3 iunie 2020 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar (Pl-x 263/2018/2020). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar; PL-x 263/2018/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Iniţiatorii. Vă rog. Vă rog, domnule coleg. Domnul Dohotaru, vă rog.

Adrian-Octavian Dohotaru Bună ziua! Vă mulţumesc. Acest proiect legislativ prevede ca salariul minim să fie corelat cu acest coş minim pentru un trai decent, care este calculat de INS, anual. Este un proiect realizat cu sprijinul Campaniei pentru Viaţă şi Muncă Decentă, în care sunt angrenate sindicate, politicieni din mai multe partide, au participat cercetători de la ICCV, Fundaţia social-democrată Friedrich-Ebert Stiftung. Pe scurt. Acest coş minim pentru un trai decent presupune să avem un coş de peste 7.000 de lei, în momentul de faţă. Este vorba de o familie cu 2 copii. Un salariu minim spre care trebuie să tindem pentru a ajunge la un stat social adevărat, de peste 2.700 de lei. Lucru care este foarte relevant pentru angajaţii de pe piaţa românească, în condiţiile în care avem aproximativ o treime din angajaţi pe salariu minim. Spre 50% din contracte, pe salariu minim. De aceea, pentru a construi acest stat social este bine să avem acest coş calculat anual de INS. Le mulţumesc colegilor din mai multe partide, care au contribuit, prin dezbateri publice, la Comisia pentru muncă, la creionarea acestui coş. Bineînţeles, cu prezenţa experţilor de la SINDEX, ICCV şi INS. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Raportul Comisiei pentru muncă? Domnul preşedinte Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000, în sensul stabilirii ca evaluarea coşului minim de consum lunar să se facă trimestrial de către Institutul Naţional de Statistică, iar valoarea acestuia să se aprobe prin hotărâre de Guvern. Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 din Constituţia României, şi transmisă spre promulgare Preşedintelui în 26 octombrie 2019. Preşedintele a trimis-o spre reexaminare, pentru următoarele considerente. 1. Dacă legiuitorul a prevăzut prin lege valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent, modificarea acestui cuantum nu se poate realiza altfel decât printr-un act cu aceeaşi forţă juridică, respectiv tot prin lege, şi nu prin hotărâre de Guvern. 2. Întrucât coşul minim de consum pentru un trai decent va constitui unul dintre elementele de fundamentare a salariului de bază minim brut pe ţară, Parlamentului îi revine sarcina de a analiza şi în ce măsură structura, componentele şi valoarea acestui coş trebuie să fie stabilite prin lege. Şi al treilea punct. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar schimbă concepţia generală a actului normativ supus modificării. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de reexaminare şi a adoptat, în şedinţa din 3 februarie 2020, legea în forma prezentată. Membrii Comisiei pentru muncă s-au întrunit, în data de 4 martie 2020, şi au aprobat, în parte, cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport asupra cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României, prin care se propune adoptarea legii cu amendamente. Acestea se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă rog, vreţi să interveniţi şi la dezbateri generale?

Adrian Solomon Da.

