6 februarie 2019 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative (PL-x 592/2018). ( retrimis comisiei )

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă propun retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a PL-x 592/2018 (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative.) , de pe poziţia 29. Este o problemă de retroactivitate pe care vrem să o rezolvăm în comisie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Comisia pentru buget, da?

Ödön Szabó Da.

Florin Iordache Da. Să înceapă votul! PL-x 592. 105 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 38 de abţineri. A fost adoptată şi această solicitare a Grupului UDMR. Alte intervenţii procedurale dacă sunt? Da, vă rog, domnul Andronache. Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. O precizare importantă, să începem sesiunea parlamentară bine, spun eu. Şi anume, atunci când liderii de grup sau preşedinţii de comisii vin la microfon şi propun retrimiterea la comisie, am rugămintea să respectăm dispoziţiile art. 70 din Regulament, care spune clar că trebuie prezentată o motivare pentru retrimiterea la comisie. Şi specific acest lucru şi aduc două argumente. O dată, pentru a se consemna care a fost motivul pentru care plenul Camerei Deputaţilor a procedat la retrimitere şi, în al doilea rând, pentru a şti care este mandatul comisiei atunci când reexaminează acel proiect de lege şi adoptă un raport suplimentar. Mulţumesc.

Florin Iordache Da, corect. Aveţi dreptate, domnule deputat. Într-adevăr, cu observaţiile făcute de colegii noştri care au solicitat retrimiterile, vă rog, comisiile care au fost sesizate să ţină cont de observaţiile respective. Alte intervenţii procedurale dacă sunt? Nu. Intrăm în ordinea de zi.