30 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art. 587 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 469/2017); - Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 553/2017). ( rămase pentru votul final )

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art. 587 din Legea nr. 135/2010... (Discuţii în sală.) Nu, vine după... după... vine 30... cu Legea nr. 1... Aceasta este... 6. Şi cel de-al doilea, pentru că se discută la pachet, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; PL-x 553/2017. Domnul Vasile Varga, vă rog, prezentaţi raport. La unul este raport de adoptare, la celălalt, este raport de respingere.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu cele două proiecte de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativele legislative menţionate mai sus, în condiţiile art. 75 alin. (2) din Constituţie. Numai în asemenea condiţii. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativele legislative. Guvernul nu susţine adoptarea acestor iniţiative. La Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art. 587 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - PL-x 469/2017, ca obiect de reglementare este modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, modificarea art. 587 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, propunându-se: modificarea instituţiei concursului de infracţiuni; modificarea procedurii liberării condiţionate; reglementarea instituţiei executării pedepsei închisorii de până la un an în arest la domiciliu; introducerea obligativităţii prezenţei persoanei condamnate - judecata se poate face în lipsă numai dacă aceasta renunţă în scris la dreptul de a fi prezentă, precum şi obligativitatea asistenţei juridice. De asemenea, se propune posibilitatea renunţării la veniturile încasate ca urmare a prestării de activităţi lucrative şi reintroducerea zilelor câştig pentru fiecare lucrare ştiinţifică publicată şi eliminarea procedurii de elaborare a lucrărilor ştiinţifice publicate sau a invenţiilor brevetate. La Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - PL-x 553/2017 - obiectul de reglementare este modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii reglementării privind dreptul persoanelor privative de libertate de a participa la funeraliile unui membru al familiei. Membrii Comisiei de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art. 587 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; PL-x 469/2017 şi a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; PL-x 553/2017, cu amendamentele redate în anexă, amendamente respinse care sunt redate, de fapt, în Anexa nr. 2.

Florin Iordache Bun. Dezbateri generale, domnul Márton Árpád şi apoi domnul Stelian. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Aş vorbi în primul rând în calitate de iniţiator şi, dacă este nevoie, voi vorbi şi în numele grupului.

Florin Iordache Sigur! Vă rog. Am avut două proiecte, de aceea... la unul mergem exact cum am precizat la început - la unul avem raport de respingere şi la celălalt... Da, domnule, când vă dau cuvântul! Deci, vă rog, în calitate de iniţiator, la unul dintre proiecte. Vă rog, domnule Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Ca să nu lungesc... Iniţiativa legislativă are la bază trei elemente importante. Unul este Recomandarea nr. 22 din 1999 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la supraaglomerarea închisorilor, din care, în expunerea de motive, am citat exact opt elemente importante; decizii-pilot în legătură cu alte state şi România, din domeniu, respectiv propunerile din raportul special privind condiţiile de detenţie, al Avocatului Poporului, din 2015, din care iarăşi preluăm, în expunerea de motive, patru elemente destul de importante, inclusiv cu citate. Se regăsesc aceste propuneri pe pagina 362 a raportului respectiv. Noi am încercat să ne conformăm întocmai acestor documente, în iniţiativa noastră legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul USR, domnul deputat Ion Stelian. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Mulţumesc. Acest proiect de lege este unul dintre cele care se încadrează perfect în Programul de guvernare, acela paralel, acela nescris, pentru că în Programul de guvernare nu aţi scris, nicăieri, că veţi promova o legislaţie favorabilă infractorilor şi cu atât vă veţi ocupa. Acest proiect, evident, va primi votul negativ din partea USR, pentru că se fac modificări foarte importante în ceea ce priveşte liberarea condiţionată a deţinuţilor, în sensul în care se schimbă componenţa comisiei de liberare condiţionată. De asemenea, se va putea trece, mult mai uşor, de la un regim închis la un regim deschis sau semideschis, lărgindu-se sau relaxându-se condiţiile pentru aplicarea regimului deschis sau semideschis. Ar fi trebuit făcute modificări şi la Codul penal, dacă se dorea o legiferare corectă în această materie. Nu s-a întâmplat aşa, ceea ce conduce la un paralelism şi la nişte contradicţii evidente între legislaţia execuţional penală şi cea din Codul penal. Sunt argumente suficiente pentru a fi atacate aceste proiecte la Curtea Constituţională. În plus, trebuie să precizez, în final, că există şi o componentă care ar fi putut fi votată, care era corectă în acest proiect. Este referitoare la o chestiune care ţine de umanism şi anume, a permite deţinuţilor să fie prezenţi la înhumarea rudelor şi persoanelor apropiate. Această chestiune era acceptată de noi, primea votul nostru, dar, dacă le-aţi pus la pachet cu toate celelalte nenorociri, nu putem vota aşa ceva. Vom avea şi amendamente, pe care urmează să le susţinem. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Într-adevăr, la PL-x 469/2017 este raport de respingere, iar la PL-x 553/2017 avem 32 de amendamente admise. (Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.) Vreţi la dezbateri generale? ... iar la PL-x 553/2017 - raport de adoptare - avem 4 amendamente respinse. Vă rog, domnule Varga.

