18 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 748/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 4. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 748/2018. Domnul ministru, vă rog. Mult succes! Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Comisia juridică? Domnul preşedinte Halici, vă rog.

Nicuşor Halici Mulţumesc. Raport asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 12 decembrie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. Camera decizională este Camera Deputaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Proiectul de lege stabileşte următoarele domenii de reglementare pentru care se solicită abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare, şi anume: I. Finanţe publice şi economie; II. Administraţie publică şi dezvoltare regională; III. Agricultură şi dezvoltare rurală; IV. Transporturi; V. Fonduri europene; VI. Sănătate; VII. Cultură şi identitate naţională; VIII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege supus aprobării în şedinţa din ziua de 18 decembrie. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi cu amendamentul respins redat în Anexa nr. 2 la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptat, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Intervenţii? Domnul Suciu, vă rog. Voi lua fiecare domeniu în parte şi îl supun votului apoi.

Vasile-Daniel Suciu Da. Voiam noi o intervenţie. Voiam să vă solicit un vot pentru eliminarea Capitolului VII din domeniile de reglementare, şi anume, "Cultură şi identitate naţională". Am avut o discuţie cu domnul ministru, poate fi scos din raport. Deci eliminarea Capitolului VII - "Cultură şi identitate naţională".

Florin Iordache Da. Este un amendament respins al colegului nostru, domnul Márton Árpád. Bun. (Vociferări.) Îl voi supune votului, sunt obligat. Dar întâi... întâi sunt obligat... La dezbateri generale? Dacă nu doresc colegii... Domnule Korodi, mai vreţi să interveniţi? Nu. Bun. Supun, stimaţi colegi, eliminarea... Supun votului dumneavoastră amendamentul respins al domnului Márton Árpád, de eliminare a Capitolului VII. Să înceapă votul. Vreţi să mai interveniţi? Da. Bun. 166 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 6 abţineri. A fost adoptată propunerea de respingere. (Vociferări.) A fost adoptat. A fost adoptat acest amendament de a respinge, deci a fost exclus. Vă rog. Vă rog, da. Dar eram obligat să anunţ rezultatul votului. Şi apoi, la dezbateri generale, vă dau cuvântul. Bun. Atunci, vă rog. La procedură sau la ce?

Attila Korodi Nu procedură, domnule preşedinte. Doresc ca la punctul 10 din capitolul "Finanţe publice şi economie". Punctul 10 din raport înseamnă punctul 7 din acel capitol - reglementarea unor măsuri în domeniul apelor minerale...

Florin Iordache Da.

Attila Korodi ... care a fost un amendament respins, să-l supuneţi votului. Cerem respingerea acestui amendament.

Florin Iordache Voi supune votului... Neavând amendament... Numai puţin... neavând amendament de respingere, supun votului amendamentul. Dacă nu întruneşte numărul de voturi, automat va fi respins. Domnule Suciu, vă rog... Pregătiţi cartelele. Supun votului. Este vorba de reglementări.... la 7 - reglementări în domeniul apelor minerale. Îl supun votului. Dacă nu întruneşte numărul de voturi, va fi respins, da? Cine este pentru? Capitolul... deci la 10 - reglementări în domeniul apelor minerale. Să înceapă votul. 25 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Nu a întrunit. A fost respins. Mai departe. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Nu mai sunt intervenţii. Nemaiavând alte amendamente, rămâne la votul final, mâine, la ora 12,00. Mai departe.