27 martie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe (Pl-x 555/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe; Pl-x 555/2018. Din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Vă rog. Păi, bifaţi... domnule coleg... spuneţi-mi... (Domnul deputat Dănuţ Păle solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, iniţiatorii. Numai puţin, iniţiatorii. Domnul Oros.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate prevede că accesul la informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor prevăzute de lege. Iar Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 ne spune că standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România... - potrivit acesteia, informaţiile sunt clasificate în secrete de stat şi secrete de serviciu, în raport de importanţa pe care o au pentru securitatea naţională. Din întreaga legislaţie românească specifică sistemului sanitar-veterinar rezultă fără echivoc că personalul sanitar-veterinar, inclusiv cel cu funcţii de conducere din sistemul sanitar-veterinar, gestionează doar informaţii secrete de serviciu, şi nu gestionează informaţii secrete de stat. În cazul în care se limitează accesul la informaţiile gestionate de personalul sanitar-veterinar, prin trecerea anumitor informaţii la secrete de stat, s-ar încălca toate actele normative din domeniul sanitar-veterinar. De asemenea, activitatea s-ar desfăşura cu dificultate, neputând interveni în timp optim pentru luarea măsurilor necesare preîntâmpinării apariţiei unor focare de boli la animale sau episoade de toxiinfecţii alimentare la oameni. În 2017 şi în 2018, prin Ordonanţa nr. 71, respectiv Legea nr. 20, s-au introdus prevederi - în opinia noastră, abuzive - care specificau obligativitatea pentru personalul sanitar-veterinar cu funcţii de conducere, din cadrul Autorităţii şi a unităţilor descentralizate, să deţină, în exercitarea funcţiei, certificat de securitate, respectiv autorizaţie de acces la informaţiile clasificate. De aceea, noi credem că se impune modificarea şi abrogarea acestor prevederi care au creat foarte multe probleme în sistem. Şi aş fi foarte recunoscător colegilor care ar vota acest proiect. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Rog Comisia pentru agricultură. Domnule vicepreşedinte Dănuţ Păle, vă rog, prezentaţi raportul.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport, în data de 20 martie 2019, cu propunerea legislativă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin. (5) şi alin. (6) ale art. 6 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării obligativităţii pentru personalul care deţine funcţii publice de conducere în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor subordonate, de a deţine certificate de securitate, respectiv autorizaţie de acces la informaţii clasificate. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 4... A, domnul Magyar, vă rog. Vă rog, domnule coleg, Grupul UDMR.

Loránd-Bálint Magyar Stimate domnule preşedinte, Deşi, iniţial, când legea era în faţa plenului, noi nu am susţinut ca personalul cu funcţii de conducere să deţină acest certificat, în momentul de faţă, în urma raportului pe care l-am scos la Comisia pentru agricultură, Grupul UDMR susţine în forma actuală această propunere legislativă. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu. Avem 4 amendamente. La titlul legii? 6 6 ? 3? 4? Mulţumesc. Intervenţii? Nu mai sunt. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.