2 octombrie 2018 – Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Florin Iordache Trecem la prezentarea interpelărilor de colegii mei. Domnul Leoreanu are o interpelare depusă. Domnul Daniel Olteanu - două interpelări. Domnul Marilen Pirtea - 6 interpelări. Este? Nu. Domnul Ionel Palăr - o interpelare. Nu este. Doamna Meiroşu, este? Da. Vreţi să o prezentaţi? Aveţi 3 interpelări, una dintre ele pe scurt. Vă rog, doamnă.

Marilena-Emilia Meiroşu Prima dintre interpelări este adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne. "Mai reprezintă siguranţa cetăţeanului o prioritate?" Săptămânile trecute, la audierile de la Comisia pentru drepturile omului, am vrut să deschidem dialogul pe tema libertăţii cetăţenilor, a dreptului la siguranţă şi protecţie, însă mi-aţi recomandat interpelarea, ca formă de comunicare. În data de 15 septembrie 2018, în municipiul Brăila, oraş pe care îl reprezint în Parlamentul României, a avut loc un incident extrem de grav, care s-a soldat cu rănirea gravă a doi cetăţeni americani sportivi, legitimaţi la un club sportiv local. Din ancheta organelor de cercetare penală reiese că fapta a fost comisă de o persoană care, din nefericire, nu se află la prima abatere. Evenimentul devenit public se alătură altor două situaţii despre care s-a discutat în spaţiul public: Ţăndărei - cetăţeni care au fost urmăriţi şi ameninţaţi doar pentru că treceau noaptea prin localitate; şi cazul Buzău - distrugerea, în miezul zilei, a unui restaurant. Consider că prevenirea şi combaterea unor astfel de fapte reprezintă exclusiv atributul organelor de ordine aflate în subordinea ministerului de resort. Şi mă întreb care sunt cauzele care împiedică asigurarea unui climat de linişte şi de siguranţă pentru cetăţeni? Lipsa de profesionalism, de interes, reaua-voinţă sau pur şi simplu lipsa unui cadru legislativ care să ducă la prevenirea unor astfel de fapte? Ca urmare a celor prezentate anterior, vă adresez, doamnă ministru, rugămintea de a identifica o soluţie optimă pentru prevenirea unor astfel de situaţii. Totodată, fac precizarea că astfel de probleme sunt întâlnite atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, motiv pentru care vă solicit un punct de vedere asupra situaţiei şi măsurile pe care le-aţi întreprins pentru a diminua actele de violenţă şi infracţiunile care privesc restrângerea libertăţilor cetăţenilor şi instaurarea unui climat de teamă. Vă mulţumesc. Aştept răspuns scris.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Marilena-Emilia Meiroşu Celelalte două interpelări se referă la Podul peste Dunăre, Brăila-Tulcea - "Va mai fi realizat viitorul Golden Gate al României?" - şi sunt adresate domnului ministru al transporturilor şi doamnei ministru Rovana Plumb. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Mergem mai departe. Doamna deputat Mara Mareş - două interpelări depuse. Domnul deputat Sorin Bumb - o interpelare. Domnul deputat Neculai Iftimie - două interpelări. Dacă vor colegii să intervină... Domnul Sorin Roman - o interpelare. Domnul Ilie Toma - o interpelare. Da, vă rog, domnule deputat. Prezentaţi, pe scurt, interpelarea.

