2 mai 2018 – Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Florin Iordache Acum, lista cu colegii care prezintă interpelări. Domnul Constantin Şovăială este prezent, are două interpelări depuse. Domnul Pavel Popescu? Nu. Are două interpelări. Domnul Robert Turcescu - o interpelare. Petru Movilă - o interpelare. Iulian Bulai? Nu. Are cinci interpelări. Oana Bîzgan - o interpelare. Cristina Trăilă - trei interpelări. Daniel Olteanu - patru interpelări. Adrian Todoran - o interpelare depusă. Marius Paşcan - trei interpelări depuse. (Domnul deputat Emil-Marius Paşcan solicită să ia cuvântul.) Vreţi să susţineţi una dintre cele trei? Vă rog. Aveţi două minute.

Emil-Marius Paşcan Am patru.

Florin Iordache Aţi depus trei, domnule deputat. Eu vă spun că aveţi trei interpelări depuse. Probabil că a patra este pe drum. Vă rog, susţineţi una din cele trei. Vă rog frumos.

Emil-Marius Paşcan Bună seara! Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am adresat o interpelare doamnei preşedinte Liliana Ţuroiu, de la Institutul Cultural Român şi vă redau conţinutul acesteia. Am aflat cu surprindere şi stupefacţie că Institutul Cultural Român s-a implicat în festivităţile prilejuite de aniversarea, pe 19 aprilie 2018, a 450 de ani de la Edictul de la Turda, în parteneriat cu Biserica Unitariană. Doamnă preşedinte, Poate vă aflaţi în necunoştinţă de cauză. Vă informez că Adunarea Dietei, întrunită la Turda în 1568, a fost în primul rând un act politic îndreptat împotriva contrareformei, promovate de imperialii habsburgici catolici. În ceea ce-i priveşte pe românii ortodocşi din Transilvania, efectul edictului a fost pecetluirea definitivă a statutului lor de naţiune tolerată. Dieta stabilea că alături de cele trei religii de stat recepte - catolicismul, luteranismul şi calvinismul - mai este recunoscută a patra, unitarianismul. Aşa că nu este de mirare că în 1711 Congregaţia tuturor nobililor din Turda ia decizia de a-i izgoni pe români din oraş, nobilii fiind îngrijoraţi de faptul că datele demografice se modificaseră, în defavoarea maghiarilor şi saşilor, citez: "Aflăm că românii se înmulţesc foarte tare printre noi, în paguba noastră. Oraşele şi satele vechi, frumoase şi locuite de maghiari şi saşi, întru atât sunt pustiite de locuitori, prin înmulţirea românilor, că acum nu mai auzim de ele". În urma Edictului din 1568, iată, sărbătorit de Institutul Cultural Român, al Dietei de la Turda, Transilvania nu a devenit nici pe departe un tărâm al libertăţii religioase şi al toleranţei interconfesionale, aşa cum pretind episcopii bisericilor tradiţionale maghiare; o dovedeşte şi al treilea document prin care, de fapt, românilor din Târgu Mureş nu le era permis nici să...

Florin Iordache Vă rog să sintetizaţi!

Emil-Marius Paşcan ...nu le era permis nici să cumpere terenuri, nici să se stabilească în oraş, ba erau pedepsiţi cei care îi susţineau. Doamnă preşedinte, Vă întreb dacă v-aţi consultat cu vreun istoric sau specialist ... Dar nu merge, domnule preşedinte, se tot întrerupe! Vă întreb dacă v-aţi consultat cu vreun istoric sau specialist atunci când aţi angajat Institutul Cultural Român în aniversarea şi festivităţile privitoare la Edictul de la Turda, prin care se considera populaţia majoritară românească de o condiţie cetăţenească inferioară. Totodată, întreb şi ce sume s-au alocat din partea Institutului Cultural Român pentru această aniversare care, de fapt, ar fi trebuit să fie o comemorare pentru români. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, totuşi, să ne încadrăm în cele două minute, chiar dacă aveţi mai multe interpelări depuse. Următorul, Silviu Dehelean - o interpelare depusă. Cristina Iurişniţi - o interpelare. Cristian Ghinea - două interpelări. (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Vreţi să susţineţi, doamna Iurişniţi? Vă rog. Nu v-aţi înscris.

Cristina-Ionela Iurişniţi Am ridicat mâna.

Florin Iordache Păi nu, cu cartela... În sfârşit! Vă rog. Aveţi două minute, doamnă deputat.