Vasile Varga Domnule preşedinte, Până să ajungem la amendamentele respinse, vreau să fac o erată foarte clar: membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea la PL-x 469/2017, din ceea ce am relatat până acum, şi admiterea la PL-x 553/2017, cu toate amendamentele care sunt în Anexa nr. 2.

Florin Iordache Aceasta am şi spus! Avem 32 de amendamente admise şi 4 amendamente respinse. Când ajungem la ele, dacă colegii vor să le susţină, le pot susţine. Dacă mai sunt intervenţii generale? Nu sunt. Intrăm pe Anexa nr. 1, amendamente admise. La titlul legii? Primul amendament respins este la art. 96. Până la art. 96 nu avem... Titlul legii adoptat. 1, 2, 3, 5 marginal? Nu sunt observaţii. La art. 96 avem un amendament respins. Dacă se susţine? Da, vă rog. Propuneţi eliminarea art. 96.

Stelian-Cristian Ion Este vorba despre articolul care permite acordarea a 20 de zile pentru fiecare lucrare ştiinţifică, de fapt o revenire la legislaţia anterioară, care s-a dovedit a fi fost una greşită. Se ştie foarte bine, este de notorietate faptul că s-a profitat de acest articol şi au existat foarte mulţi scriitori şi foarte mulţi oameni de ştiinţă care, într-o perioadă foarte scurtă de timp, au scris pur şi simplu zeci de lucrări. Cel mai corect era să se păstreze forma actuală din legislaţie şi să se acorde un singur beneficiu, de câte 20 de zile, indiferent câte asemenea lucrări s-ar fi scris. Este o portiţă pentru a putea ieşi anumite persoane mai repede din penitenciar. Este foarte simplu! Vă rugăm să eliminaţi acest articol.

Florin Iordache Voi supune votului propunerea de eliminare a dumneavoastră, după care voi supune votului propunerea comisiei de la art. 96 lit. f). Să înceapă votul pentru propunerea de eliminare. 42 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Propunerea de eliminare nu a fost adoptată. Vă propun lit. f) alin. (1) a art. 96, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 79 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. Mergem mai departe. La art. 97 dumneavoastră propuneţi eliminarea. Vă rog. Este amendamentul USR.

Stelian-Cristian Ion Am propus la art. 97 eliminarea tuturor celor trei alineate - (1), (2) şi (10) - şi aş ruga să se facă rectificarea erorii materiale din raport, pentru că în raport este precizat doar alin. (2). Aceste trei alineate - (1), (2) şi (10) - se referă la componenţa comisiei pentru liberare condiţionată, care nu va mai fi condusă pe viitor de judecătorul de supraveghere, ci va fi condusă de directorul penitenciarului. Nu este corectă o asemenea abordare. Judecătorul de supraveghere avea toată autoritatea pentru a conduce această comisie, în care exista încredere. Din moment ce se va da tuturor comandanţilor de penitenciare această abilitate şi această atribuţie, este posibil să se scadă şi încrederea publicului în aceste comisii. Pe de altă parte, judecătorul de supraveghere era cel care coordona această activitate. Deci ar trebui să se păstreze textul în vigoare şi propun eliminarea celor trei alineate.

Florin Iordache Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare, după care voi supune votului propunerea la art. 97. Să înceapă votul. Am supus votului eliminarea, propunerea USR. 86 de voturi contra, 45 de voturi pentru, 3 abţineri. Propunerea de eliminare nu a întrunit numărul de voturi. Supun votului dumneavoastră alin. (1), alin. (2) şi alin. (10) de la art. 97. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Propunerea a fost adoptată. Următorul. La alin. (11)? Nu-l mai susţineţi. Şi la art. 171 susţineţi? Mai aveţi o propunere de eliminare cu sintagma "şi"? Nu-l mai susţineţi. Bun. Dacă mai sunt intervenţii, de la 5 până la 32 pe Anexa nr. 1 cu amendamente admise? Nu mai sunt intervenţii. Rămâne la votul final; caracter organic. Una se adoptă, una se respinge. Următoarea.