5 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (PL-x 121/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Intrăm în proiectele de lege. 4 1 . Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; PL-x 121/2019; procedură de urgenţă. Guvernul? Domnul secretar de stat, Ministerul Agriculturii. Şi, apoi, Comisia pentru agricultură, domnul preşedinte Păle, prezentaţi raportul.

Florin Iordache Aşa vom face. Domnul preşedinte Barbu va avea de lucru. Vă rog, domnul preşedinte Păle, raportul comisiei.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 martie 2019. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Leoreanu, vă rog. Grupul PNL. Vă rog, domnule Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Cred că această iniţiativă ar fi trebuit îmbogăţită şi prin a prezenta un proiect de investiţii, de expertizare şi de dezvoltare a acestui obiectiv strategic important pentru zona de Est, Sud-Est şi Sud a României. Este un obiectiv strategic care are impact în mai multe domenii - în agricultură, aşa cum s-a văzut, dar, în acelaşi timp, şi pentru reglarea debitelor pe principalele râuri din Moldova. Dar poate fi evaluată şi posibilitatea unui transport uşor pe acest canal. Drept pentru care noi ne-am dori, în perioada următoare, ca Ministerul Agriculturii, care va prelua acest obiectiv, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, să vină cu un program etapizat de analiză, evaluare, expertizare şi investiţii, spre finalizarea acestui obiectiv important care a fost asumat şi care nu trebuie doar transferat de la un minister la altul, ci trebuie într-adevăr să fie finalizat, astfel încât să-şi atingă obiectivele pentru care a fost gândit cu foarte mulţi ani în urmă, şi a rămas într-un stadiu intermediar, fără a-şi putea atinge obiectivele pentru care a fost gândit. Aşadar, vă rugăm, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, să vină cu un program prin care să putem vedea finalitatea pe care ne-o dorim pentru acest obiectiv strategic. Vă mulţumesc. Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru acest transfer de obiectiv de investiţii.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule Leoreanu. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 9 amendamente admise. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 9 dacă sunt intervenţii? Nu. A rămas la votul final. Procedură de urgenţă; caracter ordinar.