24 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România (PL-x 209/2020). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La poziţia 11, Proiectul de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România; PL-x 209/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnul preşedinte... (Vociferări.) Din partea Comisiei pentru cultură sau... (Vociferări.) Ca iniţiator. Vă rog. Domnul Gigel Ştirbu, ca iniţiator. Vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Unul dintre iniţiatori. Această iniţiativă legislativă credem noi că va face dreptate celor care duc mai departe tradiţiile şi meşteşugurile populare în această ţară. După cum ştiţi, şi sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră cunoaşteţi acest lucru, majoritatea târgurilor sunt pline de chinezării. Iată, astăzi, fiind Ziua Iei româneşti, majoritatea iilor din România, doamnelor şi domnilor, nu sunt produse în România. Prin această lege, oferim acestor meşteşugari, acestor oameni care duc mai departe tradiţiile şi meşteşugurile româneşti, posibilitatea de a merge în aceste târguri, de a arăta că sunt păstrătorii tradiţiilor, de a le oferi posibilitatea organizării în asociaţii, în forme asociative, şi de a avea la mână, pentru participarea la aceste târguri, o autorizaţie din partea autorităţilor competente. Mulţumesc anticipat celor care veţi vota această iniţiativă legislativă şi îi felicit pe toţi cei care au semnat pentru această iniţiativă. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Sunt 44 de colegi senatori şi deputaţi iniţiatori. Din partea Comisiei pentru cultură, cine prezintă raportul? Vă rog, doamnă vicepreşedinte Beatrice Tudor.

Beatrice Tudor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului general pentru recunoaşterea statutului meşteşugarilor tradiţionali, a drepturilor şi îndatoririlor acestora, precum şi organizarea şi funcţionarea structurilor reprezentative ale meşteşugarilor tradiţionali din România, în scopul conservării, protejării, transmiterii, promovării şi punerii în valoare a meşteşugurilor şi a culturii tradiţionale. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului UDMR, domnul Márton Árpád. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Poate unii ştiu, eu unul nu prea încurajez înfiriparea acestor bresle în mileniul pe care tocmai l-am început. De obicei intervin împotriva acestora. Totuşi s-a încercat, de către iniţiatori, o modalitate de încurajare a acestei activităţi tradiţionale meşteşugăreşti, din România, care este o valoare însemnată. Drept urmare, chiar şi un coleg de-al nostru, senator UDMR, este unul dintre iniţiatori. CES a susţinut acest proiect de lege, atrăgând totodată atenţia asupra unui posibil paralelism legislativ. În acest sens, am propus câteva amendamente, adoptate de comisie - şi le mulţumesc colegilor noştri -, prin amendamentele astfel acceptate, paralelismul legat de Legea nr. 26 din 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, făcând doar o trimitere la această lege, a dispărut şi în mod evident au fost eliminate nişte elemente care nu sunt în acord cu dispoziţiile din această lege. Totodată, la dezbaterea acestui proiect de lege mi-am exprimat punctul de vedere legat de un centralism excesiv, chiar dacă soluţia primară prin care o persoană va putea să aibă acest drept de a fi declarat meşteşugar tradiţional se realizează la nivelul judeţului, deci persoana îşi duce hârtiile la comisia specială din judeţ, şi în 60 de zile decizia o ia această comisie din judeţ. Cu toate acestea, această decizie va fi comunicată la Bucureşti şi hârtia de bază o va primi de la Bucureşti, de la o autoritate naţională care, mai ales cum este descrisă aici, nu ştiu dacă nu va avea soarta camerelor agricole. Este confuz... aşa cum credem noi. Ca atare, eu am propus ca, dacă decizia tot se ia la nivel de judeţ, şi hârtioara respectivă să poată fi eliberată la nivel de judeţ. Avem un amendament respins. Evident, ar veni şi amendamentul celălalt, dacă se adoptă. Este primul amendament la amendamente respinse. Se referă la varianta articolului 10 de la pct. 13, de la "Amendamente respinse". Mi-l voi susţine şi în mod evident, în funcţie de cum va rezulta din dezbateri acest proiect de lege, vom vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Suntem deocamdată la dezbateri generale. Domnul Florin Manole, din partea PSD. Dumneavoastră aveţi la articolul 10 alin. (1) şi (2), amendamente respinse. Dar să terminăm dezbaterile generale! Şi mai aveţi la 17 încă un amendament. Domnul Manole, Grupul PSR, şi apoi faceţi... Numai puţin! Şi apoi, de la USR, domnul Năsui. Să faceţi legătura!

