9 iulie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc în bănci, să putem începe şedinţa de vot final. Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii în sală. Putem începe şedinţa de vot final, întreb liderii grupurilor... să facem un vot de control... da? Vă propun să începem un vot de control. Să înceapă votul. Vă propun să repetăm votul. Înţeleg că... stafful tehnic... Scoateţi cartelele şi apoi le introducem... să putem începe şedinţa de vot final... Este toată lumea pregătită? Le rog şi pe colegele mele să ia loc în bănci. Bun. Vot de control. Să înceapă votul. (Vociferări.) Bun. Vă propun să reluăm. Înţeleg că este o problemă. Deci începem şedinţa de vot final. Verificăm prezenţa. Să înceapă votul. 226 de colegi prezenţi. Suntem în cvorum. Îi întreb pe liderii grupurilor parlamentare dacă doresc să ia listingul să verifice prezenţa? Da, vă rog. Liderii grupurilor parlamentare care doresc pot lua listingul pentru a verifica prezenţa. Gata, este în regulă? Întreb grupurile parlamentare dacă este în regulă? Bun. 1. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat - PH CD 49/2018 Să înceapă votul. 233 de voturi pentru, o abţinere. A fost adoptat.

Florin Iordache Mai departe. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice - PL-x 390/2018. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Să înceapă votul. 236 de voturi. Unanimitate. Adoptat. 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului" - PL-x 407/2018. Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Să înceapă votul. 178 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 52 de abţineri. Adoptat. Legi organice. Adoptări. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză - PL-x 317/2018. Comisia pentru politică economică propune adoptarea. Să înceapă votul. 178 de voturi pentru, 58 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. 5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 63 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 6 martie 2018 - PL-x 12/2017/2018. Comisia pentru muncă, Comisia juridică şi Comisia pentru învăţământ propun adoptarea. Să înceapă votul. 176 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 27 de abţineri. Adoptată. 6. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, reexaminată la cererea Preşedintelui României - PL-x 418/2017/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 173 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptată. Explicarea votului. Da, domnule Andronache, grupul PNL. Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Chiar dacă vorbim despre adoptarea în primă Cameră a acestei reglementări, urmează să vă spun următoarele lucruri. Motivele invocate de preşedinte în cererea de reexaminare, în mod evident vizau aspecte, în mare parte, care nu au fost până în prezent supuse controlului de constituţionalitate. Din punctul nostru de vedere, erau bine motivate şi ar fi trebuit adoptate. Dat fiind faptul că au fost respinse şi, aşa cum aţi recunoscut şi dumneavoastră, avem dreptul de a supune controlului de constituţionalitate, din nou, această reglementare, vă anunţăm că o vom face, după ce discutaţi la Senat legea.

Florin Iordache Ştiţi foarte clar că nu aveţi nicio şansă! 7. Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore - PL-x 33/2018. Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. Adoptat. 175 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 30 de abţineri. A fost adoptat. (Aplauze.) Explicarea votului. Doamna Prună. Grupul USR. Vă rog, doamnă deputat. Aveţi două minute. Şi apoi domnul Iancu. Vă rog, doamnă.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. USR s-a abţinut la acest proiect de lege, pentru că, deşi credem că exploatarea de gaze din Marea Neagră este una cât se poate de importantă pentru România, pentru securitatea energetică, pentru poziţia geostrategică pe care o poate juca România în această regiune, maniera în care s-au efectuat exploatările, dezbaterile pe acest proiect legislativ a fost una în spatele uşilor închise, una total lipsită de transparenţă, una în care s-a evitat punerea pe ordinea de zi a acestui proiect legislativ. Practic, domnule Dragnea, pentru că, iată, aţi venit să votaţi acest proiect legislativ, este clar că dumneavoastră nu aţi plecat ca prostul din Parlament, ba chiar sunteţi aici, în prima bancă, şi aţi aliniat în jurul dumneavoastră marea masă a acestui Parlament, care efectiv, a votat exact aşa cum aţi decis dumneavoastră. Astăzi eram în comisiile reunite şi dezbăteam acest proiect de lege, încercam să dezbatem cadrul fiscal al acestui proiect de lege, iar dumneavoastră eraţi la televiziuni şi explicaţi impactul bugetar al acestor măsuri, în condiţiile în care noi nici măcar nu aveam pe ministrul finanţelor publice sau chiar pe ministrul energiei în comisii. Şi am un mesaj pentru dumneavoastră, domnule Anton Anton. Domnul Dragnea, astăzi, a dat un mesaj foarte clar: investitorii străini şi companiile sunt la cheremul dumnealui. Dumneavoastră, domnule Anton Anton, dacă mai vedeţi investitorii chinezi prin lifturi, trimiteţi-i la domnul Liviu Dragnea! Dumneavoastră, domnule Iulian Iancu, dacă mai vedeţi sau dacă mai primiţi la dumneavoastră la comisie investitorii în regenerabile, nu vă bateţi capul cu ei. Trimiteţi-i la Liviu Dragnea! Îi rezolvă dumnealui!