Cristina-Ionela Iurişniţi OK. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este vorba de o interpelare adresată domnului Valentin Popa, ministrul educaţiei naţionale. Domnule ministru, În continuarea interpelării adresate Ministerului Educaţiei Naţionale, în data de 13 februarie 2018, în care vă solicitam explicaţii suplimentare cu privire la ilegalitatea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.792 din 2017, care muta probele de competenţe în luna februarie a anului curent, a bacalaureatului, doresc să primesc informaţii cu privire la remuneraţia cadrelor didactice corectoare care au fost implicate în luna februarie 2017 în cadrul comisiilor de evaluare a probelor de competenţe. Din nefericire, profesorii au fost nedreptăţiţi de condiţiile în care s-a desfăşurat bacalaureatul, având în vedere că, în ciuda muncii depuse, aceştia nu au fost plătiţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Mai mult decât atât, reprezentanţii cadrelor didactice susţin că este nevoie de mărirea remuneraţiei aferente corectării lucrărilor, din cadrul examenelor naţionale, şi în acest sens doresc să ştiu care este strategia Ministerului Educaţiei Naţionale. Vă mulţumesc. M-aţi întrerupt! Oricum, eu am finalizat...

Florin Iordache Eu vă mulţumesc, doamnă. În momentul în care eu apăs pe microfon să vorbesc cu dumneavoastră se întrerupe automat. Tehnica aceasta este... Avem o problemă cu tehnica. Eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Cristian Ghinea - două interpelări. Camelia Gavrilă - două interpelări. Neculai Iftimie - trei interpelări. Ioan-Sorin Roman - o interpelare. Laurenţiu Nistor - o interpelare. Cristian Buican - două interpelări. Adrian Dohotaru - o interpelare. Florin Roman - o interpelare. Vreţi să o prezentaţi pe scurt? Pe scurt, domnule deputat. Vă rog. Succint.

Florin-Claudiu Roman Interpelarea este adresată doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministru. Stimată doamnă prim-ministru, La preluarea puterii de către PSD şi ALDE, în anul 2016, România se afla în situaţia fericită de a avea o inflaţie negativă. Însă, la numai doi ani de la preluarea mandatului de Guvernul PSD-ALDE, inflaţia a ajuns la un record al ultimilor cinci ani. De asemenea, tot în mandatul guvernării PSD-ALDE, preţul alimentelor de bază au explodat, cum este cazul ouălor şi al untului, ale căror preţuri s-au dublat într-un timp foarte scurt. Totodată, România înregistrează cea mai puternică creştere a preţurilor la combustibil la pompă din Uniunea Europeană, un record la fel de nedorit pentru cetăţenii români. În acelaşi timp, creditele în lei ale românilor s-au scumpit, ca urmare a creşterii alarmante a ROBOR, fapt care semnifică un alt record negativ pentru ultimii cinci ani, iar facturile la utilităţi, în special pentru gazele naturale şi pentru energia electrică, de asemenea, au crescut considerabil. Este evident faptul că toate acestea afectează viaţa de zi cu zi a românilor. Vă rog, doamnă prim-ministru, să ne comunicaţi, pentru că v-am auzit de mai multe ori punând aceste majorări în cârca Băncii Naţionale a României, care sunt măsurile luate de Guvernul PSD-ALDE pentru a stopa aceste creşteri împovărătoare şi care sunt motivele legale imputabile Băncii Naţionale a României legate de aceste efecte negative ale inflaţiei? Cu stimă, Florin Roman, deputat al PNL de Alba. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Luminiţa Jivan - nouă interpelări. Oana Vlăducă - o interpelare. Mihaela Huncă - o interpelare. Vă rog. Vreţi să o prezentaţi? Vă rog, doamnă deputat.

