27 februarie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019 (PL-x 50/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2 1 . Vom dezbate Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019; PL-x 50/2019; procedură de urgenţă. Din partea Guvernului? Vă rog, doamnă secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru politică externă, doamna preşedinte sau domnul Ben-Oni... cine prezintă raportul.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Nasra, înţeleg că prezentaţi proiectul. Iar la dezbateri generale, domnul Ardelean. Vă rog, prezentaţi raportul.

Gabriel-Horia Nasra Stimaţi colegi, Vă supun atenţiei raportul asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de Aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Aderare a Republicii Macedonia de Nord la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019, transmis cu adresa PL-x 50 din data de 20 februarie 2019 şi înregistrat cu nr. 4c-16/7 din 20 februarie 2019. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (1) şi alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliului Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform Avizului nr. 75/11 februarie 2019. La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului de Aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019. În conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 26 februarie 2019. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019, în forma prezentată. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Ben-Oni Ardelean, Grupul PNL. Şi apoi doamna Venera Popescu, din partea minorităţilor.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule preşedinte. Dregi colegi, Mai devreme, am asistat la o susţinere hilară a faptului că unii sau alţii nu ar fi de acord cu introducerea pe ordinea de zi sau cu susţinerea Proiectului pentru Macedonia. Cred şi sper că s-a înţeles foarte clar - şi aici o spun şi în calitate de vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal - că Partidul Naţional Liberal a susţinut întotdeauna o politică coerentă privind relaţiile externe şi, în acelaşi timp, am susţinut cu tărie porţile deschise pentru introducerea oricăror altor state care îndeplinesc criteriile de aderare la NATO. Şi o spun şi în calitate de membru în Adunarea Parlamentară a NATO. Cred că atunci când păşim în afara ţării este un singur cuvânt de ordine, pe care mulţi nu-l respectă - şi zilele acestea am asistat la astfel de gesturi - şi anume, în afara României există doar interesul naţional. Aşadar, Partidul Naţional Liberal susţine cu tărie şi cu extrem de multă speranţă o politică a uşilor deschise pentru aderarea la NATO. În ceea ce priveşte unanimitatea de care faceţi vorbire - ca să termin această clarificare - eu cred că aici avem o problemă. Atunci când am susţinut, în unanimitate, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de Lege privind aderarea Macedoniei, cred că în acelaşi timp trebuia ca toţi cei din sală să susţină şi Proiectul de Lege privind alocaţiile copiilor. Trebuie să existe reciprocitate şi putem să facem apel la unanimitate atunci când susţinem aceste aspecte. (Vociferări.) În ceea ce priveşte proiectul pe care colegul meu din Comisia pentru politică externă l-a citit mai devreme, domnul Nasra, vreau să vă spun o scurtă povestioară. În urmă cu vreo 20 de ani, eram undeva în afara ţării şi urmăream cu mare interes decizia care va fi luată privind România. Eram într-o zonă gri. Eram într-o situaţie disperată. Pentru cei care vă mai aduceţi aminte de acele momente, ştiţi că era extrem de important ca, într-un context ca acela, România să fie primită în acest club select de securitate, care să ne ofere siguranţă, stabilitate şi viitor. Am fost extrem de fericit să primim atunci - cred că toţi vă aduceţi aminte - vestea că România a fost acceptată în NATO. La fel cum cred că cei din Macedonia, astăzi, sunt fericiţi că primesc din partea Parlamentului României, a noastră, a tuturor, şi sper în unanimitate, un vot pentru ca această ţară să acceadă la acest for de securitate extrem de important. De aceea, în numele Partidului Naţional Liberal vreau să susţin încă o dată, cu toată convingerea, că este un lucru bun să putem accepta Macedonia de Nord pentru a face parte din NATO. Vă mulţumesc foarte mult. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. O invit pe colega noastră, doamna Venera Popescu, din partea Grupului minorităţilor, reprezentantul minorităţii macedonene din România. Vă rog, doamnă deputat.

Mariana-Venera Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Statele membre ale NATO au semnat la Cartierul General, la Bruxelles, la 6 februarie anul acesta, Protocolul de Aderare al Macedoniei de Nord la NATO. Macedonia va putea să participe cu statutul de observator la lucrările Alianţei, până când toate ţările membre ale Alianţei vor ratifica Tratatul de Aderare. Urgenţa semnării acestui Tratat este dată de faptul că noi ne dorim ca Macedonia, în decembrie anul acesta, să participe cu drepturi depline la Summit-ul NATO care va avea loc la Londra. România îşi doreşte să fie a treia ţară care va ratifica acest tratat, tocmai pentru că este unul dintre membrii marcanţi ai Alianţei, susţinătoare a politicii porţilor deschise. Aştept din partea dumneavoastră un vot în unanimitate pentru acest proiect. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Movilă Petru. Vă rog, domnule Movilă. Despre Macedonia de Nord, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un lucru extraordinar de important şi cred că cele două ţări, Grecia şi Macedonia de Nord, ar trebui felicitate, pentru că au reuşit, în acord cu statele membre NATO, să ajungă la această decizie foarte importantă pentru România şi pentru Balcani. Luând în considerare faptul că în jurul României sunt două zone de potenţial conflict sau zone instabile din foarte multe puncte de vedere, dacă luăm în considerare Transnistria şi fostul spaţiul iugoslav, decizia de aderare a Macedoniei de Nord la structurile euro-atlantice este foarte importantă şi pentru noi, pentru România, care am avut întotdeauna relaţii foarte bune cu Macedonia de Nord. Este foarte important acest lucru. Mai avem o mare speranţă, aceea că Macedonia de Nord, încet-încet, va începe să implementeze legislaţia europeană în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor, astfel încât minoritatea românilor din Macedonia de Nord să beneficieze de o legislaţie cel puţin la fel de permisivă şi favorabilă, precum cea de care beneficiază macedonenii din România. Eu vă felicit pe toţi pentru acest vot! Era absolut normal ca, indiferent de culoarea politică, toţi să dăm un vot pozitiv pentru acest act normativ. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care vor să vorbească? Nu. Rămâne la votul final, neavând amendamente.