10 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea (PL-x 568/2019) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 6. Proiectul de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea; PL-x 568/2019. Raportul? Raport comun, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică. Domnul preşedinte Halici. Vă rog.

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică... Raport asupra Proiectului de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea imobilului Palatul administrativ al judeţului Vrancea din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului, în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea. La dezbateri, membrii celor două comisii au stabilit, cu majoritate de voturi, adoptarea iniţiativei legislative şi înaintarea unui raport comun către plenul Parlamentului. Vreau să fac precizarea că, în raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Şi aş ruga stafful tehnic să facă această corectură de îndreptare materială, conform art. 73 alin. (3) din Constituţie. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Trecem la dezbateri generale. La dezbateri generale s-a înscris, din partea Grupului PMP, domnul Marius Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, De aproape trei decenii încoace se încearcă, prin diferite tertipuri şi iniţiative normative, transferul palatelor administrative din municipiile reşedinţă de judeţe la autorităţile administraţiei publice locale. Acest proiect, în viziunea Partidului Mişcarea Populară, constituie încă o mostră, iar în cazul în care va fi adoptat este un precedent periculos. Nu întâmplător Consiliul Legislativ, precum şi Consiliul Economic şi Social au dat avize nefavorabile proiectului de lege. Menţionez că aceste palate administrative sunt bunuri proprietate publică de interes naţional, respectiv fac parte din domeniul public al statului. Considerăm că se creează un conflict de interese şi o ştirbire a autorităţii prefectului, prin trecerea imobilului şi a terenului din patrimoniul statului în domeniul public, respectiv de administrare a instituţiei prefectului în cea a Consiliului judeţean Vrancea. Prefectul asigură verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi poate ataca în instanţa de contencios administrativ actele administrative pe care le consideră nelegale. Vă întreb, cum mai asigură prefectul, independent şi obiectiv, verificarea legalităţii, câtă vreme instituţia pe care o conduce va sta "în gazdă" la consiliul judeţean, adică la instituţia pe care s-ar cuveni să o verifice şi eventual să o notifice sau împotriva căreia să sesizeze la nevoie instanţa de contencios administrativ. Nu ţine nici argumentaţia construită din expunerea de motive, conform căreia imobilul se află în stare de degradare avansată, necesitând reparaţii urgente, iar instituţia prefectului, întrucât nu are calitatea de ordonator principal de credite nu poate realiza lucrări de întreţinere necesare. Să fim serioşi, instituţia prefectului este subordonată Guvernului care are tocmai pâinea şi cuţitul bugetului de stat. E un pretext şi o făcătură această justificare. Sunt o mulţime de imobile, la nivel naţional, în patrimoniul statului, iar în această logică, întrucât, chipurile, nu pot fi întreţinute, toate ar trebui cedate autorităţilor publice locale. Să fim serioşi! Este doar o speculaţie politicianistă. Să nu uităm însă că prin astfel de proceduri şi tertipuri administrative s-au produs cele mai mari tunuri şi afaceri imobiliare oneroase în România. Apropo şi de lacul Belina. De altfel, am mai spus-o şi cu altă ocazie. Conform legislaţiei în vigoare, transferul unor terenuri şi bunuri imobiliare din patrimoniul statului în cel al autorităţilor publice locale sau invers trebuie promovat prin hotărâre de Guvern. Dar, evident, Guvernul nu-şi asumă o astfel de responsabilitate cu posibile implicaţii inclusiv penale. Aşadar, Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva raportului de adoptare a acestui proiect de lege. Vă mulţumesc pentru atenţie.

Florin Iordache Domnul Halici, din partea Grupului PSD. Vă rog.