Petre-Florin Manole Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect este un proiect de lege care face foarte multe lucruri bune, aduce multe lucruri pozitive pentru meşteşugarii din România, indiferent că vorbim de meşteşugari din anumite regiuni geografie, care fac meşteşuguri diferite sau care vin din culturi şi etnii diferite. Proiectul acesta aduce facilităţi referitoare la participarea la târguri, aduce facilităţi fiscale, aduce facilităţi de ordinul indemnizaţiilor pentru aceia dintre meşteşugarii care, fiind acreditaţi ca atare şi având recunoaşterea comunităţii locale, primesc din partea consiliului local o astfel de indemnizaţie. Mă voi referi un pic la această indemnizaţie, pentru că ea a suscitat dezbateri mai ales în Comisia pentru buget. Era o anumită formă, forma aceea fost schimbată - şi le mulţumesc colegilor de la Uniunea Salvaţi România care au venit cu sugestia respectivă. Sigur însă că o formă de sprijin material pentru meşteşugarii din România trebuie şi va fi păstrată în această lege. Este un lucru important pentru că - şi aceasta este ultima idee la care mă voi referi - meşteşugarii din România nu fac doar nişte produse care au o valoare economică. Ba, mai mult decât atât, ceea ce este cel mai important pentru noi, ca ţară, pentru noi, ca popor, încă o dată, indiferent de etnie, indiferent de regiune geografică, indiferent de meşteşug, ceea ce este cel mai important este valoarea culturală, valoarea de patrimoniu, valoarea de identitate naţională pe care meşteşugarii o aduc, iar aceasta trebuie nu doar protejată, nu doar recunoscută, dar şi susţinută şi recompensată, uneori chiar şi material, pentru că avem mulţi meşteşugari în această ţară care trăiesc greu din punct de vedere financiar şi care duc tradiţia mai departe, cu nişte greutăţi care le-ar fi uşurate dacă am avea consilii locale care să aibă posibilitatea să-i sprijine. Şi facem cu această lege aşa ceva. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Grupul USR, vă rog. Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum a spus şi antevorbitorul, această lege avea o prevedere complet inacceptabilă, în opinia noastră, anume faptul că dădea nişte rente viagere, deci pentru toată viaţa, unor persoane, aidoma unor pensii speciale. Din moment ce era rentă viageră, este acelaşi lucru ca şi o pensie. În forma actuală, acest proiect dă practic acest lucru, dar pe o perioadă de cinci ani, persoanelor pe care primăriile le vor desemna ca fiind în regulă, la nivel local. În perspectiva în care noi doar am crea o breaslă nouă, să zicem că am avea nişte rezerve, că ar putea fi în regulă, dar presiunea bugetară într-o perioadă în care oricum avem un deficit foarte mare...

Florin Iordache Liderii de grup, îi invit la tribună! (Consultări.)

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... şi în care statul român se îndatorează din ce în ce mai mult şi la dobânzi din ce în ce mai mari, ne face să ne punem o întrebare, dacă aceasta este cea mai bună întrebuinţare a fondurilor, şi mai ales faptul că primăriile sunt primele care în general sunt deficitare. Deci, practic, să dăm posibilitatea primarilor să dea un salariu, că nu mai este rentă viageră, timp de cinci ani, unor oameni pe care-i desemnează primarii, nu credem nu este o idee foarte bună. Credem că restul legii poate fi foarte în regulă, dar problema este această cheltuială bugetară pe care nu credem că România şi-o permite şi nu credem că România ar trebui s-o facă pentru nicio breaslă, nu doar pentru meşteşugari sau pentru altcineva. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul minorităţilor. Un singur vorbitor! Da. Vă rog. Da, domnule Grosaru. Vă rog! Numai puţin! Să vă anunţ că, în urma consultării cu liderii de grup, mai avem încă zece proiecte. Avem ordinea de zi foarte încărcată. Dau cuvântul tuturor celor s-au înscris, dar vă rog să ne încadrăm în timpul convenit. Vă mulţumesc. Domnul Grosaru.