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă.

Cristina-Mădălina Prună Încă o dată, USR s-a abţinut de la votul asupra acestui proiect de lege. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Iancu.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Este un proiect de lege extrem de important. Din păcate, la răscruce de viaţă, nu există indicatoare şi trebuie să ştim singuri să alegem şi să luăm deciziile cele mai bune pentru România. Dacă dumneavoastră, stimaţi colegi, aţi avut, probabil, sau cineva a avut grijă să vă spună că acest proiect de lege este unul care nu este în favoarea acestei ţări sau care ar putea să fie dirijat de un lider politic sau de altul, să ştiţi că este unul dintre proiectele de lege cel mai îndelung dezbătute în acest Parlament. Dacă, pe de o parte, ni se spune că 5 luni a fost foarte puţin, pe de altă parte, aceeaşi colegi ne spuneau că ar trebui să mai stăm până prin septembrie. Pe de o parte, ne spuneau că alungăm investitorii dacă nu decidem, pe de altă parte, ne spun că, ce dacă pleacă, pentru că oricum avem tot timpul din lume. Dar, despre ce vorbim aici? Acum avem liniştea analizei foarte sintetice a acestui proiect de lege, care nu este un proiect dedicat neapărat exploatării, explorării. Este un proiect dedicat siguranţei şi securităţii energetice naţionale şi vizează direct geostrategia şi geopolitica în regiune. (Aplauze.) Noi, astăzi, am luat o decizie fundamentală pentru interesul regional şi pentru interesul României. Şi am să vă explic. Am avut un proiect de lege pe masă, care, în forma în care a venit de la Senat, spunea aşa: că poţi să treci prin perimetre, dintr-un perimetru în altul, doar să notifici şi să nu influenţezi negativ. Noi nu am fost de acord. Am corectat această decizie şi, de acum, trecerea se face cu notificare, cu aviz şi fără afectarea perimetrelor pe care le traversăm. 2. S-a pus în discuţie să traversăm plaja în şanţ deschis. Nu am fost de acord. Plaja are un regim special, apropo de colegii care ne întrebau de ce am dat definiţie regimului turistic, pentru că este, de asemenea, strategic, şi plaja nu se traversează decât în foraj orizontal sau în tunel. Este mai scump, dar nu ai voie să afectezi, sub nicio formă, regimul special al plajei şi activitatea turistică în litoralul românesc. Şi nu vor fi afectate. Aşa este textul astăzi. Era în discuţie faptul că nu trebuie să existe PUZ, PUD, PUG şi nici să fie plătite de către titulari eventualele modificări. Nu! Am corectat acest lucru. Aceste solicitări, aceste avize se obţin de la autoritatea locală şi - doi - trebuie plătite. Acolo unde sunt modificări, trebuie suportate. 3. Terminalul. Acolo unde va fi realizată staţia de reglare-măsurare, de tratare, de uscare, am pus condiţia ca ea să nu afecteze peisagistic regimul turistic al acelui areal. De asemenea, s-a pus în discuţie faptul că trebuie să introducem credit fiscal, prin care toată impozitarea din România, din Codul fiscal, era îngheţată. Nu am fost de acord! A fost eliminat art. 19. Noi ce vorbeam aici? De ce l-am eliminat şi nu l-am înlocuit, şi nu am renunţat şi... Copilării! Articolul 19 este din nou un articol 19, dar nu mai are nicio legătură cu creditul fiscal, în forma iniţială. Dimpotrivă, introduce ceea ce este o practică internaţională. Dacă redevenţele, stimaţi colegi - au fost câţiva colegi şi au venit aici şi au spus - este inadmisibil...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg!

