26 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună (Pl-x 557/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Mai departe. 13. Suntem la Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună; Pl-x 557/2018. Iniţiator. Domnul senator Moga? Nu. Comisia pentru administraţie. Cine prezintă? Domnule preşedinte Roman, vă rog. Sau cine prezintă? Vă rog, domnule coleg. Domnul Dénes, vă rog.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa Pl-x 557/2018 din 22 octombrie 2018, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Propunerii legislative privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună, deţinut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune. Comuna Băneasa are în componenţă satele Băneasa, Făurei, Negureni şi Tudor Vladimirescu, iar reşedinţa comunei Băneasa este satul Băneasa, La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 23 de membri ai comisiei. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună, cu amendamente admise, prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport . În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Avem cinci amendamente admise. Domnul Tinel Gheorghe. Vă rog. La dezbateri generale.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Eu mă bucur că analizăm astăzi o astfel de solicitare; există referendum local. Bănuiesc că motivul pentru care comunitatea locală cere reîntoarcerea la stadiul de comună e legat de faptul că, pe de o parte, taxele şi impozitele locale sunt foarte mari, în situaţia în care localitatea este oraş, devenind comună, se diminuează foarte mult. Şi, pe de altă parte, nici nivelul de dezvoltare pe care l-au prognozat atunci când s-a transformat comuna în oraş n-a fost cel aşteptat de locuitorii localităţii Băneasa. Dar eu vă întreb - acum dăm un aviz, pentru că Senatul va fi cel care va decide - de ce discutăm şi de ce analizăm cu dublă măsură? Am avut în Ialomiţa o solicitare, tot prin referendum, venită în plenul Parlamentului, şi s-a respins pentru Căzăneşti. Aceleaşi argumente: oameni care au ieşit în stradă, care au spus: "Domnule, ne-aţi înşelat în 2003, ne-aţi promis marea cu sarea şi în afară de faptul că unii dintre noi - cei care deţin funcţii de conducere la autoritatea locală - au salarii de oraş, restul lucrurilor pe care ni le-aţi promis nu s-au realizat, nu s-au înfăptuit". Şi au vrut să se întoarcă la stadiul de comună. Bineînţeles că s-a respins şi în Camera Deputaţilor, s-a respins şi la Senat. Acum eu nu pricep de unde standardul acesta al dublei măsuri? De ce discutăm într-un fel... A, pe bună dreptate, primarii, solicitanţii erau de altă culoare politică la Căzăneşti. Aici am înţeles că este PSD şi atunci, pe bună dreptate, trebuie să se revină, că vin alegerile din 2020, nu?!

Florin Iordache Da. Alte intervenţii? Nu. Avem cinci amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul 1, intervenţii? Nu. 2? 3? 4? 5? Rămâne la votul final; caracter organic.