Ilie Toma Domnule preşedinte, Interpelarea se referă la problematica furnizării agentului termic pentru încălzire, în municipiul Petroşani şi în municipiul Vulcan din judeţul Hunedoara. Printr-un joc politic, nu ştiu care o fi acela, nu mă interesează, primarul municipiului Petroşani întârzie să facă la timp licitaţia, prin diverse tertipuri. Mai mult, întârzie să se îndeplinească şi procedurile, astfel încât se pare că minerii, indiferent de vârstă şi de categorie socială, şi ceea ce lucrează dânşii acolo, la iarnă s-ar putea să nu beneficieze de agent termic. Interpelarea a fost adresată ministrului energiei, domnului Anton Anton. Trebuie făcută o precizare foarte clară, ce se întâmplă acolo, de ce se întâmplă şi cum se întâmplă, deoarece, ca reprezentant al minerilor, al judeţului Hunedoara, în general, nu voi putea lăsa vreodată o categorie socială să stea în frig la iarnă. Pentru iarna lui 2018 spre 2019 este vorba despre cel puţin 30% din populaţia municipiului Petroşani şi 30% din populaţia municipiului Vulcan, care nu au vreo posibilitate de a se încălzi la iarnă, nu au posibilitate financiară de a-şi achiziţiona un sistem de încălzire şi nici tehnică, timpul fiind foarte scurt. Vă rog mult, o soluţie, cât mai urgent posibil, la problema minerilor din Valea Jiului şi a populaţiei din Valea Jiului, în general. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Doamna deputat Beatrice Tudor - o interpelare. Domnul deputat Laurenţiu Nistor - două interpelări. Domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu - o interpelare. Domnul deputat Cristian Ghinea - 27 de interpelări. Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi - o interpelare. Mai departe. Domnul deputat Iulian Bulai - două interpelări. Nu este. Domnul deputat Silviu Dehelean - o interpelare. Nu este. Doamna deputat Radu Anişoara. Vă rog, doamnă. Aveţi o interpelare. Prezentaţi-o pe scurt. Vă rog, doamnă deputat.

Anişoara Radu Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată ministrului transporturilor. Obiectul interpelării - "Situaţia finanţării Podului peste Dunăre, Tulcea-Brăila". Stimate domnule ministru, Dezvoltarea economică a judeţului Tulcea ţine în mare măsură de modul în care această zonă este legată de restul ţării. Din acest punct de vedere, realizarea construcţiei Podului Tulcea-Brăila reprezintă un deziderat al tulcenilor, de peste 28 de ani. Anul acesta s-au făcut anumiţi paşi concreţi pentru realizarea proiectului şi au fost demarate câteva activităţi. Am fost însă surprinşi de poziţia exprimată de doamna comisar european Corina Creţu, într-o conferinţă de presă, la Cluj, în care a menţionat că cererea de finanţare pentru Podul Tulcea-Brăila nu a fost transmisă Comisiei Europene. Programul Operaţional Infrastructură Mare reprezintă principalul mijloc de finanţare a proiectelor din domeniul infrastructurii, inclusiv construcţia Podului peste Dunăre, Tulcea-Brăila. Am citit cu interes şi răspunsul la afirmaţiile doamnei Creţu. Înţelegem că sunt 14 proiecte depuse la Comisia Europeană, printre care şi cel al construcţiei Podului Tulcea-Brăila, şi toate acestea au fost aprobate de experţii DG Regio. Având în vedere aceste afirmaţii contradictorii, vă solicităm, domnule ministru, să clarificaţi următoarele aspecte: Care este situaţia finanţării Podului peste Dunăre Tulcea-Brăila? Care au fost paşii făcuţi de minister pentru asigurarea finanţării proiectului din fonduri europene şi care este data când a fost transmisă cererea de finanţare pentru Podul Tulcea-Brăila sau când o veţi transmite? Care este stadiul exproprierii terenurilor pentru judeţul Tulcea? Au început descărcările arheologice pentru judeţul Tulcea? Vă rugăm, domnule ministru, să ne informaţi dacă asociaţia firmelor participante la executarea lucrărilor pentru acest proiect şi-a predat proiectul tehnic sau care este termenul de predare a acestor lucrări? Când veţi emite ordinul de începere a lucrărilor? Cine îşi asumă revendicările firmei contractante, în situaţia în care CNAIR nu respectă termenul de punere la dispoziţie a frontului de execuţie a lucrărilor pentru Podul Tulcea-Brăila? Vă mulţumim frumos. Deputat Anişoara Radu, PSD Tulcea. Deputat Mirela Furtună şi deputat Lucian-Eduard Simion. Mulţumesc frumos.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Doamna deputat Furtună Mirela dacă vrea să intervină? Nu. Are o interpelare. Domnul deputat Lucian-Eduard Simion - o interpelare. Nu este. Domnul deputat Angel Tîlvăr - o interpelare. Nu este. Doamna deputat Tamara Ciofu are 3 interpelări. Vă rog, doamnă, prezentaţi una dintre ele. Ia spuneţi dumneavoastră cum este pe la Botoşani.