Iulian Iancu Închei! Este inadmisibil ca, prin această lege, să vorbim despre îngheţare, despre redevenţe, despre... Nu, stimaţi colegi, este o prevedere expresă în Legea petrolului, valabilă, trecută într-o lege specială, întocmai, şi care nu face altceva decât să respecte angajamentul făcut în 2008, asupra căreia nu aveai cum să revii. Dar ce am făcut? Am intrat pe un regim nou, care este o practică internaţională, şi care spune aşa: "La venituri suplimentare, există o taxare suplimentară". Acea taxare suplimentară este colectată suplimentar la bugetul de stat şi aduce sume infinit mai mari decât redevenţele.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Iulian Iancu Or, toată această... Şi închei, ca să nu vă obosesc, este foarte târziu. Toată această analiză a fost o analiză de luni de zile, cu toate ministerele, cu toate instituţiile, cu autorităţile implicate şi am scos, după părerea noastră, cea mai bună variantă. Este o variantă a unei alianţe politice, nu a unui lider...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat.

Iulian Iancu ...şi de aceea vă felicit că v-aţi manifestat, prin acest vot, susţinerea integrală pentru securitatea energetică a acestei ţări. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Drept la replică, domnul preşedinte Dragnea.

Nicolae-Liviu Dragnea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. De obicei nu dau drept la replică, pentru că ar însemna să stau tot timpul la microfon. Dar este o lege foarte importantă şi ...

Raluca Turcan Drept la replică!

Nicolae-Liviu Dragnea Dar este o lege foarte importantă şi încep cu speranţa că abţinerile sau voturile împotrivă au fost generate nu de rea-credinţă, ci, poate, dintr-o înţelegere greşită a prevederilor din această lege. Nu au fost negocieri în spatele vreunei uşi, nici deschise, nici închise. Nu se fac negocieri pe marginea unei legi. Ceea ce am prezentat eu, astăzi, am făcut-o pentru că am vorbit cu colegii mei, din grupul parlamentar, de la Camera Deputaţilor, şi am convenit împreună ... (Vociferări.)

Florin Iordache Puţină linişte! Vă rog, domnule preşedinte.

Nicolae-Liviu Dragnea ...că înainte de a vota această lege, într-o formă sau alta, toţi vedem, în grup, care sunt datele economice, datele financiare şi avantajele strategice pentru România.

Raluca Turcan Drept la replică!

Nicolae-Liviu Dragnea Este aici un disc care e stricat şi tot vorbeşte... (Aplauze. Râsete.) În primul rând, trebuia să fie adoptată această lege, nu în forma care a venit de la Senat - nu vreau să acuz pe nimeni. Ori a fost superficialitate, ori n-a fost o analiză foarte atentă, dar nu puteam accepta, în Camera Deputaţilor, ca România să-şi păstreze în continuare dependenţa energetică de ruşi. Faptul că am pus 50%, din toată producţia, pe contracte bilaterale, iar 50% tranzacţionare pe piaţa românească, înseamnă că România devine una dintre puţinele ţări din lume care devine independentă energetic. De asemenea, suprataxare zero ...

Raluca Turcan Drept la replică!

Nicolae-Liviu Dragnea ...suprataxare zero... nu putea fi acceptată, pentru că nu poţi, ca stat român, să nu încasezi absolut nimic. (Vociferări.) Voci din sală : Timpul!

Nicolae-Liviu Dragnea Nu ştiu ce s-ar întâmpla dacă eu i-aş ruga pe colegii mei din grup, ca, de câte ori vorbeşte cineva din opoziţie, să vocifereze toţi?! (Râsete.) Voci din sală : Aşa fac!

Nicolae-Liviu Dragnea Chiar nu ştiu?! Poate nu este o idee rea. (Vociferări.)

Florin Iordache Puţină linişte, vă rog! Continuaţi, domnule preşedinte.

Nicolae-Liviu Dragnea Închei, felicitându-i pe toţi cei care au votat "pentru", astăzi, pentru această lege care schimbă profund şi definitiv, în bine, destinele României. Vă mulţumesc, stimaţi colegi. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României; PL-x 369/2018. Comisia specială... Îmi pare rău! (Domnul deputat Virgil-Daniel Popescu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule coleg, nu v-aţi înscris. Explicarea votului. Vă rog, explicarea votului. Numai puţin! Explicarea votului... Colegul nostru nu are cartelă. Vă rog, explicarea votului. (Vociferări.)

