27 octombrie 2020 – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către domnul deputat Alexandru Ciurea.

Alexandru Ciurea (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Ciurea Alexandru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.) (Aplauze.)

Florin Iordache Următorul coleg. George-Cristian Mitricof, Circumscripţia nr. 17 Dolj.