Mihaela Huncă Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Valentin Popa, ministrul educaţiei naţionale. Stimate domnule ministru, Având în vedere că Ministerul Educaţiei Naţionale s-a angajat, prin Programul de guvernare, pentru perioada 2017-2020, să crească participarea tinerilor în învăţământul universitar, prin consolidarea bazei materiale, care prevede construcţia a 30 de cămine studenţeşti noi, şi prin reabilitarea, modernizarea şi construirea de cantine studenţeşti, vă rog să-mi comunicaţi care este stadiul realizării acestor obiective, până în prezent, şi care sunt termenele asumate de Guvern, prin programele de investiţii aprobate de Parlament, prin Legea bugetului de stat pentru anul acesta? Vă solicit aceste informaţii, întrucât, în urma raportului publicat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, în prezent sunt 107.682 de locuri în unităţile de cazare ale universităţilor de stat, raportat la un număr total de 464.149 de studenţi. Totodată, am constatat că în acest an a fost demarată procedura privind construirea a şase cămine, iar timpul mediu de construire a unei astfel de clădiri, din momentul aprobării acesteia, este de 90 de luni. Vă rog să-mi transmiteţi calendarul stabilit şi sumele care urmează să fie aprobate pentru majorarea subvenţiei alocate pentru fiecare student bugetat - pentru cămine, cantine, pentru perioada 2018-2020, detaliat pe fiecare an. De asemenea, am rugămintea să mă informaţi dacă aveţi în plan şi care este termenul pentru realizarea unei metodologii clare, transparente şi complexe, prin care să se acorde această subvenţie instituţiilor de învăţământ superior, în care să existe o bază, în vederea calculelor acestor fonduri, având în vedere indicatorii propuşi de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, nivelul inflaţiei, creşterea economică şi salariul minim? Solicit răspuns în scris.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă rog să fiţi mai succinţi, stimaţi colegi. Roxana Mînzatu - trei interpelări. Constantin Codreanu - o interpelare. Sergiu Vlad. Vă rog. Aveţi o interpelare.

Sergiu Cosmin Vlad Bună ziua! Interpelarea este adresată ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, domnul Paul Stănescu. Obiectul întrebării: "Investiţii ale Companiei Naţionale de Investiţii la Stadionul Municipal «Francisc von Neuman» UTA Arad. Stimate domnule ministru, Compania Naţională de Investiţii şi-a asumat în toamna anului 2016 finanţarea unor lucrări aferente Stadionului Municipal UTA din Arad, mai exact "Modernizarea instalaţiei de nocturnă şi alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA" şi "Lucrări de amenajare gazon, instalaţie de încălzire şi instalaţie irigare Stadionul UTA". În prezent, autorităţile administraţiei locale ale Municipiului Arad au adoptat, prin Consiliul Local Municipal Arad, documentaţia tehnico-economică aferentă celor două proiecte, pentru a fi finanţate din bugetul local. Vă rog să-mi răspundeţi, referitor la proiectele mai sus menţionate: 1. De ce nu au fost executate de CNI cele două proiecte de investiţii, de la momentul 2016 şi până acum?; 2. Dacă mai există posibilitatea finanţării lor de CNI?; 3. Dacă da, când estimaţi că pot fi demarate lucrările şi în ce condiţii? Vă rog să dispuneţi ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis oral şi în scris. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Ilie Barna - două interpelări. Cristina Prună - patru interpelări. Claudiu Năsui - şase interpelări. Vlad Duruş - o interpelare. Vă rog. Pe scurt, domnule deputat.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată domnului ministru George Ivaşcu şi are ca temă "Situaţia Casei Memoriale «Gheorghe Pop de Băseşti»". Stimate domnule ministru, România a parcurs aproape jumătate din anul Centenarului şi Guvernul încă nu a reuşit să finanţeze reabilitarea unor obiective-simbol pentru Marea Unire de la 1918. Impresia generală este că, la nivel instituţional, se aleargă mai mult după finanţarea de expoziţii, simpozioane şi concerte şi nu după a reda generaţiilor următoare locuri de o încărcătură istorică şi emoţională deosebită. Domnule ministru, Vă vorbesc cu îngrijorare despre starea în care se găseşte Casa Memorială "Gheorghe Pop de Băseşti", din localitatea Băseşti, judeţul Maramureş, locul în care s-a scris o parte din istoria ţării. Constat, cu vădit regret, faptul că Guvernul PSD-ALDE nu a găsit capacitatea de a reabilita un obiectiv istoric, simbol al măreţului eveniment de la 1918. Între pereţii acestui imobil s-a decis Unirea Ardealului cu ţara. Cu toate acestea, imobilul a fost dat uitării. În vremea comunismului a fost sediu al CAP şi apoi depozit. Acum este sediul politicii de nepăsare a Guvernului pe care-l reprezentaţi. Este inadmisibil să ne aflăm cu şapte luni înaintea marelui ceas al Centenarului şi să nu existe finanţarea aprobată pentru Casa Memorială "Gheorghe Pop de Băseşti". Iese din nou în evidenţă lipsa de viziune, incompetenţa, delăsarea şi, de ce nu, batjocura guvernanţilor. S-a aprobat de Comitetul Interministerial din Guvern, care gestionează Centenarul...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi, domnule deputat!