Tamara-Dorina Ciofu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul muncii şi justiţiei sociale. Obiectul interpelării îl reprezintă acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educaţional destinat minorilor cu cerinţe educaţionale speciale, care urmează unităţile de învăţământ special şi de masă. Având în vedere că am primit la cabinetul parlamentar mai multe sesizări ale părinţilor care au câştigat în instanţă dreptul de a beneficia de majorarea cu 50% a sprijinului educaţional pentru minorii încadraţi în grad de handicap grav, care sunt şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, la fel ca cei aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, vă rog să-mi comunicaţi dacă aveţi în vedere să modificaţi, printr-un act normativ, această situaţie, pentru a nu mai exista niciun fel de discriminare în ceea ce priveşte acordarea asistenţei sociale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale? În urma interpretării art. 51 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, art. 129 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 272/2004, instanţa de judecată a decis ca toţi copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, deci inclusiv cei şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, au dreptul la sprijin educaţional, constând în dreptul la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., în acelaşi cuantum, respectiv majorate cu 50%, în raport de drepturile acordate copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului. Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. În continuare, domnul deputat George-Gabriel Vişan. Vă rog, domnule deputat. Aveţi o interpelare. Pe scurt...

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Anton Anton, ministrul energiei, şi se referă la situaţia de criză în care sunt puşi constănţenii, acum, în prag de iarnă. Stimate domnule ministru, Primăria municipiului Constanţa, consiliul local municipal, cât şi RADET Constanţa au întreprins toate activităţile şi acţiunile necesare menţinerii în funcţiune a CET Palace şi au căutat mereu soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă Electrocentrale Constanţa, prin achitarea sumei de 584 de milioane de lei, chiar dacă prestaţiile, începând cu anul 2014 până în prezent, s-au situat la nivelul sumei de 573 de milioane. După cum bine ştiţi, ministerul pe care îl conduceţi este acţionar unic la Electrocentrale Constanţa, societate înfiinţată prin reorganizarea ELCEN, în 2014. Domnule ministru, În calitatea dumneavoastră de acţionar unic la această companie, aţi fost informat cu privire la această măsură extremă, de a sista furnizarea agentului termic către clientul captiv RADET Constanţa, începând cu 27 septembrie a.c., lăsând fără apă caldă mai bine de 150.000 de cetăţeni ai municipiului Constanţa? Ţinând cont de importanţa furnizării energiei termice, iar sezonul rece se apropie, şi având situaţia financiară curentă cu care se confruntă Electrocentrale Constanţa, doresc să vă întreb următoarele: Care este soluţia imediată şi concretă pentru rezolvarea situaţiei cu care se confruntă acum constănţenii? Care sunt planurile concrete de retehnologizare şi eficientizare a societăţii Electrocentrale Constanţa, astfel încât aceasta să producă energie electrică în principal, iar în secundar agent termic? Care sunt criteriile de evaluare a performanţei consiliului de administraţie al Electrocentrale Constanţa SA şi dacă a fost prins în Planul de management al acesteia şi Planul de retehnologizare a unităţii de producţie CET Palace? Domnule ministru, Aveţi cunoştinţă despre faptul că CA-ul Electrocentrale Constanţa întreprinde acţiuni de PR, trimiţând scrisori clienţilor RADET, în loc să fie preocupaţi de identificarea unor soluţii tehnice şi fiabile care să permită şi să prevină această situaţie critică? Aveţi în vedere, ca urmare a acestei situaţii, demiterea actualului consiliu de administraţie, ţinând cont de situaţia financiară cu care se confruntă aceasta, dar şi pentru lipsa de responsabilitate şi viziune asupra înfăptuirii retehnologizării Electrocentrale Constanţa? Mulţumesc. Aştept răspuns şi scris, şi oral.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Dumitru Lovin - 3 interpelări depuse. Vreţi să prezentaţi una dintre ele. Vă rog, domnule deputat.

