Pl-x nr. 345/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

Sponsori: Florin Iordache, Ion-Marcel Ciolacu

cdep

2 decembrie 2019
Senat
respinsa de catre Senat

încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Senat

22 octombrie 2019
Senat

înaintat la Senat

22 octombrie 2019
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
22 octombrie 2019
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei
17 septembrie 2019
Camera Deputaților
9 septembrie 2019
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.779/06.09.2019 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
2 septembrie 2019
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 09-09-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 09-09-2019

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
termen depunere amendamente: 09.09.2019
termen depunere raport: 11.09.2019