26 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (PL-x 418/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; PL-x 418/2018. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Nosa, cine? Vă rog, domnule Toma. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii.

Ilie Toma Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 27 iunie 2018. La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare amânarea măsurilor de aplicare a sancţiunilor pentru operatorii economici care nu s-au dotat cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic la termenele prevăzute de lege, precum şi pentru distribuitorii autorizaţi care au obligaţia de a comercializa aparate de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal. Această măsură este necesară, având în vedere decalajul de aproximativ 3 luni care se înregistrează faţă de calendarul prevăzut de lege pentru implementarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Bica, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prin proiectul de lege supus astăzi dezbaterii şi aprobării se propune amânarea măsurilor de aplicare a sancţiunilor pentru operatorii economici care nu s-au dotat cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic la termenele prevăzute de lege, precum şi pentru distribuitorii autorizaţi să comercializeze aparate de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal. Această prorogare este motivată de faptul că se înregistrează un decalaj de aproximativ 3 luni faţă de calendarul prevăzut de lege pentru implementarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. Termenul de 3 luni a fost stabilit avându-se în vedere stadiul avizării tehnice care se desfăşoară la ICI Bucureşti, precum şi propunerile transmise Ministerului Finanţelor Publice de Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi de alţi operatori economici care au calitatea de mari contribuabili. Proiectul de lege cuprinde şi dispoziţii cu privire la completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, în sensul autorizării Companiei Naţionale Poşta Română S.A. să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor şi efectuarea plăţilor aferente emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei şi al prevederii posibilităţii ca şi instituţiile de credit care au capacitatea şi experienţa necesare să poată intermedia acest gen de operaţiuni. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea proiectului de lege supus dezbaterii. Ţinând însă cont de faptul că termenele instituite iniţial prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru implementarea aparatelor de marcat electronice cu jurnal electronic, precum şi pentru elaborarea legislaţiei subsecvente au fost cu mult depăşite, acestea fiind prorogate succesiv prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 şi Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017, solicităm ministerelor şi instituţiilor responsabile să se implice extrem de serios pentru a determina finalizarea cât mai rapidă a acestei acţiuni, astfel încât să nu mai fie necesară solicitarea de aprobare a unor noi amânări. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Domnul Roman, al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Prima dată i-am pus pe aceşti oameni să-şi cumpere aparate cu registru pe rolă de hârtie. Au dat 10 milioane. Cei care au mici afaceri - frizeri, barmani, coafeze şi aşa mai departe - au dat 10 milioane pe aceste aparate. După câteva luni de zile, venim şi le spunem - schimbăm, vrem registru electronic, facem un site la nivelul ANAF, centralizăm şi ducem toate datele acestea, pentru o mai bună colectare. Nu e rău. Problema e că acei oameni vin şi mai plătesc 2.000 de lei - 20 de milioane de lei. Deci îi punem o dată să dea 10 milioane, acum venim şi le spunem, mai daţi 20 de milioane. Problema este - şi e foarte bine că s-a prelungit, pentru că acest sistem informatic de la nivelul ANAF nu există funcţional nici în ziua de astăzi. Şi întrebarea către cei de la Finanţe este: ce fac cu vechile aparate aceşti oameni? Ce fac? În mod normal, în momentul în care i-aţi obligat la registru electronic, trebuia să le spuneţi şi ce fac cu cele pe hârtie. Pentru că ei au dat bani pe acele aparate. Şi poate n-ar fi rău să gândiţi, la nivelul Ministerului Finanţelor, o soluţie, tocmai pentru a nu-i împovăra pe aceşti oameni care - cât poate câştiga un frizer într-un oraş de provincie? Gândiţi-vă că, pentru el, 3.000 de lei înseamnă o sumă mare. Găsiţi soluţia să le luaţi şi aparatele pe rolă de hârtie, pe care le-aţi băgat pe gât, prima dată, acestor oameni. Cred că e mult mai corect şi din partea dumneavoastră, nu doar să impuneţi, să cereţi. Şi să găsiţi soluţii împreună cu aceşti oameni, şi măcar să le preluaţi pe cele vechi. Vă rog să vă gândiţi, domnule secretar de stat. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Simionca, vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aceasta este o adevărată problemă. Eu vin din mediul privat şi ştiu problemele micilor întreprinzători, ale oamenilor care susţin economia ţării noastre. Faptul că s-au schimbat aceste case de marcat digitale şi nu s-au corelat cu sistemele pe care le are ANAF... de exemplu, sistemul informaţional şi calculatoarele de la ANAF sunt vechi de 20 de ani; anul trecut au fost blocate două săptămâni. Noi avem toate aceste case de marcat digitale pe care le vindem sau sunt vândute cu preţuri de la 1.500 la 2.000 de lei, care trebuie înregistrate. Trebuie, fiecare produs dintr-un supermarket, trecut manual. Adică pe omul din privat îl costă mai mulţi bani şi mai multă resursă umană să pună în funcţiune aceste case de marcat. Şi când ajunge informaţia la dumneavoastră, la ANAF, nu aveţi ce să faceţi cu ea, o duceţi la Camera 2, pentru că aveţi nişte calculatoare care nu sunt utile şi nu sunt bune. Până când o să-i ducem pe micii întreprinzători la faliment? Sau cât de mult vă doriţi ca micile afaceri să falimenteze? Asta e întrebarea mea. Pentru că în felul acesta numai acolo putem să ajungem.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Avem 11 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 11? Nu. Rămâne la votul final.