Dumitru Lovin Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Petre Daea, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Deputat Dumitru Lovin. Obiectul interpelării - "Situaţia staţiunii de cercetare-dezvoltare vinicolă Drăgăşani". Domnule ministru, Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru vinicultură şi vinificaţie Drăgăşani este una dintre unităţile din subordinea ASAS. După anul 1989, această unitate a cunoscut un declin accelerat, în ciuda potenţialului şi a resurselor de care dispunea. Un management defectuos şi câteva proceduri de executare silită au adus staţiunea în pragul falimentului. Recent, în cadrul Staţiunii Drăgăşani părea să se întrezărească o nouă şansă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat că va reorganiza mai multe institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă, instituţii aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe-Ionescu Siseşti", printre acestea şi Staţiunea Drăgăşani. După câteva luni, situaţia este neschimbată. De aceea, domnule ministru, vă rog să precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. De asemenea, vă rog să-mi transmiteţi o situaţie detaliată a Staţiunii Drăgăşani, ce planuri concrete există pentru salvarea unităţii şi ce şanse acordaţi relansării activităţii unităţii. Solicit răspuns scris şi oral. Vă mulţumesc. Cu deosebită consideraţie, Deputat Dumitru Lovin. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Domnul deputat Florin-Claudiu Roman - 4 interpelări. Domnul deputat Corneliu Ştefan - două interpelări. Domnul deputat Constantin Codreanu. Aveţi o interpelare. Pe scurt, domnule deputat. Vă rog.

Constantin Codreanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministrul afacerilor externe. Obiectul interpelării este următorul - "Declararea ca indezirabil, în Republica Moldova, a cetăţeanului român George Nicolae Simion, şi aplicarea interdicţiei de intrare pentru următorii 5 ani". Mult stimate domnule ministru, În noaptea de 1 spre 2 octombrie a.c., Biroul Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova i-a aplicat cetăţeanului român George Nicolae Simion, liderul Platformei Unioniste "Acţiunea 2012", interdicţia de intrare în Republica Moldova, pentru următorii 5 ani. Îndepărtarea domnului George Nicolae Simion din Republica Moldova a fost operată într-o manieră susceptibilă de aplicare a forţei fizice, de o escortă formată din mai mulţi angajaţi ai Biroului Migraţiune şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Calificăm aceste decizii şi acţiuni ale autorităţilor Republicii Moldova drept abuzuri de natură să limiteze drepturile cetăţenilor români la libera circulaţie şi la exprimarea opiniilor, abuzurile având un mare potenţial în ceea ce priveşte deteriorarea relaţiilor speciale şi privilegiate dintre România şi Republica Moldova. De asemenea, aceste decizii şi acţiuni ţintesc descurajarea şi chiar suprimarea Mişcării Unioniste din Republica Moldova, care se bucură de un sprijin crescând, în special din partea populaţiei tinere. În contextul evoluţiilor politice de la Chişinău, cazul declarării ca indezirabil şi îndepărtării din republica Moldova a cetăţeanului român George Nicolae Simion trezeşte profunda noastră preocupare. Cu toate acestea, dumnealui a fost declarat indezirabil de mai multe ori, dar deciziile Biroului Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost ulterior anulate de instanţele judecătoreşti din republica Moldova. Ţinând cont de cele expuse mai sus şi luând act de faptul că până în acest moment nici Ambasada României la Chişinău şi nici Ministerul Afacerilor Externe al României nu au avut nicio reacţie în legătură cu abuzul repetat al autorităţilor de la Chişinău, în raport cu domnul George Nicolae Simion, vă rugăm respectuos să ne comunicaţi: 1. Care este atitudinea Ministerului Afacerilor Externe privind cazul declarării ca indezirabil şi îndepărtării din Republica Moldova a cetăţeanului român George Nicolae Simion de către reprezentanţii acestui stat? Şi 2. Ce acţiuni şi măsuri a întreprins sau urmează să întreprindă Ministerul Afacerilor Externe pentru clarificarea situaţiei, solicitarea de explicaţii şi remedierea acestui caz? Vă mulţumesc. Deputat al diaspora, PMP, Constantin Codreanu.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. În continuare, colega mea, doamna deputat Elena Hărătău, două interpelări. Expuneţi una dintre ele, doamnă. De la Bacău. Ia ziceţi, ce e la Bacău, acolo? Vă rog.

