3 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate (PL-x 139/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate; PL-x 139/2017; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raportul comisiei, vă rog. Comisia pentru mediu? Vă rog.

Ion Cupă În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate, respectiv, suspendarea aplicării prevederilor art. 1 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, până la data de 1 mai 2017, ca urmare a neadoptării actului normativ prevăzut la art. 3 alin. (2) din respectiva lege, care ar fi trebuit să reglementeze structura organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, în data de 20 februarie 2017. Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege, în şedinţa din 19 septembrie 2017. Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, au fost prezenţi la dezbatere 13 deputaţi. La dezbatere au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art. 54 şi art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Popa Lucia, şef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, doamna Filipescu Laura, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, doamna Şerban Cătălina, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi domnul Rebedea Constantin, consilier în cadrul Ministerului Mediului. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi şi o abţinere, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate, cu amendamente admise, prevăzute în anexă.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Sunt cinci amendamente... Numai puţin, mai rămâneţi puţin, propuneţi-ne timpul de dezbatere. Sunt cinci amendamente. E procedură de urgenţă, un vorbitor de grup.

Ion Cupă Trei minute. Câte un minute pe fiecare grup.

Florin Iordache Da. Trei minute, am înţeles. Supun votului dumneavoastră timpul de dezbatere, trei minute. Să înceapă votul. Mulţumesc. 129 de voturi pentru, 12 voturi contra, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Acum, la dezbaterea proiectului, un vorbitor. Este procedură de urgenţă, un vorbitor. Domnul Alexe, Grupul PNL.

Costel Alexe Mulţumesc, domnule preşedinte. O să fiu foarte scurt. Stimaţi colegi, Aşa cum bine cunoaştem, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - ANANP - a fost înfiinţată anul trecut, prin Legea nr. 95/2016, ea având rolul de a asigura administrarea unitară şi un management instituţional, adecvat al reţelei de arii naturale protejate. Însă, la data intrării în vigoare a legii, structura agenţiei nefiind pe deplin funcţională, Guvernul Dacian Cioloş, prin ordonanţa pe care o dezbatem, a suspendat până la 1 mai 2017 dispoziţia art. 1 alin. (4) şi (5) din Legea de înfiinţare a ANANP. Acest lucru a fost necesar pentru deblocarea aplicării legislaţiei privind managementul ariilor naturale protejate, asigurând în acest fel, odată cu operaţionalizarea ANANP, cadrul pentru preluarea directă a drepturilor prevăzute prin lege. Aş vrea să vă spun că Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestei legi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu mulţumesc. Domnule Olar, vă rog. Corneliu Olar.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vorbim de o agenţie naţională, înfiinţată cu un an în urmă, care n-a funcţionat niciodată, însă a avut un impact negativ asupra proprietarilor de terenuri. Proprietarii de terenuri, la ora actuală, nu primesc subvenţiile de stat, nu primesc nici compensatoriile. Vă pot spune ce fac austriecii, vizavi de o ţară care este tot în Uniunea Europeană, care plătesc şi pădurile de stat, prin compensaţii, cu 70 de euro pe an pe hectarul de pădure, pe când, în zonele de munte, oamenii, la ora actuală, nu-şi iau nici subvenţiile. Poate că, prin lege şi prin ce facem noi azi, să reparăm o mare greşeală care apare împotriva proprietarilor de terenuri din România.

Florin Iordache Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem cinci amendamente. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. La articolul unic, dacă sunt observaţii? Nu. La 3 marginal, art. I. Observaţii? Nu. Art. II? La 5 marginal, dacă sunt observaţii? Nu. Rămâne la votul final, cu propunerea de adoptare; caracter ordinar. Următorul.