Vlad-Emanuel Duruş ... Marii Unirii, acum, un proiect în valoare de 26.900 lei, care constă într-o expoziţie în casa memorială. Este ne neconceput pentru orice minte lucidă să nu ai finanţare pentru reabilitarea Casei Memoriale de la Băseşti, dar să dai bani ca într-un spaţiu degradat să se desfăşoare o expoziţie...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Vlad-Emanuel Duruş Daţi-mi voie să concluzionez, domnule preşedinte!

Florin Iordache Păi, domnule coleg, avem un timp, vă rog frumos! Povestim... Haideţi, că pierdem timpul! Vă rog, concluzia!

Vlad-Emanuel Duruş Un alineat! Vă rog să-mi prezentaţi, domnule ministru, un program cu sume, termene şi obiective, pe care îl veţi derula, privind acest obiectiv. De asemenea, doresc să-mi precizaţi la ce punct şi pe ce loc al Strategiei guvernamentale, dedicate Centenarului, aţi cuprins Casa Memorială "Gheorghe Pop de Băseşti"?

Florin Iordache Mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Dobrovie - o interpelare. Ionuţ Simionca - două interpelări. Vă rog. Succint, una dintre ele, domnule deputat.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Interpelarea mea este adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul sănătăţii. Obiectul interpelării: "Unde sunt ambulanţele promise?" Stimată doamnă ministru, În vederea suplimentării creditelor bugetare pentru asigurarea transportului în condiţii optime a pacienţilor din comune, la unităţile medicale, şi luând în considerare răspândirea geografică a localităţilor şi densitatea populaţiei, în calitate de deputat de Bistriţa-Năsăud am depus la dezbaterea bugetului pe 2018 câteva amendamente care urmau să conducă la dotarea fiecărei comune cu câte o ambulanţă. Practic, prin acest demers, veneam în sprijinul PSD pentru îndeplinirea Programului de guvernare 2017-2010, Capitolul "Politici în domeniul sănătăţii", punctul 5. În cadrul dezbaterilor bugetare, fostul ministru al sănătăţii, domnul Florian Dorel Bodog a confirmat că programul de ambulanţe, care vizează dotarea cu ambulanţe pentru serviciile judeţene de ambulanţă, este gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, în Programul de guvernare fiind într-adevăr prevăzute 3.000 de ambulanţe - câte o ambulanţă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Totodată, fostul ministru al sănătăţii a promis, pentru început... în cadrul unui program-pilot, finanţat de Banca Mondială, care urma să ajungă şi în Bistriţa-Năsăud. Măsura promisă fiind în favoarea sănătăţii românilor, vă rog să îmi comunicaţi cum au fost repartizate aceste ambulanţe pe judeţe, pe tip de ambulanţă şi când vor ajunge aceste ambulanţe în judeţe?

Florin Iordache Mulţumesc.

Ionuţ Simionca Solicit răspuns în scris şi verbal. Cu deosebit respect, deputat Ionuţ Simionca, deputat de Bistriţa-Năsăud.

Florin Iordache Mulţumesc. Eugen Tomac - două interpelări. Doamna deputat Angelica Fădor. Vă rog, doamnă deputat. Aveţi o interpelare. Pe scurt, vă rog să o prezentaţi.

Angelica Fădor Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este intitulată "Necesitatea modernizării Vămii Siret din judeţul Suceava" şi este adresată domnului ministru Eugen Teodorovici, domnului ministru Lucian Şova şi doamnei ministru Rovana Plumb. Vama Siret se află în judeţul Suceava şi menţionez că este singura vamă din nord-estul ţării care asigură traficul greu de marfă cu Ucraina. Pe o graniţă care depăşeşte 600 de kilometri, mai există, alături de punctul de trecere Siret, doar o singură vamă ce asigură traficul greu şi anume, Halmeu, în judeţul Satu Mare, aflată la aproximativ 400 de kilometri. Traficul se ridică la valori semnificative, într-un singur an trecând prin Vama Siret aproximativ 90.000 de tiruri, peste 4.000 de autobuze, 90.000 de microbuze, 300.000 de autoturisme, aproximativ 900 de persoane trec prin vamă cu maşina şi 400 pe jos. Având în vedere cele expuse, doresc să supun atenţiei dumneavoastră câteva probleme cu care se confruntă Vama Siret. Infrastructura deficitară. Practic, craterele din asfalt fac ca aspectul punctului de trecere să fie unul dezolant. Nu are utilităţi obligatorii, cum ar fi apă şi canalizare, deşi sistemul de furnizare a apei se află la intrarea în vamă. Deşi Ucraina se află într-o situaţie economică dificilă, în vama lor infrastructura rutieră a fost modernizată. Traficul greu pe DN2. Motivat, autocamioanele de marfă care aşteaptă să intre în vamă, creează mari probleme de circulaţie, dar şi de mediu, uneori timpul de aşteptare pentru tiruri este de peste 24 de ore. Pentru rezolvarea acestor probleme semnalate există fonduri europene care pot fi accesate, pentru transportul greu fiind axa prioritară POIM. Cererile pentru finanţări se pot depune încă din anul 2016, iar ultimul termen de depunere este 31 decembrie 2018. Pentru transportul uşor sunt finanţări transfrontaliere, care au termen de depunere 17 mai 2018. Având în vedere că şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală consideră că modernizarea biroului vamal de la Siret reprezintă o necesitate, conform răspunsului primit de ICJ Suceava, la o adresă transmisă acestei instituţii, vă întreb ce măsuri concrete veţi lua pentru modernizarea acestei vămi şi care este termenul în care reuşiţi să le implementaţi? Solicit răspuns în scris. Cu stimă, deputat al PNL de Suceava, Angelica Fădor.