Elena Hărătău Mulţumesc, distinse domnule preşedinte. Interpelarea este adresată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnului viceprim-ministru Paul Stănescu. Subiectul este "Consolidarea imobilelor deteriorate". Domnule viceprim-ministru, Ultimele rapoarte ale Institutului pentru Fizica Pământului confirmă faptul că în România, în viitorul apropiat, va fi un cutremur vrâncean de mare adâncime care se va manifesta pe direcţia Vrancea-Iaşi-Republica Moldova, dar şi la sud de epicentru, principalele vizate de undele generate fiind Capitala ţării, Bucureşti. Având în vedere clădirile aflate în pericol de prăbuşire sau cu deteriorări vizibile, vă rugăm respectuos să aveţi amabilitatea să-mi răspundeţi la următoarele întrebări. În ceea ce priveşte Municipiul Bucureşti, Iaşi şi Bacău, câte clădiri cu risc seismic clasa I au fost identificate şi câte din acestea au fost consolidate sau se află în programul de consolidare? Vă rugăm să ne prezentaţi o statistică pe fiecare an în parte, începând cu anul 2012. 2. Vă rugăm să ne precizaţi, pe aceleaşi coordonate, câte astfel de clădiri vor fi consolidate în anul 2019, precum şi fondurile estimate pentru astfel de lucrări pentru anul 2019. 3. Câte clădiri aflate în clasa a II-a de risc seismic au fost identificate, câte au fost consolidate şi câte se află în curs de consolidare pentru fiecare din cele trei municipii precizate? Care este programul de racolare temporară pentru proprietarii sau chiriaşii care optează pentru părăsirea propriilor locuinţe, în vederea consolidării acestora? Ce măsuri vizează ministerul pe care îl conduceţi, în cazul în care proprietarii refuză efectuarea lucrărilor necesare de consolidare? Consideraţi că legislaţia în materie trebuie să mai sufere modificări? Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege. Cu deosebit respect, deputat al PSD, Hărătău Elena. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul deputat Marius Paşcan, o interpelare. Domnul Eugen Tomac - două interpelări. Domnul Sergiu-Cosmin Vlad - o interpelare. Vreţi să o prezentaţi? Da. Vă rog, domnule deputat.