Virgil-Daniel Popescu Explicarea votului. Sigur că da! Sigur că puteţi spune orice, sigur! Sigur, mai ales că l-am ascultat pe domnul preşedinte şi mai, mai să-l cred, dacă nu cumva ... Dacă-mi aduc bine aminte, proiectul de lege a fost făcut de o comisie care era condusă de domnul Busuioc, domnule Dragnea! Domnul Busuioc a făcut acest proiect de lege, pe vremea Guvernului Tudose şi l-a trimis Parlamentului. Domnul Busuioc! Acum este recompensat la Curtea de Conturi. Deci nu cred că n-aţi ştiut de acest proiect care a plecat din Guvern! Dar, revenind la acest proiect de lege, după părerea mea şi după declaraţiile din ultimele ore, cred că este un proiect care a dinamitat interesul naţional al României şi interesul strategic energetic al României, domnule preşedinte şi dragi colegi. Eu cred că România are de pierdut, prin faptul că, prin acest proiect de lege, alungaţi investitorii şi continuaţi să-i alungaţi. Ştiu, o să ziceţi că o să vedem noi în zilele următoare! Eu vă spun că nu cred în minuni, de pe o zi pe alta, şi cred că România a ratat şansa de a deveni un adevărat jucător important energetic, în Europa. Partidul Naţional Liberal nu poate să gireze acest proiect de lege şi de aceea s-a abţinut. S-a abţinut şi nu a votat împotrivă, pentru că, totuşi... (Vociferări.) Ba nu, ne-am asumat şi v-am dat acest model offshore, diferit faţă de onshore, pe care la început nu l-aţi avut. L-aţi luat acum şi l-aţi luat de la noi, ceea ce este un lucru pozitiv, numai că l-aţi aplicat prost! Mulţumesc, dragi colegi.

Florin Iordache Mulţumesc. Stimaţi colegi, ultimul proiect. 8. Este vorba despre Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României; PL-x 369/2018. Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului propune adoptarea. Să înceapă votul. 175 de voturi pentru (Aplauze.) , 33 de voturi împotrivă, 15 abţineri. A fost adoptat. Explicarea votului. Domnule Roman, vă rog. (Vociferări.)

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, În administraţie am învăţat că cel mai bun lucru este să fii sincer şi să spui adevărul. În momentul în care s-a format această comisie specială, am avut temeri. În cele din urmă, în această comisie am regăsit oameni cu care am lucrat, pentru administraţie, şi unde nu am făcut politică. Din acest motiv, vreau să mulţumesc colegilor care au uitat de bălăcărelile politice şi în comisie am reuşit să lucrăm, din punct de vedere tehnic. Partidul Naţional Liberal şi-a adus aportul la acest Cod administrativ cu 45 de amendamente admise. Partidul Naţional Liberal este promotorul acelui amendament pentru redevenţe, care, pentru prima dată în ultimii 28 de ani, rămân la comunităţile locale. Această redevenţă, la nivel local, înseamnă bani pentru investiţii, bani pentru dezvoltare şi... Îmi pare rău că plecaţi, domnule Dragnea,...

Nicolae-Liviu Dragnea Sunt aici, domnule!

Florin-Claudiu Roman ...era un proiect pe care l-am discutat în urmă cu mulţi ani şi la UNCJR şi care nu s-a materializat decât astăzi. În proporţie de 40%, aceşti bani se întorc la consilii judeţene, în proporţie de 40% se întorc la primării şi doar... (Vociferări.) Eu am votat! Urmăriţi, da... Acest amendament întoarce 5 miliarde către autorităţile locale, adică jumătate din ce s-a luat cu aşa-zisa revoluţie fiscală. Este un pas înainte şi un pas înapoi. Pentru că PSD şi-a asumat şi acea decizie de a centraliza, de a nu descentraliza şi, din punctul de vedere al administraţiei centrale, întoarcem administraţia pe vremea lui Octav Cozmâncă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Paşcan. Se pregăteşte domnul Benga. Mâine dimineaţă, la 10,00, plen. Domnule Paşcan, vă rog.