Florin Iordache Mulţumesc. Nicolae Neagu. Vă rog, aveţi o interpelare. Pe scurt, domnule deputat.

Nicolae Neagu Foarte scurt, domnule preşedinte. Mulţumesc. Interpelarea este adresată minunatului Minister al Transporturilor, în atenţia domnului ministru. Există o documentaţie depusă din partea Consiliului Judeţean Sibiu şi a Prefecturii Sibiu pentru trecerea DJ106E, intrare DN1 Cristian, care cuprinde Mărginimea Sibiului, în DN67C, adică Transalpina. Traseul este extrem de important, nu doar pentru Consiliul Judeţean Sibiu sau pentru judeţul Sibiu, ci şi pentru cel naţional, întrucât solicitarea era adresată din 26 aprilie 2017, Domnia Sa fiind un ministru tânăr, proaspăt şi extrem de riguros. Aştept răspuns oral şi în scris la această solicitare adresată inclusiv de Prefectura Sibiu. Deputat al PNL de Sibiu, Nicolae Neagu.

Florin Iordache Mulţumesc mult. Tamara Ciofu - o interpelare. Marius Budăi - o interpelare. Răzvan Rotaru - o interpelare. Elvira Şarapatin - o interpelare. Simona Oprescu - o interpelare. Cornel Itu - două interpelări. Şi ultimul vorbitor, Ilie Toma. Aveţi trei interpelări. Foarte scurt una dintre ele, domnule deputat, şi închidem şedinţa. Mulţumesc.

Ilie Toma Mulţumesc. Interpelarea este adresată ministrului energiei. Complexul Energetic Hunedoara, din care fac parte Termocentrala Mintia şi Termocentrala Paroşeni, precum şi minele care au mai rămas, conform normelor Comunităţii Europene nu respectă cerinţele de mediu, fiind în proces de judecată cu Garda de Mediu, altă instituţie a statului, riscând închiderea. Acest fapt se preconizează a se întâmpla în anul 2020 şi ar avea ca efect dispariţia a câteva mii de locuri de muncă la nivelul judeţului Hunedoara şi, totodată, ar afecta siguranţa sistemului energetic naţional, sistem strategic în România, şi ar submina economia judeţului Hunedoara. Îmi exprim îngrijorarea, ca deputat la judeţului Hunedoara, fapt care reiese şi din şedinţele Comisiei pentru industrii şi servicii, prin numeroasele mele luări de cuvânt, pe această temă. Prin urmare, pentru o mai bună comunicare la nivel local, vă rog să îmi transmiteţi care este norma de noxe în atmosferă, corelate cu închiderea Centralelor termice Mintia şi Paroşeni şi care sunt soluţiile pentru salvarea acestui complex energetic. Şi, dacă în acest moment, conform normelor impuse de Uniunea Europeană, cele două centrale riscă să fie închise, care ar fi paşii legali, procedurali, care ar mai putea fi făcuţi, în condiţiile actuale, pentru prelungirea funcţionării, măcar până în anul 2024 şi continuarea procesului de producţie la cele două termocentrale, coroborat cu găsirea de noi soluţii pentru modernizarea grupurilor energetice la Termocentrala Mintia? Solicit răspuns verbal şi în scris.

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. Declar şedinţa închisă. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,25.