6 iunie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementarea în Domeniul Energiei (Pl-x 167/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementarea în Domeniul Energiei; Pl-x 167/2017; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Îl rog pe domnul preşedinte Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii. Vă rog, domnule preşedinte, prezentaţi raportul.

Iulian Iancu Şi servicii, domnule Munteanu. Stimaţi colegi, Avem un act normativ care este, în fapt, o propunere a colegilor de la Senat, ca urmare a modificării structurii şi organizării Senatului. În consecinţă, comisia noastră a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu această propunere legislativă. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată; decizională aici va fi în final Senatul. În esenţă, se propune modificarea unui articol prin care este schimbată o comisie de la Senat, cu comisia care a preluat atribuţiile legate de domeniul energetic, de legiferare a domeniului energetic şi inclusiv al celui de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea. De asemenea, Comisia juridică a avizat favorabil, precum şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea propunerii legislative, cu majoritate de voturi.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La dezbateri generale domnul Lucian Bode. Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prezenta iniţiativă legislativă introduce câteva modificări, spun eu necesare, în ceea ce priveşte funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, mai precis a Comitetului de reglementare al ANRE. În intervenţia mea mă voi referi la un amendament privind modul de numire de către Parlament a membrilor Comitetului de reglementare. Şi aş vrea să vă prezint foarte pe scurt un exemplu. Studiu de caz. Am fost majoritatea martori la acest exemplu. În 2015, în aprilie, se vacantează la expirarea mandatelor un post de vicepreşedinte, respectiv două posturi de membru al Comitetului de reglementare. Septembrie-decembrie 2015 - audieri în comisiile de specialitate, 16 pretendenţi - fără niciun rezultat. În 2016 sunt reluate audierile, tot fără niciun rezultat. Comisiile de specialitate în 2016 propun plenului reunit adoptarea unei hotărâri, tot fără niciun rezultat. În 2017, mai exact în urmă cu câteva săptămâni, în luna mai, plenul reunit îi invalidează pe cei trei membri ai Comitetului de reglementare al ANRE, propuşi de comisiile de specialitate. Şi, într-un final, tot plenul reunit validează alte trei propuneri pentru Comitetul de reglementare. Pentru a nu mai fi în astfel de situaţii am venit cu un amendament care a fost adoptat de comisie şi vă propun dumneavoastră să votaţi şi să susţineţi acest amendament, în sensul în care "Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizare pe funcţii, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru transporturi şi energie a Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcţiilor respective". Termenul propus, de 30 de zile, este în oglindă cu cel prevăzut în lege la alin. (6) art. 4, în cazul indisponibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Comitetului de reglementare: "Comisiile parlamentare propun plenului în termen de 30 de zile persoana care va fi sau persoanele care vor fi nominalizate pentru durata restantă a mandatului". Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul Iancu. Vă rog.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Aşa cum vă spuneam în prezentarea raportului, avem în dezbatere o modificare a Legii de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie. Modificarea, în esenţă, vă spuneam că presupunea schimbarea a două comisii la Senat. Însă noi, Camera Deputaţilor, considerăm că această autoritate este una dintre cele mai importante instituţii din România, alături de Agenţia Naţională de Resurse Minerale, Banca Naţională, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei. În consecinţă, am considerat că este obligatoriu ca noi să introducem în această Lege de organizare şi funcţionare câteva măsuri care să stabilească un cadru foarte clar de funcţionare a Comitetului de reglementare. În forma actuală tot noi, Parlamentul, ne-am luptat să le acordăm autonomie şi independenţă deplină, însă cred că am exagerat, în sensul că pot să nu-şi îndeplinească atribuţiile, pot să nu transpună legislaţia primară în legislaţie secundară şi nu sunt consecinţe, ceea ce s-a şi întâmplat. Acesta este motivul pentru care anul acesta, la analiza raportului Autorităţii de Reglementare noi, comisiile de specialitate, vom introduce în dezbaterea publică elementele care nu au fost transpuse în legislaţia secundară de către Autoritatea de Reglementare sau au fost transpuse deficitar, sau au fost transpuse în defavoarea consumatorului. Este inexplicabil cum este posibil ca Autoritatea de Reglementare, cea menită să creeze echilibru între consumator şi ceilalţi actori din piaţa de energie electrică sau gaze naturale, să introducă în preţul consumatorului redevenţa, care este obligaţia concesionarului, pe care concesionarul a folosit-o ca element competitiv în licitaţia pentru concesiunea sistemului, şi nu pentru a fi transferată în final consumatorului. De asemenea, nu se explică de ce în structura de cost al tarifelor reglementate atât pe partea de transport, cât şi pentru partea de distribuţie, o parte din costuri, care sunt costuri care nu au nicio legătură cu obiectul principal de activitate, să fie de asemenea recunoscute şi transferate consumatorului. Credem că aici este în continuare un potenţial ridicat de diminuare a preţurilor şi de creare a unui echilibru între profitul garantat operatorilor şi gradul de suportabilitate al consumatorilor, şi nu numai. Şi, în consecinţă, stimaţi colegi, închei aici, în zilele de 14 şi 15 iunie comisiile de specialitate vor analiza raportul de activitate pentru anul trecut al autorităţii, la care vă invităm pe toţi. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Alte intervenţii dacă sunt? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem şase amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. Adoptat. La articol unic, dacă sunt observaţii? Nu. La 3 marginal, art. 1 alin. (5), dacă sunt observaţii? Nu. Adoptat. La art. 4. Este vorba de art. 4 alin. (2), 4 marginal. Observaţii? Nu. Adoptat. La 5 marginal. Observaţii? Nu. La 6 marginal. Este vorba de alin. (7) al art. 5. Dacă sunt observaţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter organic. Am terminat rapoartele cu propunere de adoptare. Trecem la secţiunea cu rapoarte de respingere.