Andi-Gabriel Grosaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Este un proiect de lege binevenit, pentru că inclusiv strămoşii noştri, minoritatea italiană, şi-au păstrat din tradiţii, şi anume ştiţi foarte bine că italienii sunt foarte buni pantofari. Noi, în continuare, susţinem şi am susţinut, şi încurajăm producerea acelor scarpeţi, sau pantofi, pe care strămoşii noştri îi purtau. De asemenea, meşteşugarii noştri sunt foarte buni fabricanţi de măşti, măşti pe care dumneavoastră le-aţi văzut cu ocazia carnavalurilor de la Veneţia şi pe care noi, ca minoritate italiană, le-am promovat în continuare şi am încercat, prin resursele noastre, să facem şi la noi, în România, să ne bucurăm de Carnavalul veneţian. Drept urmare, şi din perspectiva noastră, a minorităţii italiene, acest proiect de lege este un proiect foarte bun şi îl sprijinim şi îl susţinem cu tărie, pentru că va da posibilitatea membrilor noştri, cei care în continuare mai fabrică scarpeţi şi măşti, să facă acest lucru în continuare, în condiţii bune şi în condiţii în care să putem să ne transmitem mai departe tradiţiile noastre, ca minoritate. Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale din partea grupurilor? Nu. Avem 3 amendamente respinse. Primul amendament înţeleg, domnule Árpád, că doriţi să-l supun votului, da? Bun. Rog liderii de grup să se pronunţe pe amendamentul respins pe care-l solicită votului domnul Árpád, de la art. 10. PSD? La art. 10 alin. (1) şi alin. (2) domnul Árpád propune un amendament care a fost respins. Poziţia grupurilor. Vă rog. Grupul PSD?

Alfred - Robert Simonis Grupul PSD va vota împotrivă.

Florin Iordache PSD împotrivă. PNL?

Laurenţiu-Dan Leoreanu Grupul PNL va vota împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. USR? (Vociferări.) Mai departe.

Zacharie Benedek UDMR va vota, că noi am cerut!

Florin Iordache Da, am înţeles. UDMR pentru. PMP?

Ionuţ Simionca Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.

Florin Iordache Împotrivă. Mulţumesc. Şi USR?

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul USR se va abţine.

Florin Iordache Mulţumesc. Să înceapă votul la amendamentul de la art. 10. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Avem colegi în sală care n-au putut vota? Da. Vă rog, domnule Moldovan.

Sorin-Dan Moldovan Sorin Moldovan. Împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule Ştirbu?

Gigel-Sorinel Ştirbu Gigel Ştirbu. Împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Rezultatul votului - 21 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, 25 de abţineri. Amendamentul de la poziţia 1, art. 10 a fost respins. Articolul 16. Avem un amendament. Se susţine? Nu se susţine. (Vociferări.) La ce? Deci la art. 16... Numai puţin! La art. 16... Grupul USR, iniţiatori sunt... Domnule Bulai, îl susţineţi amendamentul respins? (Vociferări.) Deci poate fi susţinut de iniţiatori. Iniţiatori sunt domnul Bulai, domnul Năsui. Bun. Întreb. Iniţiatorii îl susţin? Nu. Păi, am spus! Domnule Năsui, vă rog. Faceţi legătura cu domnul Năsui! Se propune eliminarea.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Alo? Domnule preşedinte, mă auziţi?

Florin Iordache Vă aud! Vă rog. Susţineţi-vă amendamentul respins. Deci amendamentele se pot susţine de iniţiatori.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ...punctul de vedere din lege, prin care, practic, persoanele care au certificat de meşteşugar ar putea să aibă, timp de cinci ani de zile, un salariu minim şi un salariu mediu, în funcţie de ce decid primăriile. Iniţial acesta era articolul care prevedea renta aceea viageră pentru oamenii aceştia, deci pentru toată viaţa să primească un salariu minim sau un salariu mediu, acum a fost limitat la cinci ani. Considerăm că fără acest articol, care, repet, este aidoma unui privilegiu special pentru oamenii care au acest certificat, legea aceasta ar fi foarte bună, dar acest articol o viciază, de fapt, şi atunci susţinem eliminarea lui şi îi rog şi pe ceilalţi, din celelalte grupuri parlamentare, ceilalţi deputaţi...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... să se gândească la impactul bugetar pe care aceste legi l-ar putea avea. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Deci amendament respins. Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi precizeze poziţia. PSD?

Alfred - Robert Simonis PSD - împotrivă.

Florin Iordache PNL?

Laurenţiu-Dan Leoreanu PNL - împotrivă.

Florin Iordache USR, bănuiesc "pentru", da?

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul USR - pentru.

Florin Iordache Mulţumesc. UDMR?

Zacharie Benedek Grupul UDMR nu susţine acest amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi PMP?

Ionuţ Simionca Şi Grupul PMP va vota împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Voturi pentru - 19, împotrivă - 157, 12 abţineri. Amendamentul a fost respins. Şi ultimul amendament respins. Domnule Árpád, îl susţineţi? De la poziţia... Nu-l mai susţineţi. Mulţumesc. La poziţia 17... Rămâne la votul final.