3 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (PL-x 24/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie; PL-x 24/2017; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat.

Florin Iordache Vă rog, domnule preşedinte Iancu, raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aşa cum s-a menţionat, avem de-a face cu un proiect în care Senatul s-a pronunţat prin adoptarea iniţiativei, Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Avem în discuţie reglementarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor, prin accidente de vehicule, precum şi a organizării şi funcţionării Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile legislative vizează reglementarea contractului de asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile generale şi particulare ale acoperirii RCA, modalitatea şi termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii prevăzute de lege. În urma dezbaterilor, membrii comisiilor menţionate, în şedinţe separate, au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016, cu amendamentele care fac parte integrantă din raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Toma, Grupul PSD.

Ilie Toma Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Necesitatea reglementării prin ordonanţă de urgenţă se justifică prin faptul că evoluţiile din piaţa asigurărilor RCA au un impact rapid şi semnificativ asupra categoriilor largi de consumatori şi operatori economici, precum şi de faptul că evoluţia legislaţiei naţionale şi comunitare care reglementează această formă de asigurare impune reformarea sistemului asigurărilor RCA din România şi alinierea acestora la practicile validate de experienţa mai multor state membre ale Uniunii Europene. Spre exemplu, contractul RCA poate cuprinde şi alte clauze şi condiţii suplimentare, în măsura în care acestea nu restricţionează drepturile unităţilor persoanei prejudiciate. Contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate, conform acordului dintre asigurat şi asiguratorul RCA. Transpunerea prevederilor mai sus menţionate în legislaţia naţională lărgeşte posibilitatea de acţiune şi intervenţie cu privire la stabilirea nivelului primelor de asigurare către asiguratori, în condiţiile introducerii unui sistem naţional, generat de control al preţurilor. În absenţa acestei revederi nu există vreo soluţie în care să se poată interveni asupra nivelului primelor. Plata asigurărilor este liberalizată complet, din punctul de vedere al stabilirii preţurilor, respectiv primelor de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiară neputând interveni asupra condiţiilor de asigurare decât în măsura în care acestea pot fi dovedite ca fiind abuzive în relaţia cu asiguraţii, liberalizarea preţurilor, produselor şi serviciilor funcţionând eficient, în condiţiile existenţei unei pieţe concurenţiale. Introducerea în proiectul de act normativ a unei prevederi va oferi posibilitatea legală de a se putea interveni asupra nivelului primei, ca opţiune de ultimă instanţă, în contextul introducerii unui sistem naţional general de control al preţurilor, asigură o mai mare stabilitate a pieţei asigurărilor şi protejarea intereselor prejudiciate prin accidente de vehicule. În cadrul procesului de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc întâlniri de lucru şi seminarii cu Asociaţia Naţională a Societăţilor de Asigurare din România, cu asiguratori care nu sunt membri ai acestei asociaţii, cu auditori statutari asigurărilor, cu asociaţia română a actualilor, cu asociaţiile transportatorilor, având ca obiect elaborarea prezentului proiect de act normativ. Invitarea acestor asociaţii a avut în vedere faptul că pentru unele din acestea activitatea membrilor este reglementată prin act normativ, iar pentru altele prevederile din actul normativ au incidenţă asupra activităţii lor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea colegilor? Nu mai sunt. Avem două amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic dacă sunt intervenţii? Nu. Am finalizat dezbaterile.