2 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local (Pl-x 409/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Următoarea. 82. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local; Pl-x 409/2016. Avem raport de la Comisia pentru administraţie, Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru industrii. Cine îl prezintă? Doamna Dobrică, da? De la Buzău.

Ionela Viorela Dobrică Da. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa din 24 aprilie 2017 s-a hotărât retrimiterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, celor trei comisii sesizate în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 26 septembrie 2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 92/2007, propunându-se, în principal, modificarea art. 29 alin. (2), în sensul introducerii posibilităţii de subdelegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, astfel încât titularii contractelor de atribuire a gestiunii să poată încheia cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a serviciilor de transport pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi un procent de maxim 49% din totalul gestiunii, modificarea art. 36 lit. f), în sensul acordării posibilităţii deţinerii mijloacelor de transport în baza unui contract de închiriere, precum şi completarea art. 45 cu un alineat nou, alin. (10), potrivit căruia sumele provenite din amenzile aplicate să se facă venit în proporţie de 50% la bugetele locale de domiciliu sau, după caz, sediul contravenientului, şi în proporţie de 50% se constituie ca venit al operatorului de transport public local. În conformitate cu prevederile art. 61 şi ale art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au reexaminat propunerea legislativă. Astfel, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în şedinţa din 16 mai 2017, Comisia pentru industrii şi servicii, în şedinţa din 3 mai 2017, şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în şedinţa din 3 mai 2017. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea raportului iniţial de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön, vă rog, la dezbateri generale. Vă rog, domnule coleg.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În calitate de iniţiator, bineînţeles că o să susţin această iniţiativă legislativă, deşi este a doua oară pentru respingere. Se referă, în principal, la două aspecte. Pe de o parte, la faptul că în momentul în care oricare dintre dumneavoastră se află, la un moment dat, într-un mijloc de transport în comun şi observă că acolo este amendată o persoană, de către reprezentanţii celor care deţin acel mijloc de transport în comun, pentru că nu are un bilet, atunci acea amendă care se realizează, în totalitate, se va vira în contul unităţii administrativ-teritoriale de unde provine acea persoană. Şi ideea a fost ca un cuantum din această sumă să fie trecut la unitatea administrativ-teritorială, respectiv la societatea care deţine acel autobuz. Să spunem, o persoană, dacă este prinsă fără bilet în Bucureşti, dar provine din Teleorman, sau din Bihor, sau din Vaslui, atunci cuantumul din amenda respectivă, toată suma merge la administraţia publică locală de unde provine, deşi infracţiunea a fost comisă pe un mijloc în transport în comun al municipiului-reşedinţă de judeţ, sau al Bucureştiului, sau din altă localitate, deci nu acolo unde se realizează această abatere. A doua chestiune pe care încercam să o reglementăm era, de fapt, pentru ca cei care participă la licitaţiile pentru transportul public în comun să deţină în proprietate autobuzele sau mijloacele de transport, sau în leasing. Pentru că, în multe situaţii, în transportul public interjudeţean sau judeţean, sunt firme care participă cu autobuze care nu sunt proprietate a firmei, nu sunt în leasing, ci închiriate, după care schimbă autobuzele respective şi vor merge cu autobuze mult mai neperformante. Deci participă la o licitaţie cu un autobuz şi ulterior schimbă acel autobuz, şi serviciul prestat este mult mai puţin, să spun, la nivelul pe care l-a ofertat în oferta respectivă. Acestea au fost considerentele pentru care am depus - împreună, trebuie să recunosc că iniţiativa legislativă a fost lucrată la Oradea, de reprezentanţii noştri în consiliile de administraţie ale transportului public local din Oradea şi a fost preluată ca iniţiativă legislativă de colegii noştri din judeţele Bihor şi Oradea. Îmi pare rău că nu este susţinută. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt.