2 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) (Pl-x 459/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Următoarea. 88. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 502 din Codul fiscal; Pl-x 459/2016. Tot domnul Lazăr. Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc frumos. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2016. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art. 502 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, în sensul repunerii în vigoare a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990, conform cărora persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri sunt scutite de plata impozitelor şi a taxelor locale. În urma reexaminării Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 502 din Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere deoarece dispoziţiile alin. (3) al art. 64 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precizează că "abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial". În consecinţă, intervenţia legislativă este lipsită de finalitate. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Dezbateri generale? Domnul Daniel Gheorghe, vă rog, Grupul PNL.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, deja este obişnuinţă aici, în Parlamentul României, să vedem cum orice act normativ care vizează reparaţii morale sau materiale cu privire la cei care au suferit în timpul regimului comunist sau care vizează păstrarea memoriei antitotalitare şi anticomuniste româneşti să fie, aşa, dat la lada de gunoi. Nu este nici primul, nici ultimul act normativ pe care îl vedem, aşa, pur şi simplu, respins în fugă de comisiile Parlamentului şi, în perspectivă, mâine, probabil, şi de plen. Este o reparaţie absolut simplă. Ne referim la persoanele persecutate politic după 6 martie 1945, când se instaurează primul guvern comunist, în România, impus de regimul bolşevic de la Moscova, ne referim la persoanele deportate în străinătate, cât şi la prizonierii de război. Iar toate aceste categorii - eu cred şi noi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, considerăm că merită să beneficieze de această minimă şi măruntă reparaţie cu privire la scutirea lor de taxele locale. Nu înţeleg de ce există atâta reticenţă. Şi oare - stau şi mă întreb - există cumva aici, în Parlamentul României, oameni care au nostalgii, să spunem, totalitare? Sau cărora le este dor de anii '50, anii represiunii comuniste? Sau care vor să ascundă sub preş ceea ce a însemnat tragedia celor 40 de ani de dictatură comunistă? Sau care nu vor să vorbească despre sutele de mii de ostaşi români deportaţi în Uniunea Sovietică sau despre membrii comunităţilor minoritare, strămutaţi din România după 1944? Observ că, aşa, încercăm să ascundem adevărul istoric, încercăm să minimalizăm efectele unui regim totalitar, criminal, comunist. Nu degeaba... chiar situaţia veteranilor de război a fost una...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg. Declaraţii, mâine dimineaţă. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Sunt la premise. Urmează şi concluzia, domnule Iordache, staţi liniştit. Nu întâmplător, până şi veteranii de război au avut nişte indemnizaţii absolut ruşinoase. A trebuit să vină Centenarul Marii Uniri ca aceste indemnizaţii ale veteranilor de război să fie ridicate la un nivel decent. Partidul Naţional Liberal va vota împotriva respingerii acestei propuneri legislative care vizează o minimă reparaţie materială pentru nişte oameni care au suferit ororile unui regim totalitar comunist. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Dobrovici-Bacalbaşa. Numai puţin, pe rând. Şi apoi, domnul Roman. Vă rog, domnul Bacalbaşa. Vă rog.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Eu am înţeles că această lege a fost respinsă din cauza unor probleme formale. Or, când vorbim despre oameni în vârstă care au fost batjocoriţi, jefuiţi şi nenorociţi, piedicile formale nu ar trebui să fie un impediment, ci judecata ar trebui să fie pe fond, şi nu pe formă. Cred că respingerea este cu atât mai regretabilă cu cât chiar ieri am aflat că procurorul general al acestei ţări este implicat într-o formă extrem de urâtă de represiune de acelaşi tip.

