28 decembrie 2016 – Dezbaterea Proiectului Legii Turismului (PL-x 578/2015). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 63. Proiectul Legii Turismului, PL-x 578/2015. Caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnule preşedinte Iulian Iancu, vă rog să prezentaţi raportul.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să subliniez faptul că Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Proiectul are ca obiect de reglementare organizarea, coordonarea şi dezvoltarea turismului, în scopul consolidării şi unificării legislaţiei în acest domeniu, pentru a asigura aplicabilitatea şi garantarea unor standarde, în vederea furnizării serviciilor specifice activităţii de turism. În urma analizei, membrii comisiilor propun plenului, în unanimitate, respingerea Proiectului Legii Turismului.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii la Legea Turismului? Nu sunt. Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.