20 martie 2019 – Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.312 din 9 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 din 9 iulie 2018 (PL-x 132/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 12. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 312 din 9 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 9 iulie 2018; PL-x 132/2017/2018. Comisia pentru agricultură? Vă rog. Domnul vicepreşedinte Dănuţ Păle. Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia juridică şi Comisia pentru mediu. Nu avem amendamente.

Dănuţ Păle Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Legea adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare preşedintelui României, la data de 21 martie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, urmărindu-se reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu terminologia de specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. Cele trei comisii sesizate cu reexaminarea legii la Camera Deputaţilor au dezbătut reexaminarea legii în şedinţe separate. Ca urmare a dezbaterilor referitoare la reexaminarea legii, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura , în forma adoptată de Senat, fără amendamente, respectiv a legii trimise spre promulgare de Camera Deputaţilor. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnul Cornel Zainea. Vă rog. Grupul USR. Vă rog, domnule coleg.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul USR va vota împotriva acestui proiect de lege şi atragem atenţia că această iniţiativă a fost retrimisă de preşedintele Iohannis, iar Curtea Constituţională a spus că legea în ansamblul ei este neconstituţională. Deci, practic, nu putem vota o lege despre care ni s-a spus că este neconstituţională, nemodificând absolut nimic. Legea a reintrat în parcurs fără nicio modificare. Şi ni s-a atras atenţia de la foarte multe asociaţii ale pescarilor că legea va produce daune foarte mari. Noi vom vota împotrivă.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD. Un singur vorbitor de grup. Domnule Simion, este procedură de urgenţă. Un vorbitor de grup.

Lucian-Eduard Simion Stimaţi colegi, Proiectul de lege urmăreşte, în domeniul pescuitului şi acvaculturii, reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu terminologia de specialitate din regulamentele Uniunii Europene. O.U.G. şi-a produs efectul odată cu promulgarea. Norocul nostru, că am putut evita nişte momente şi motive de infringement, pentru că, iată, suntem la aproape un an de la votul final dat în Camera Deputaţilor anterior şi discutăm despre aceeaşi lege, cu aceleaşi amendamente aprobate prin vot. Domnul preşedinte, ca de obicei, a considerat, pe motive mai mult sau mai puţin întemeiate, să atace la Curtea Constituţională proiectul de lege, în data de 5 aprilie 2018. Vă rog să-mi permiteţi să nu mă refer la conţinutul legii, despre care am vorbit la adoptare, şi să prezint motivele principale de neconstituţionale care au fost invocate. - Atribuţie nouă în sarcina AMPA privind concesionarea, închirierea, privatizarea în domeniul piscicol pentru societăţile comerciale, amenajările piscicole pe care le are în portofoliu; Oare cine ar trebui să se ocupe de aceste amenajări? - Bicameralismul; deosebire de conţinut juridic între formele adoptate de cele două Camere; - Atribuirea directă a concesiunilor celor care sunt deţinători de active piscicole în amenajări este considerată o încălcare a principiului supremaţiei legii. - Personalul de pază din organizaţiile vânătoreşti cu zone de pescuit sportiv atribuite, care sunt împuternicite să sancţioneze faptele ce constituie contravenţii şi să constate infracţiunile piscicole reprezintă o lipsă de claritate; - Acordul prealabil al asociaţiilor de pescari în finanţarea proiectelor de repopulare, a amenajărilor deţinute, se interpretează ca fiind obligatoriu pentru acestea. Din toate aceste motive invocate a rămas în picioare unul singur, considerat neconstituţional - principiul bicameralismului, tot mai des invocat în ultima vreme, din lipsă de argumente clare. Proiectul de lege a fost astfel întors în Senat, unde a trecut sub aceeaşi formă. Şi iată că suntem în faţa aceluiaşi proiect de lege, dar la un an distanţă. Pe scurt, acest lucru înseamnă blocaj, înseamnă întârziere în contractare şi, în final, pierdere de bani, care ar fi putut fi atraşi în sectorul piscicol. Mulţumim, cu ghilimelele de rigoare, domnului preşedinte, pentru grija pe care o are pentru sectorul piscicol. PSD va vota încă o dată acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Tinel Gheorghe, ca să finalizăm. Şi apoi va conduce domnul vicepreşedinte Nicolicea.

Tinel Gheorghe Stimaţi colegi, Dacă e neconstituţional, e neconstituţional. V-am spus şi în intervenţia anterioară. Argumentele pro invocate de la această tribună, necesitatea, urgenţa adoptării acestui act normativ nu pot trece peste argumentele de neconstituţionalitate a acestei legi. Indiferent câte interese sunt în spatele celor care susţin acest act normativ de la această tribună. Până la urmă e vorba de respectul faţă de instituţie şi faţă de noi înşine. Dacă şi acesta dispare - la respect mă refer -, de ce mai venim în Parlamentul României?

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte grupuri care doresc să-şi exprime poziţia? Nu mai sunt. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Următorul.