2 septembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Valeriu-Andrei Steriu (PHCD 31/2020) ( adoptat prin vot electronic la distanţă ).

Florin Iordache Din greşeală. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, intrăm în ordinea de zi şi vom discuta proiectele care au fost stabilite, repet, de către Comitetul liderilor. La poziţia 1 avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Valeriu- Andrei Steriu; PHCD 31/2020. Rog, din partea Comisiei juridice. Domnul Dunava. Domnule vicepreşedinte, vă rog să prezentaţi proiectul de hotărâre. Şi apoi colegii să fie logaţi, să putem supune votului vacantarea. Vă rog.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. Având în vedere demisia domnului deputat Steriu Valeriu-Andrei, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 236 şi art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, având în vedere faptul că în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 2 septembrie 2020 preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea calităţii de deputat a domnului deputat Steriu Valeriu-Andrei, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: Articol unic - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Steriu Valeriu-Andrei, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, începând cu data de 30 august 2020. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Proiectul de hotărâre a fost distribuit. Dacă aveţi intervenţii de ordin general? Nu. Discutăm pe articole. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La preambul, intervenţii? La articolul unic, intervenţii? Nu. Adoptat. Vă rog, stimaţi colegi, să vă logaţi. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Colegii din sală care nu pot vota... o să vă dau cuvântul, să vă exprimaţi votul. Rog colegii, la tribună şi la microfon anunţaţi...

Răzvan-Ion Ursu Mulţumesc, domnule preşedinte. Răzvan Ursu. Sunt pentru.

Florin Iordache Mulţumesc. Mai departe.

Sorin-Dan Moldovan Sorin Moldovan - pentru.

Tinel Gheorghe Gheorghe Tinel - pentru.

George Ionescu George Ionescu - pentru.

Dumitru Oprea Dumitru Oprea - pentru.

Octavian Petric Octavian Petric - pentru.

Vasile Varga Vasile Varga - pentru.

Ana Adriana Săftoiu Adriana Săftoiu - pentru.

Florin Iordache Cu 171 de voturi pentru, unanimitate, a fost vacantat locul. Aştept, de la Comisia de validare, raportul Comisiei de validare, pe care îl voi supune apoi votului, şi domnul deputat va depune jurământul. Mergem mai departe.