25 august 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 170/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 170/2020. Rog, faceţi legătura, ca iniţiator, cu domnul Simion Lucian-Eduard. Şi apoi Comisia pentru muncă. Doamnă Violeta Răduţ, prezentaţi raportul. Domnul Simion Lucian-Eduard, deputat de Tulcea.

Lucian-Eduard Simion Bună ziua, domnule preşedinte! Mă auziţi?

Florin Iordache Vă aud. Vă rog, aveţi două minute, daţi-i bătaie.

Lucian-Eduard Simion Da. În calitate de fost guvernator al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cunosc foarte bine această instituţie, modul de organizare şi atribuţiile acesteia. Prin Legea nr. 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", după părerea mea, a fost încadrată greşit, diferenţa dintre salariile de bază, actuale, ale Rezervaţiei şi cele ale administraţiei centrale fiind între 10% şi 38%. Administraţia Rezervaţiei "Delta Dunării", aşa cum este definită în Regulamentul de organizare şi funcţionare, este o instituţie cu personalitate juridică, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, respectiv a Ministerului Mediului. Instituţia e, de altfel, unică, la nivelul ţării, având la bază o lege organică, Legea nr. 82. Astfel, Administraţia Rezervaţiei este în primul rând caracterizată ca fiind instituţie de interes naţional cu dublă competenţă - este autoritate competentă pe protecţia mediului, este... (Probleme tehnice.) ...Rezervaţiei Biosferei, zonă în Patrimoniul UNESCO, are departamente speciale de supraveghere şi control, care au atribuţii de sancţionare a contravenţiilor şi gestionează fonduri europene în valoare de peste 200 de milioane de euro. Mai mult, Rezervaţia nu se poate încadra în categoria serviciilor publice deconcentrate. Având în vedere aceste aspecte, consider că salarizarea pentru Rezervaţia Biosferei ar trebui să fie egală cu cea prevăzută de Legea nr. 153, pentru administraţia centrală. O situaţie similară întâlnim şi în cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, aspect pe care l-am remediat printr-un amendament adoptat de Comisia pentru mediu şi acceptat de comisia raportoare. Modificarea salarizării în cadrul Gărzii Naţionale de Mediu are în vedere faptul că vorbim despre un organ al administraţiei publice centrale...

Florin Iordache Concluzionaţi, vă rog.

Lucian-Eduard Simion Nu este normal şi nici corect să existe diferenţe salariale de până la 30% între comisarii din cadrul Comisariatului... (Probleme tehnice.) ...şi din cadrul comisariatelor judeţene. În aceste condiţii, vă rog să votaţi pentru raportul Comisiei pentru muncă. Şi, pe această cale, îi mulţumesc domnului preşedinte Solomon, pentru sprijinul acordat! Şi să restabiliţi echitatea... (Probleme tehnice.) ...angajaţilor de la Rezervaţia Biosferei şi de la Garda Naţională de Mediu. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru muncă, raportul. Vă rog, doamnă Răduţ, prezentaţi raportul.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017, intervenţiile legislative vizând modificarea nivelului de salarizare prevăzut de lege pentru personalul care lucrează în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", astfel încât acesta să fie similar cu cele din administraţia centrală. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Domnule Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc. Vorbim despre o modificare a Legii nr. 153/2017, adică Legea salarizării. În cei 3 ani de existenţă, această lege a fost modificată de 25 de ori. De doar 10 ori a fost modificată în acest an, în 2020 - şi suntem abia în august. Acest lucru se datorează fie unei pregătiri deficitare a textului legii, fie unei lipse reale de sprijin politic, fie populismului. De fapt, toate aceste 3 elemente au făcut ca legea să fie modificată, subliniez, de 25 de ori şi de 10 ori doar în acest an. Să ne gândim la creşteri salariale în domeniul public, în anul de graţie 2020, când bugetul - şi nu doar al României, şi nu doar din cauza unui partid politic, şi nu doar din cauza unui anumit Guvern - bugetul României este evident deficitar, asta înseamnă cu adevărat iresponsabilitate! Asta înseamnă o lege proastă, pe care o modificăm prost, de 25 de ori.

Florin Iordache Da. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 10 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? Nu. Până la poziţia 10 dacă sunt intervenţii? Rămâne la votul final; caracter organic.