Nicuşor Halici Mult politicianism pot să accept, dar ipocrizia şi mai ales indiferenţa, ca să fie foarte bine înţeles pentru cei care contestă o astfel de iniţiativă, lasă de dorit. Indiferenţa aceasta poate să cauzeze morţi şi nu este o terminologie forţată. Instituţia la care facem referire este construită în anii '70 şi a fost în proprietatea judeţului. În anii '90, prin hotărâre de Guvern, a trecut în proprietatea statului. Vreau să vă spun că din anii '70 - şi nu cred că este singulară Vrancea - nu s-a mai intervenit absolut deloc. Vreau să vă spun, de asemenea, că există rapoarte seismice în ceea ce priveşte gradul de uzură a acestei clădiri şi se spune foarte clar că aceasta ar trebui consolidată în regim de urgenţă, pentru că pune în pericol vieţi ale celor care lucrează şi ale cetăţenilor care vin să acceseze serviciile publice în această instituţie. Faptul că un sfert din instituţie este administrată şi utilizată de Consiliul judeţean Vrancea şi o altă parte este utilizată şi în proprietatea statului şi utilizată de Instituţia Prefectului Vrancea face imposibilă, din punct de vedere administrativ, consolidarea acestei clădiri pentru o chestiune absolut birocratică şi nu va fi condiţionat absolut nimeni vreodată să facă ceva sau să nu facă ceva în detrimentul unei instituţii, care este proprietar, doar pentru că utilizează acel bun. Aceste politicianisme cred că ar trebui lăsate, poate, la urmă şi ar trebui avut în vedere interesul primar. În primul rând sănătatea, securitatea celor care lucrează şi accesează serviciile publice şi în al doilea rând gestionarea cât mai eficientă a bunurilor statului, pentru că şi judeţul este tot stat. Iar pe statul român, în ansamblu, nu l-a mai interesat, de foarte multe ori nici punctul de vedere al Guvernului, e adevărat, au spus că nu sunt de acord, dar să vină cu o soluţie, soluţie care le-a fost solicitată, în ultimii 20 de ani, cu foarte multe insistenţe şi cu foarte multe solicitări. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PNL, domnul Florin Roman. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Am fost întotdeauna adeptul trecerii acestor palate administrative din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului, atunci când aceste transferuri s-au făcut cu respectarea legii. Curtea Constituţională, ştiţi foarte bine, de fiecare dată când am avut astfel de proiecte, a venit şi ne-a spus: "OK, se poate face prin hotărâre de Guvern". A apărut acea problemă: "Nu se poate prin hotărâre de Guvern, se poate face prin lege" şi am intrat într-un blocaj. Domnule Halici, pentru a lăsa politica la o parte eu vă propun o soluţie aşteptată de toate autorităţile locale şi vă fac această provocare, în calitate de preşedinte al Comisiei juridice. Ştim că la ora actuală nu doar palatele administrative sunt în această situaţie. Avem sute de unităţi şcolare care, la nivel local, sunt închise, întrucât nu mai au efective de elevi sau, pur şi simplu, sunt închise de ani buni din cauza depopulării, mai ales în zonele de munte, cum este şi cazul judeţului Alba sau cazul judeţului Vrancea. Avem situaţii de companii naţionale, de societăţi comerciale care deţin active, terenuri, clădiri în oraşe, şi primarii pot face minuni, dar nu pot interveni în aceste zone, întrucât nu le au în proprietate, ele fiind adevărate ruine. Am avut această discuţie şi cu asociaţiile primarilor de municipii, de oraşe şi de comune. Cred că putem, dacă vrem cu adevărat, să ne aşezăm - şi eu sunt dispus, dacă doriţi, - să discutăm pe acest subiect, pentru a rezolva o problemă locală, să facem un proiect de lege susţinut de toate partidele parlamentare, să inventariem aceste spaţii, prin prefecturi, să vedem care sunt spaţiile abandonate, spaţiile închise, spaţiile în ruină, spaţiile folosite, dar pe care nu le avem în administrare şi, practic, să generăm un caracter general în lege pentru ca aceste spaţii să ajungă, odată şi odată, în administrarea autorităţilor locale. În caz contrar, sigur, putem punctual să rezolvăm câte o problemă sau alta, dar nu vom rezolva niciodată problema de fond. Dacă şi Comisia juridică este dispusă, eu o să vorbesc şi cu colegii din Comisia pentru administraţie, să facem front comun şi să scoatem o lege bună. Mulţumesc.

Florin Iordache Drept la replică. Vă rog, domnule Halici. Vă rog.

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În primul rând, iniţiativa respectă şi legea. E adevărat că sunt decizii ale Curţii Constituţionale care au declarat ca neconstituţionale anumite iniţiative, dar sunt şi decizii ale Curţii care spun că sunt constituţionale astfel de treceri; pe de o parte. Pe de altă parte, guvernele României - şi vedeţi că nu fac referire la vreun guvern sau altul - refuză din cauza unor presiuni - şi ştiţi foarte bine la ce mă refer, la dosare care li s-au instrumentat miniştrilor care au semnat proiecte de hotărâri de Guvern sau au adoptat hotărâri de Guvern privind astfel de imobile - să nu mai emită aceste hotărâri de Guvern. Şi suntem în impas, şi atunci ce să facem? Să continuăm cu această mascaradă şi să punem viaţa în pericol a oamenilor? Pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră, ştiţi foarte bine că am avut mereu deschiderea şi o am, pentru că Partidul Social Democrat a început de două ori iniţiative legislative de descentralizare, şi acesta a fost unul din punctele de vedere, pe descentralizare, care au fost, din păcate, oprite. Nu am nicio problemă să identificăm sau să ni se solicite, cu subiect şi predicat, să votăm o astfel de iniţiativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu sunt amendamente. Are caracter organic. Rămâne la votul final.