Sergiu Cosmin Vlad Mulţumesc. Interpelarea adresată Ministerului Transporturilor, domnului ministru Lucian Şova. Obiectul întrebării: "Diligenţele administraţiei locale pentru grăbirea finalizării obiectivelor de investiţii - pasaje peste centura ocolitoare a municipiului Arad". Stimate domnule ministru, Cu referire la obiectivele de infrastructură rutieră "Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile de cale ferată Brad-Curtici Drum Judeţean 709B" şi "Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad - Drum Naţional 7, Km 540+248, peste calea ferată Arad-Bucureşti", vă rog să îmi comunicaţi următoarele. Dacă vreodată au fost transmise, de către administraţia locală a municipiului Arad - în speţă Consiliul Local al municipiului Arad şi Primăria Arad - solicitări adresate Ministerului Transporturilor, prin care să fie exprimată intenţia acestor instituţii de a prelua respectivele obiective, în vederea finalizării lor? În anul 2011 au demarat lucrările de execuţie la aceste obiective. Având în vedere importanţa acestor obiective pentru mobilitatea traficului pe centura municipiului Arad şi durata extrem de mare a lucrărilor de construcţie, aş vrea să aflu dacă administraţia locală a făcut vreo diligenţă, de-a lungul timpului, în sensul preluării acestor obiective, cu scopul grăbirii finalizării lor. Vă rog să dispuneţi ca răspunsul să-mi fie trimis în scris şi oral. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul deputat Vlad-Emanuel Duruş. Aveţi trei interpelări. Prezentaţi una. Vă rog.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată doamnei Ioana Bran, ministrul tineretului şi sportului. Stimată doamnă ministru, Ministerul pe care-l conduceţi anunţa în urmă cu peste un an intenţia de a finanţa construirea în Baia Mare a unui centru sportiv naţional. Am apreciat atunci iniţiativa ministerului, considerând că ea poate să dea un imbold pentru reîntoarcerea tinerilor înspre sport. Baia Mare a fost recunoscută la un moment dat ca a doua capitală a sportului românesc, un titlu onorific pe care-l sperăm reîntors acasă. În momentul în care s-a vorbit despre înfiinţarea Centrului naţional sportiv, s-a spus că va cuprinde Bazinul olimpic "Gheorghe Demeca", Sala Sporturilor "Lascăr Pană", stadionul de rugby, cel de atletism, un centru medical de refacere sportivă şi un spaţiu de masă şi cazare. În ultimul an, Bazinul de înot "Gheorghe Demeca" a fost mai mult închis, iar pe pista stadionului de atletism creşte iarba. La Sala Polivalentă s-a investit în completarea sistemului de iluminat, dar nu s-a făcut nimic la sistemul de climatizare, ceea ce face insuportabilă atmosfera în perioada de vară sau când sala este populată la capacitate maximă. Din anul 2014 unele baze sportive din Baia Mare îşi schimbă sistematic proprietarul. De la Ministerul Tineretului şi Sportului trec la primărie sau de la primărie fac cale întoarsă. Mişcarea s-a produs cam tot la doi ani, preluarea fiind un motiv pentru entitatea juridică să arate cu degetul către fostul proprietar, că nu s-a făcut nimic cât timp a avut în proprietatea sa bazele sportive. Având în vedere că a trecut mai bine de un an de la lansarea Proiectului "Centru naţional sportiv în Baia Mare", vă rog să-mi comunicaţi ce paşi s-au făcut până acum în cadrul proiectului. De asemenea, vă rog să-mi prezentaţi o scurtă descriere a investiţiilor ce urmează a fi făcute la fiecare obiectiv sportiv din cadrul centrului naţional, costul, calendarul de implementare şi, eventual, dacă aţi întâmpinat piedici din partea autorităţilor locale în implementarea unor investiţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Zainea. Aveţi trei interpelări. Nu. Domnul Năsui - o interpelare. Doamna deputat Mihaela Huncă, de la Botoşani. Ia ziceţi, doamnă!

Mihaela Huncă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Obiectul interpelării: "Dezinteresul Guvernului faţă de cercetarea românească va conduce la pierderea specialiştilor şi la imposibilitatea de a face faţă provocărilor social-economie actuale". Interpelarea se adresează doamnei prim-ministru Vasilica- Viorica Dăncilă. În ciuda angajamentelor luate în faţa oficialilor europeni, de a ajunge ca în anul 2020 domeniului cercetării să-i fie alocat 1% din PIB, ne confruntăm astăzi, mai cu seamă după ultima rectificare bugetară, cu un buget alocat inferior până şi celui din anul 2016. Este greu de înţeles gestul actualilor reprezentanţi ai Guvernului, în condiţiile în care cercetarea şi inovarea ştiinţifică reprezintă, alături de educaţie, însuşi nucleul dezvoltării durabile a unui stat. Cu atât mai dificil de acceptat dezinteresul lor faţă de cercetare, în contextul în care Comisia Europeană a propus, în urma succesului obţinut prin Programul "Orizont 2020", un program şi mai ambiţios, dedicat cercetării şi inovării, în valoare de aproximativ 100 de miliarde de euro. Competitivitatea României nu poate reprezenta un subiect lipsit de importanţă pentru alianţa aflată la guvernare, chiar dacă nu prezintă interes electoral. Pe cale de consecinţă, solicit să-mi comunicaţi măsurile pe care le veţi întreprinde pentru respectarea angajamentelor luate şi alocarea a 1% din PIB acestui domeniu fără de care nu doar performanţa ţării noastre în plan internaţional, ci şi capacitatea ei de a face faţă provocărilor social-economice actuale vor fi anulate. Solicit răspuns în scris. Vă mulţumesc. Deputat neafiliat, profesor Mihaela Huncă.