Emil-Marius Paşcan Văzându-vă cât interes manifestaţi pentru un vot pe care l-aţi dat, mulţi în necunoştinţă de cauză, nu pot decât să vă adresez o replică celebră: "Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!". Şi nu ştiţi ce aţi făcut! Din păcate, stimaţi colegi, în crucea nopţii se iau cele mai nenorocite hotărâri legislative şi acte administrative pentru această ţară, şi unul dintre ele este cel legat de Codul administrativ. Vă spun, preventiv, celor care încă vă mai interesează soarta României viitoare, că aţi făcut una dintre cele mai mari greşeli pe care le puteaţi face, pe termen lung, pentru viitorul Transilvaniei, în primul rând, al celor care locuim în centrul ţării. N-aţi făcut altceva, prin acest Cod administrativ, decât punând în balanţă interesul egoist, individual al unor aleşi, demnitari, primari, pentru care ar trebui să fie o cinste faptul că sunt aleşi de poporul român, nu să pretindă privilegii... absolut, pensii speciale şi tot felul de privilegii neavenite. Prin acest Cod administrativ şi prin trocul făcut, de data aceasta, din nou, cu UDMR, care asigură majoritatea necesară, s-au diluat implicit prevederile constituţionale, care până acum trimiteau la actele...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi!

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte, măcar pentru stenogramă lăsaţi... Mai puteţi sta zece minute din timpul dumneavoastră, dar să înţelegeţi ce s-a votat în această sală.

Florin Iordache Domnule coleg, vă rog frumos...

Emil-Marius Paşcan Cred că nu deranjează pe nimeni, domnule preşedinte!

Florin Iordache ...explicarea votului! Să nu fiu obligat să vă întrerup!

Emil-Marius Paşcan Asta fac! Vă rog să-mi îngăduiţi!

Florin Iordache Vă rog. Aveţi două minute deja! Vă rog, finalizaţi!

Emil-Marius Paşcan În primul rând, aţi modificat prevederea constituţională, prin care prefectul este mandatat să verifice actele consiliilor locale, consiliilor judeţene, aţi eliminat prevederea prin care prefectul era garantul respectării legii şi a ordinii publice; de asemenea, că verifica măsurile întreprinse de unităţile administrativ-teritoriale...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg!

Emil-Marius Paşcan ...reducându-le exclusiv la actele administrative, domnule preşedinte, şi prin aceasta aţi blocat orice fel de demers al prefectului, împotriva celor care...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan ...arborează însemnele Ţinutului Secuiesc, care pretind, prin hotărâri de consilii, autonomie... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. În continuare, domnul Benga. Vă mulţumesc. Am fost elegant. V-am lăsat un minut în plus! Vă mulţumesc. Domnul Benga. Domnule Benga, vă rog. (Domnul deputat Emil-Marius Paşcan vorbeşte fără microfon.) Vă mulţumesc. Domnul Benga.

Emil-Marius Paşcan Pentru ce? Pe cine supără această sală...

Florin Iordache Domnule coleg, regulamentul...

Emil-Marius Paşcan Sunt interesaţi!

Florin Iordache V-am dat un minut peste cât aveaţi, două minute. Explicarea votului. V-am lăsat!

Emil-Marius Paşcan Nu piere ţara, domnule preşedinte, pentru că o faceţi să piară legislativ! Măcar atâta, îngăduiţi-ne să le spunem celor de acasă ce aţi votat pentru ei!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă mulţumesc, domnule coleg!

Emil-Marius Paşcan Să fim bine înţeleşi!

Florin Iordache Încă o dată! V-am rugat să finalizaţi!

Emil-Marius Paşcan În contrapartidă cu pensiile speciale, aţi aruncat în aer liniştea noastră, în Ardeal. L-aţi făcut pe prefect "muşcata din fereastră", care nu mai poate interveni atunci când primarii, preşedinţii de consilii judeţene îşi încalcă atribuţiile, nu le mai verifică măsurile. El va sta în birou, ca un ficus, ca să-i vină actele administrative, să le poată controla. Mai departe, el...

Florin Iordache Finalizaţi, domnule coleg! Nu întreceţi... Chiar v-am rugat! Vă rog, finalizaţi!

Emil-Marius Paşcan Mai departe. Aţi transformat secretarii, care erau un factor de stabilitate şi un filtru de legalitate în administraţiile publice locale, i-aţi transformat în simpli consilieri care pot fi schimbaţi, vin şi pleacă cu echipa primarului, la fel şi arhitectul-şef. Aţi creat şi creaţi nişte...

Florin Iordache Mulţumesc, domnule coleg!

Emil-Marius Paşcan ...oaze de oligarhie, prin acest Cod administrativ.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan Atât vă mai spun doar. Facem tot posibilul să sesizăm Curtea Constituţională a României, împreună cu colegii de la USR...

Florin Iordache Bine.

