, acum două luni, şi dumneavoastră aţi optat pentru nişte poziţii importante în aceste instituţii, probabil că, pe ponderea parlamentară, veţi beneficia şi de data aceasta de aceeaşi trataţie! (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Drept la replică. Da, domnule Drulă, sigur, aveţi un minut, vă rog, cum să nu...

Cătălin Drulă Foarte scurt. Am făcut puţinele propuneri, în aceşti 4 ani, care ne-au fost acceptate. Au fost întotdeauna oameni profesionişti, selectaţi ca urmare a unor concursuri. Ştim foarte bine cum se fac numirile de către celelalte partide. Şi, tocmai de aceea, cred că este în interesul public ca, în momentul de faţă, în actuala configuraţie a Parlamentului, să nu se facă o numire majoritară, de către PSD, pentru această instituţie. Avem, aşa cum spuneam, cei 2 vicepreşedinţi, oameni OK, care pot asigura interimatul. Şi viitorul Parlament poate numi un preşedinte, o figură care să... putem să ne luăm un angajament, suntem aici de la toate grupurile, care să nu fie nici membru de partid, nici angajat politic, ci un om profesionist din industrie. Asta este propunerea noastră. Prin urmare, vom vota împotriva acestei propuneri de modificare.

Florin Iordache Bun. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Da, Grupul UDMR. Vă rog, domnule Benedek Zacharie. Vă rog, aveţi două minute. (Vociferări.) Un minut, vă rog. V-am dat două.

Zacharie Benedek Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate coleg de la USR, Vă rog, nu faceţi nişte afirmaţii pe care nu le cunoaşteţi. Probabil şi sunt sigur... probabil că dumneavoastră numiţi profesionişti. Dar să fiţi sigur că şi noi numim profesionişti în diverse funcţii. Nu vă mai băgaţi în bucătăria internă a celorlalte partide! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Corectă afirmaţia domnului Zacharie. Avem 39 de amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 39? Rămâne la votul final; caracter organic.