Florin Iordache Domnul Roman. Şi apoi, domnul Paşcan.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Eu vreau să ridic o problemă de echitate. Şi de multe ori oamenii spun despre noi că atunci când facem legi pentru unii suntem mumă, pentru alţii suntem ciumă. În situaţia de faţă, eu fac o paralelă cu persoanele cu handicap, care, conform legii, beneficiază de indemnizaţie şi facilităţi, ceea ce este un lucru absolut normal. Dar vedem cazuri prezentate în mass-media, de persoane care sunt diagnosticate cu handicap grav, sunt beneficiare de certificat şi merg bine-mersi la muncă, sau unele ajung în locuri în care chiar iau decizii extrem, extrem de importante. Deşi, cine ştie ce înseamnă handicap grav, îţi cam spune că n-ai voie nici să te deplasezi, nici să mergi la muncă, nici să desfăşori alte activităţi. În momentul în care autorităţile locale intervin sau ar dori să intervină, pentru că aceste comisii sunt, de regulă, la consiliile judeţene, există un "Dumnezeu" - parafa medicului, peste care nu te bagi. Şi, aşa, am ajuns să avem, din păcate, şi în mod fictiv, foarte multe persoane. De ce? Exact acea bătaie pe a fi beneficiar de scutire pe impozit - pe teren, pe casă, pe venit, pe tot ceea ce înseamnă business. Dacă e să fim corecţi, cred că ar trebui să corectăm acolo. Să ne uităm de ce avem zeci de astfel de cazuri de persoane care nu suferă de acel diagnostic cu care au fost încadrate - pentru că, repet, îşi desfăşoară activitatea absolut normal - şi să vedem, să găsim o soluţie pentru aceşti oameni care, din păcate, mulţi dintre ei, nu mai au timp de aşteptat. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Sunt unul dintre coiniţiatorii acestui proiect legislativ. Eu cred că se cuvine să acordăm aceste măsuri reparatorii, materiale, pentru cei care au avut de suferit după 6 martie 1945, fiind supuşi oprimărilor, deportărilor, au fost închişi în puşcării, vai de capul lor. Sunt la o vârstă venerabilă. Sigur, se invocă chestiuni de tehnică legislativă, procedurale, care puteau foarte bine, dacă exista o voinţă politică, să fie corectate, să fie adaptate în comisiile de specialitate. De aceea, mi-e greu să înţeleg de ce nu s-au făcut aceste reparaţii, aceste modificări necesare. Pentru că se lasă, pe actuala legislaţie, la voia administraţiilor publice locale, să acorde sau nu respectivele bonificaţii pentru cei care au avut de suferit. Repet, toţi, oameni în vârstă şi puţini, la nivel naţional, rămaşi în viaţă. Atâta vreme cât punem prioritar, pe ordinea de zi, mereu, şi prin Codul administrativ, pensii speciale şi alte bonificaţii pentru foarte mulţi care nu le merită, aceşti oameni care într-adevăr au avut de suferit pentru România, ei şi familiile lor, care au fost sacrificaţi adeseori în numele ţării, felul în care au fost trataţi a fost batjocoritor, umilitor. Au fost distruşi, adeseori, ca entităţi, ca indivizi. Cred că se cuvine să facem tot ce este posibil reparatoriu să îi ajutăm, fiindcă moral nu mai putem întoarce - şi fizic - timpul înapoi. De aceea, şi Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva raportului de respingere, considerând că acest proiect legislativ este unul just şi necesar. Mulţumesc.

Florin Iordache Da, domnul Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc pe această propunere legislativă, în mod evident suntem sub incidenţa art. 109 din Regulamentul Camerei, care spune că atunci când dezbaterea relevă consecinţe importante cu privire la proiectul legislativ, cât şi cu privire la obiectul de reglementare, se impune retrimiterea la comisie. Ca atare, domnule preşedinte de şedinţă, din partea Grupului Partidului Naţional Liberal, vă facem propunerea de a retrimite la comisie această propunere legislativă, pentru două săptămâni. Mulţumim.

Florin Iordache Da. Să înceapă votul. Da. A fost respinsă propunerea dumneavoastră. 28 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă. Deci rămâne cu propunere de respingere, mâine, la votul final.