Emil-Marius Paşcan ...şi cei care mai sunt cu adevărat români, în această ţară. (Aplauze.)

Florin Iordache Bine, mulţumesc. Domnul Szabó Ödön. Mulţumesc. Domnule Benga, iniţial aţi dorit să vorbiţi, apoi v-aţi retras cuvântul. Vă rog, domnule Benga.

Tudor - Vlad Benga Am vrut să vorbesc tot timpul!

Florin Iordache Vă rog.

Tudor - Vlad Benga La un anume nivel este foarte potrivit faptul că ajungem să ne explicăm votul cu o sală goală, pentru că ceea ce aţi făcut a fost să daţi lovitura şi să fugiţi. Aceasta este o zi foarte neagră pentru România şi votul pe acest Cod administrativ este, de fapt, bomboana de pe coliva statului românesc modern, pentru că nu ne întoarceţi cu acest Cod administrativ în comunism, ne întoarceţi direct în feudalism. Şi aceasta pentru că transformaţi primarii în nişte boieri şi toţi funcţionarii publici în nişte iobagi, pe o plantaţie, lăsând, în esenţă, cetăţenii la discreţia primarilor, care nu vor mai fi controlaţi în niciun fel. Toată puterea de decizie este la primari şi toată responsabilitatea legală este la funcţionarii publici, un lucru profund injust. Şi aceasta este, de fapt, pofta ce au poftit primarii, aceasta este, de fapt, trocul mizer pe care l-a făcut Liviu Dragnea, pentru a putea controla complet statul românesc. Şi modul în care s-au plătit lucrurile acestea sunt, prin tot ceea ce au însemnat drepturile, şi patrimoniale, reducerea procentului pentru decizii patrimoniale, şi pensiile speciale - este o lungă listă de mizerii cu care primarii şi şefii de consilii judeţene, tot ceea ce înseamnă baronetul dumneavoastră local, este complet lăsat liber şi funcţionarii publici, pur şi simplu, lăsaţi la discreţia oricăror repercusiuni pe care primarii vor să le pună deasupra lor. La final, ceea ce este extrem de trist şi regret că parlamentarii dumneavoastră au plecat, cu toţii, de aici, este faptul că ştim că sunt, fiecare, la discreţia acestor baroni locali, puşi pe liste, şi n-au avut nicio ezitare să execute, fără să crâcnească, aceste modificări, care, repetăm, duc aparatul de stat şi statul românesc, nu înapoi în comunism, înapoi în feudalism. USR, împreună cu PMP şi cu alţi colegi vor ataca la Curtea Constituţională acest Cod. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Szabó Ödön, ultimul vorbitor, şi închidem şedinţa. Aveţi două minute, domnule coleg.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să le mulţumesc tuturor celor care au contribuit ca acest Cod administrativ să se realizeze. Are un atu extraordinar, şi anume, reuşeşte să întrunească, într-o singură lege, tot ceea ce însemna legislaţia administrativă la nivel central şi la nivel local. Simplifică, în acest fel, posibilitatea de a realiza un act administrativ, azi, în România. Deci, în loc de 17 legi, vom avea una singură. Pe de altă parte, merge în direcţia pe care toate partidele din Parlament şi-au propus-o, şi anume, merge pe descentralizare. Atribuie administraţiilor publice locale şi judeţene atribuţii pe care până acum nu le-au avut. Da, domnul Roman a spus foarte corect. O serie de redevenţe, care până acum intrau în bugetul central, vor ajunge să fie la bugetul local. Cei care vor ataca la Curtea Constituţională vor ataca şi acest aspect şi vor întârzia ca acest lucru să se aplice din a doua zi. Da, acest Cod duce spre administraţia locală, pe lângă actele administrative de până acum, pe lângă certificatele de naştere, de căsătorie şi buletine, şi permisul de conducere. Deci o serie de acte ale cetăţeanului vor fi realizate la nivel local. Da, într-adevăr, se face o descentralizare şi un pas spre această descentralizare. În rest, se realizează o colaborare la nivel local şi o posibilitate de dialog interetnic la nivel local. Nu se schimbă pragul, nu se realizează fantasmagoriile pe care le prevăd unii colegi care, după părerea mea, doresc să reînvie, în România, stafiile lui Vadim Tudor şi nimic altceva. Dar sunt doar o copie proastă a lui Vadim Tudor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Am încheiat aici dezbaterile. Mâine dimineaţă la ora 10,00 plen. La revedere! Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 22,03.