22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi (PL-x 100/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile; PL-x 100. Guvernul? Doamna secretar de stat.

Florin Iordache Da. Raport comun, Comisia pentru industrii, cine? Domnul Vîrză, v-aţi pregătit? Vă rog, raportul. Raport comun, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi, domnul deputat Vîrză, vă rog.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru dezbatere, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, în şedinţa din data de 20 martie 2018, au examinat proiectul, iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, în şedinţa din 4 aprilie 2018. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Bica Dănuţ. Vă rog, domnule deputat. Se pregăteşte domnul Alexandru Rotaru.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru proiectele ex-ISPA în domeniul transporturilor a expirat în data de 31 decembrie 2012, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014, perioada de implementare a acestora a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2017, autorităţilor române revenindu-le în continuare obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare privind asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor, sub sancţiunea declarării ca neeligibile a tuturor cheltuielilor din cadrul proiectelor finanţate care nu au fost implementate şi pentru a evita riscul dezangajării. La finalul anului 2017, unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, respectiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR"-S.A. gestionau un număr de 33 de proiecte de achiziţie publică aferente măsurilor ex-ISPA, 8 în sectorul rutier şi 25 în sectorul feroviar, atât contracte de lucrări, cât şi contracte de consultanţă, ce nu au fost finalizate, cu o valoare totală de peste 8 miliarde de lei. Implementarea proiectelor nu a fost terminată din cauza numeroaselor probleme de natură contractuală, apărute între beneficiari şi constructori, care au dus la litigii cu o valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, aflate atât pe rolul instanţelor civile, cât şi la nivelul comisiilor de adjudecare a disputelor sau curţilor de arbitraj. În acest context, modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, în sensul prorogării termenului de implementare, de la data de 31 decembrie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, se impune, pentru a evita riscul dezangajării cheltuielilor pentru proiectele ex-ISPA nefinalizate. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea proiectului de lege care este supus astăzi dezbaterii. Ţinând însă cont atât de gradul total nesatisfăcător al absorbţiei fondurilor europene care revin României, cât şi de nivelul dezastruos al volumului investiţiilor realizate în ultimii ani în infrastructura de transport din ţara noastră, solicităm ministerelor şi instituţiilor responsabile să se implice extrem de serios pentru a asigura finalizarea implementării tuturor proiectelor în cauză, anterior datei de 31 decembrie 2019. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit pe colegul meu, domnul Alexandru Rotaru.

Alexandru Rotaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile. Măsura propusă nu conduce sub nicio formă, în aplicare, la afectarea dreptului fundamental la garantarea proprietăţii, nu aduce atingere siguranţei în construcţii, nu afectează securitatea şi sănătatea persoanelor, patrimoniul cultural naţional şi nu afectează normele de protecţie a mediului. Prin finalizarea implementării proiectelor se asigură sustenabilitatea dezvoltării reţelelor de transport în România. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ilie Toma. Vă rog, domnule deputat.

Ilie Toma Mulţumesc. Guvernul României urmăreşte ca prioritate strategică fundamentală, prin această ordonanţă, creşterea absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune. În acest sens, este necesară implementarea în integralitate a tuturor proiectelor finanţate din fondurile alocate României de Comisia Europeană, pentru a evita riscul dezangajării acestor fonduri. Programul ISPA, instrument pentru politici structurale pre-aderare, a reprezentat un instrument de finanţare nerambursabilă care a sprijinit România în vederea alinierii standardelor de mediu şi transport la cele ale Uniunii Europene. Începând cu 1 ianuarie 2007, în baza Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, proiectele ISPA se derulează în baza prevederilor aplicabile Fondului de Coeziune, conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1164 din 1994. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, cu atribuţii, între altele, de autoritate de management pentru Programul ex-ISPA, asigură gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de Comisia Europeană, României, cât şi premisele pentru finalizarea tuturor contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA şi atingerea obiectivelor prevăzute în acest scop. Precizăm că Autoritatea de Management ISPA a fost preluată de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Fondurilor Europene, devenit ulterior Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Prorogarea termenului, până la 31 decembrie 2019, se impune deoarece implementarea proiectelor nu a fost finalizată din cauza numeroaselor probleme de natură contractuală, apărute între beneficiari şi constructori, care au condus la litigii cu o valoare totală de 2.188.399.000 lei, aflate pe rolul instanţelor civile, cât şi la nivelul comisiilor de adjudecare a disputelor sau curţilor de arbitraj. Caracterul de urgenţă rezultă din faptul că neadoptarea măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA şi, implicit, neatingerea obiectivelor măsurilor ex-ISPA conduc la dezangajarea sumelor deja rambursate României şi, astfel, grevarea semnificativă a bugetului de stat. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Benedek, de la UDMR. Vă rog, domnule coleg.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Aici vorbim de 33 de proiecte. Cele 33 de proiecte au avut perioada de implementare 2007-2012, după care, această perioadă, a fost prelungită până în 31 decembrie 2017, şi acum dorim să prelungim până în 31 decembrie 2019. Întrebarea mea este dacă este un termen realist, având în vedere că aproape de 11 ani n-au fost aceste proiecte implementate? Dar suntem puşi în faţa unui fapt împlinit. Deci, dacă nu va trece acest proiect de lege, atunci pierdem mai mult de 8 miliarde. În condiţiile în care votăm această lege, rugămintea noastră, a Grupului UDMR, este ca să ne încadrăm în acest termen - 31 decembrie 2019. În concluzie, Grupul UDMR va vota această lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, mâine, la ora 12,00. Următorul.