4 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 569/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Continuăm. 25. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; PL-x 569/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea Comisiei... Este raport... da, imediat, domnule Păle... raport din partea Comisiei pentru agricultură şi Comisiei pentru industrii. Domnul vicepreşedinte Dănuţ Păle. Vă rog, prezentaţi raportul celor două comisii.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând următoarele aspecte: În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care face parte integrantă din prezentul raport comun. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul PNL, domnul deputat Tinel Gheorghe, vă rog.

Tinel Gheorghe Da, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Proiectul de act normativ completează Legea nr. 145/2014, o scăpare a legislativului, la data adoptării Legii nr. 145, în sensul că eticheta pe care trebuie s-o afişeze producătorul agricol, în piaţă, trebuie să conţină şi seria şi numărul atestatului. Şi ce n-a spus raportorul comisiei spun eu acum. În plus, cel care trebuie să pună la dispoziţie producătorului agricol aceste etichete este administratorul pieţei. Pe lângă faptul că are obligaţia să supravegheze toată această treabă în piaţă, el este obligat să pună la dispoziţia producătorului şi aceste etichete care sunt afişate de producător. Sunt scăpări legislative care au generat, în pieţe, discuţii şi dezbateri printre cumpărători, printre beneficiarii produselor agroalimentare, pe bună dreptate, plecând de la calitatea produselor şi mai ales de la calitatea vânzătorului - dacă este sau dacă nu este atestat, este producător de produse agroalimentare. Susţinem acest proiect de act normativ.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul deputat Păle? Nu. Mai doreşte cineva să intervină? A, domnul Păle, vă rog. Domnul Simionca se pregăteşte.

Dănuţ Păle Sigur, orice lege este perfectibilă. Totuşi legiuitorul a ţinut cont de aceste aspecte pe care colegul le-a invocat. Sunt destul de multe administraţii ale pieţelor care au pus-o în aplicare de mult timp, de când legea funcţionează. Noi am căutat să îmbunătăţim şi să obligăm administraţia pieţelor să monitorizeze şi mai mult - exact ceea ce spunea - ca în sectorul producătorilor agricoli să aibă acces producătorul. Şi eticheta nu este, cred eu, cea mai dificilă problemă. Sigur, sunt administratori de pieţe - atunci când am dezbătut proiectul legislativ la Comisia pentru agricultură au fost prezenţi toţi reprezentanţii, inclusiv reprezentanţii pieţelor agroalimentare de la nivel naţional, au fost prezenţi reprezentanţi ai producătorilor, şi cred că în cadrul Comisiei pentru agricultură toate aceste aspecte au fost luate în discuţie. Ştiţi foarte bine că au fost probleme cu acele atestate vechi şi a trebuit să reglementăm şi să le lăsăm până la epuizarea stocurilor. Sigur, pe viitor, în funcţie de cum evoluează piaţa şi situaţia, putem aduce îmbunătăţiri acestui proiect legislativ. Dar, una peste alta, eu cred că aceste aspecte sunt bine reglementate. În plus, administratorii pieţelor şi administraţia locală trebuie să urmărească ca aceste atestate de producător să fie chiar ale producătorilor şi, mai mult decât atât, să existe un control al accesului producătorilor la sectorul respectiv. Mai mult decât atât, în perioada de iarnă am dat posibilitatea - când ştim foarte bine că producţia agricolă nu este la nivelul... şi nu se produce necesarul în România - să aibă acces şi societăţile comerciale cu specific în sectorul producătorului agricol, începând cu luna noiembrie, până în luna martie. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În primul rând, aş vrea să spun că Grupul Partidului Mişcarea Populară susţine această propunere legislativă. Este o propunere legislativă bună, care vine şi în sprijinul producătorului local, dar şi în sprijinul consumatorului. Îl protejează pe producătorul local, prin aceste etichete, adică lumea ştie că vine de la un ţăran român, un agricultor serios, un om care vine şi vinde la prima mână produsele, nu vine de la un samsar, de la un bişniţar, şi, în acelaşi timp, consumatorul poate să urmărească trasabilitatea, să vadă de unde a venit acel produs, cine l-a făcut sau care sunt condiţiile în care a fost făcut acel produs. Eu cred că e o lege foarte bună. Noi o susţinem. Şi ne bucurăm că vin şi legi pentru români. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem patru amendamente admise şi un amendament respins. La titlul legii. Dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic. Intervenţii? La art. 2. Dacă sunt intervenţii? Nu. La art. 14. Este un amendament respins. Dacă se susţine? Nu. Mergem pe varianta articolului 14, conform propunerii comisiei. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.