Florin Iordache Mulţumesc. În continuare, domnul Matei Dobrovie - o interpelare. Doamna deputat Csép Éva-Andrea - o interpelare. Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe - cinci interpelări. Prezentaţi una dintre ele, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt cinci interpelări. Eu o voi prezenta doar pe ultima dintre ele, care se adresează domnului ministru al afacerilor externe, Teodor Viorel Meleşcanu. Obiectul interpelării îl reprezintă "Situaţia cetăţeanului român George Simion, agresat fizic şi întors la frontieră de către reprezentanţi ai autorităţilor moldovene". Domnule ministru, Aflat la Chişinău, cetăţeanul român George Simion susţine că a fost agresat fizic, întors de la frontieră şi a fost instituită asupra sa interdicţia de intrare în Republica Moldova pe o perioadă de 5 ani, în seara zilei de 1 octombrie anul curent. George Simion este cunoscut pentru activităţile sale unioniste, pro-româneşti. Cer Ministerului Afacerilor Externe să întreprindă demersuri urgente pe lângă instituţia omoloagă, pentru clarificarea situaţiei în care s-a aflat cetăţeanul român şi tratamentul la care acesta a fost supus. Orice măsură disproporţionată din punct de vedere juridic şi recursul la forţă fizică trebuie sancţionate imediat, politic şi diplomatic, de către statul român. Cer răspuns verbal şi scris şi vă rog să soluţionaţi urgent această situaţie inadmisibilă pentru un cetăţean român în situaţie de umilinţă care nu are ce căuta în relaţia aşa-zis frăţească cu Republica Moldova. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Corneliu Ştefan - două interpelări. Domnule deputat, prezentaţi una dintre ele, pe scurt. Vă rog, domnule deputat.

Corneliu Ştefan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Lucian Şova, ministrul transporturilor. Obiectul interpelării: "Şoseaua de centură - investiţie indispensabilă pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa". Domnule ministru, Supun atenţiei dumneavoastră situaţia deosebit de dificilă cu care se confruntă locuitorii oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, dar şi toţi cei care tranzitează Drumul Naţional 7 Bucureşti-Piteşti. În ultimii ani, urmare a creşterii numărului de unităţi economice din zona Găeşti, la care se adaugă faptul că oraşul este un nod rutier important, aici intersectându-se trei drumuri naţionale - DN72 Găeşti-Târgovişte-Ploieşti, DN7 Bucureşti-Piteşti şi DN61 Găeşti-Autostradă, centrul localităţii este pur şi simplu sufocat. S-a ajuns aici fiindcă oraşul Găeşti, deşi este puternic industrializat, aici existând una dintre cele mai mari fabrici de aparatură electrocasnică din Europa, "Arctic" S.A., nu dispune de o şosea de centură. Domnule ministru, Toate demersurile realizate până acum de autorităţile locale şi cele judeţene pentru construirea unui drum de centură nu au avut sorţi de izbândă. Ştiu că a existat un proiect la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ba chiar au fost aprobaţi indicatori tehnico-economici pentru realizarea acestei centuri. Având în vedere considerentele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru, să analizaţi posibilitatea finanţării acestui proiect, ca prioritate. Consider că numai prin implicarea dumneavoastră se poate impulsiona demararea investiţiei. Solicit răspuns în scris. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Încheiem aici şedinţa noastră. Vă aştept mâine dimineaţă la ora 8,30, la şedinţa consacrată declaraţiilor politice. Mulţumesc. La revedere! O seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,58.