Florin Iordache Vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. După cum am prezentat, cele 3 puncte din cererea de reexaminare au fost analizate în cadrul comisiei. Am considerat de bun augur solicitarea Preşedintelui de a scoate valorile nominale pe fiecare categorie de produs în parte. Am păstrat, în tabelul din anexă, care va fi, până la urmă, baza analizei făcute de cei de la Institutul Naţional de Statistică, cantităţile necesare pentru stabilirea acestui coş minim decent. Evident, am eliminat din lege hotărârea de Guvern, lăsând doar un ordin al preşedintelui INS, care să instituie acest indicator, care nu este obligatoriu pentru Guvern, dar este un indicator de referinţă în momentul în care orice parte implicată în dialogul social poate să facă cereri în favoarea sau în defavoarea unor modificări la coşul minim şi, totodată, la salariul minim. Acest indicator, stabilit, ştiu eu, pe baza analizei preţurilor din 2018, ar fi astăzi, undeva, la 5.300-5.400 de lei pentru o familie cu 2 salariaţi şi 2 copii. Acesta ar fi necesarul lunar pentru un trai decent. Dacă evoluţia preţurilor, astăzi, la momentul în care vorbim, este cumva mai sus, vă daţi seama că şi acest indicator se modifică. Dacă e să ne uităm pe ceea ce câştigă 2 salariaţi, la nivel minim, nu mediu, din România, mai avem mult de lucrat pentru a ridica valoarea salariului minim, astfel încât să răspundă nevoilor decente de trai, în ţara noastră, pentru o familie cu 2 copii. De aceea, vă rog să fiţi de acord cu votul favorabil asupra acestui proiect de lege. Un proiect de lege care, repet, nu implică nicio obligaţie pentru Guvern, dar poate fi un indicator al stării naţiunii, al situaţiei în care ne aflăm noi, astăzi, din punctul de vedere al unui trai decent. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. În continuare, domnul Petru Movilă, de la PMP. Şi să faceţi legătura cu domnul Seidler, de la USR. Nu? Nu doriţi? Bun. Domnul Movilă a renunţat. Domnul Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca scop instituirea unui indicator statistic ca bază orientativă pentru stabilirea salariului minim brut pe economie. Sunt sigur că valoarea acestui indicator, care se referă la cheltuielile unei familii formate din 2 adulţi şi 2 copii, din clasa de mijloc, va fi folosită politic, în mod populist, de fiecare dată când ar urma să fie comunicată public. Orice politician care a participat la actul de guvernare, cel puţin 4 ani din ultimii 30 de ani, şi care foloseşte cuvintele "trai decent" comite un act de indecenţă, după părerea mea. Pentru că ideea de trai decent nu se măsoară doar în produsele şi serviciile consumate într-o lună de o familie, ci şi în numărul de kilometri de autostradă, în hectare de pădure, în şcoli şi spitale decente. Decent ar fi fost să trăim într-o ţară în care autostrada Transilvaniei şi autostrăzile Moldovei să fie realitate, nu să murim cu miile pe drumurile patriei. Decent ar fi fost ca mafia lemnului să nu fie protejată politic şi pădurile să nu fie defrişate sub ochii larg închişi ai autorităţilor. Decent ar fi fost să nu irosim bani pe borduri şi panseluţe când noi avem şcoli fără apă şi canalizare. Decent ar fi fost să folosim toate fondurile europene în mod eficient. Decent ar fi fost ca unii primari, parlamentari şi miniştri, ba chiar preşedinţi de partide politice să nu fure din banii publici. Într-un fel, îmi pare bine că legiferăm un adevăr - şcoala nu e gratuită în România. Părinţii plătesc fondul şcolii şi fondul clasei şi chiar contribuie la baza unităţii de învăţământ. Pentru că inclusiv asta urmează să legiferăm astăzi prin acest proiect - trai decent - nu-i aşa? Decent ar fi fost să avem spitale ca în Germania, pentru că şi Germania de Est a fost la fel de comunistă ca România. E adevărat însă că Germania are, până astăzi, Comisia GAO, cu ajutorul căreia se depistează şi sunt traşi la răspundere foştii torţionari comunişti, iar noi îl avem pe Ion Iliescu, care trăieşte decent. Trai decent ar fi însemnat să nu avem condamnaţi penali în funcţii publice. Trai decent ar însemna, într-un final, ca cei care sunteţi răspunzători de părăsirea de către România a propriilor săi cetăţeni, de ordinul milioanelor, să vă retrageţi definitiv din viaţa politică. Dar apelul către lichele, scris acum vreo 30 de ani, nu a fost citit de către cei cărora le era adresat, aşa că ne rămâne doar să sperăm că cetăţenii români se vor prezenta cu hotărâre la vot pentru a-i trimite pe mulţi dintre dumneavoastră în decenţă. Vă rog să o luaţi ca o promisiune, nu ca o ameninţare, dar să nu vă bazaţi în viitorul vostru trai decent pe pensiile speciale, pentru că vor fi eliminate în curând.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 8? Nu. La anexă, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Pe procedură, vă rog, domnule vicelider Suciu.