8 septembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 510/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache Revenim la poziţia 9, este vorba de Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; PL-x 510/2020. Domnul preşedinte al comisiei, domnul Cîmpeanu. Şi apoi, domnule Roman, vă dau cuvântul. Domnule preşedinte Cîmpeanu, vă rog, prezentaţi raportul. Şi apoi, pe procedură, domnul Roman.

Sorin Mihai Cîmpeanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 94 şi art. 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa PL-x 510 din 8 septembrie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020. Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, din 20 august 2020, şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, din 21 august 2020. Comisia a luat în considerare importanţa deblocării posturilor preponderent din educaţie şi sănătate. Nu a validat deblocarea posturilor în Parlament - trebuie să fac această precizare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în sensul reglementării posibilităţii ca, pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană/Direcţiei de sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. De asemenea, pe durata stării de alertă activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar militar aparţinând Ministerului Apărării Naţionale se vor putea suspenda la propunerea consiliului de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar militar, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean, statului major al categoriei de forţe/comandamentului care are în subordine unitatea de învăţământ preuniversitar militar şi cu aprobarea prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. În ceea ce priveşte instituţiile de învăţământ superior, pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se pot suspenda prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Educaţiei şi Cercetării. Proiectul de act normativ oferă posibilitatea organizării concursurilor pentru ocuparea unor funcţii din învăţământul preuniversitar, precum şi din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei au fost prezenţi un număr de 23 de deputaţi, din totalul de 25. În urma dezbaterii, în şedinţa din 8 septembrie 2020, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise din anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. Prezint amendamentele, domnule preşedinte, sau nu? Nu. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Nu. Amendamentele sunt parte componentă a raportului. Sunt şase amendamente. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului UDMR, domnul Szabó Ödön. Vă rog să faceţi legătura.

Ödön Szabó Alo!

Florin Iordache Da, domnule deputat, vă rog.

Ödön Szabó Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua tuturor colegilor! Este o iniţiativă legislativă foarte importantă, dar care a trebuit să fie amendată atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor. Sunt două elemente pe care a trebuit să le introducem, şi anume, cu câteva zile în urmă, sau mai bine zis o lună în urmă, Parlamentul a realizat deblocarea posturilor de predare pentru a putea fi angajaţi profesori la catedră, acolo unde acest lucru se impunea. Ulterior, iniţiativa Guvernului pe care o discutăm acum a rezolvat problema posturilor doar nedidactice. Şi de aici se vede foarte clar că este necesar un dialog corect, coerent, inclusiv cu legiuitorul principal, şi anume Parlamentul, pentru că a fost scăpat din nou un element important, şi anume personalul didactic auxiliar. Această intervenţie am realizat-o în Senat, la iniţiativa noastră, a UDMR-ului, completând cu un element foarte important, şi anume administraţia publică locală, care în anumite situaţii, datorită faptului că au intervenit decese, concedieri şi aşa mai departe, anumite părţi ale ei erau nefuncţionale şi a fost introdus un amendament de către colegii UDMR din Senat care a rezolvat această problemă de angajare în zona administraţiei publice locale. Vă mulţumesc pentru sprijin şi sper să avem un vot unanim în favoarea acestei iniţiative legislative corectate în Parlament, aşa cum a fost şi la Senat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Din partea Grupului PSD, doamna preşedinte Camelia Gavrilă. Vă rog, faceţi legătura!

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Câteva reflecţii, în contextul acestor modificări pe care le-am făcut în regim de urgenţă la nivelul comisiei şi se discută şi astăzi. Pe lângă dificultăţile majore pe care le regăsim la pregătirile pentru deschiderea anului şcolar, pe lângă neliniştea părinţilor, pe lângă întârzieri legate de achiziţiile cu dispozitive electronice, pe lângă absenţa unor decizii legate de modul cum se va face testarea cadrelor didactice sau nu se va face, sau cum vor exista conexiuni la Internet, în condiţiile în care vom vorbi şi de sistemul online, trebuie să subliniem că există o acută lipsă de personal nedidactic sau didactic auxiliar. Pe lângă faptul că erau blocate posturile - ele şi aşa erau puţine - şi, de-a lungul timpului, în reducerile operate s-au făcut multe modificări legate de zona aceasta. Deci subliniem importanţa urgentării şi rezolvării acestei probleme, nu doar în spiritul deblocării costurilor, ci şi în spiritul unei disponibilităţi la nivel de minister, de a înţelege că sunt contexte în care e nevoie de personal auxiliar sau de personal nedidactic pentru a asigura gradul de igienă, funcţionarea şcolilor, mai ales în parametrii aceştia impuşi de pandemie. M-aş aştepta ca alocările financiare şi înţelegerea pentru chestiunile legate de personalul didactic, nedidactic sau auxiliar să fie sporite pe măsura contextului, pentru că sunt multe lucruri pe care le-am ţinut de-a lungul timpului ascunse sau tolerate sau cu buna-cuviinţă din zona educaţiei ele au fost permanentizate, dar, dacă dorim totuşi o educaţie de calitate şi în condiţii de sănătate, trebuie făcute eforturile financiare necesare. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem şase amendamente admise. La titlu? (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Vă rog. Păi, am întrebat dacă... Doamna preşedinte Iurişniţi, din partea Grupului USR. Păi, am întrebat, doamnă! Da. Vă rog. Aveţi trei minute, doamnă preşedinte.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România va vota pentru această modificare legislativă. Este absolut important să dăm prioritate educaţiei şi să alocăm aceste posturi pentru personalul nedidactic şi auxiliar care va veni în sprijinul desfăşurării activităţilor didactice. Mai ales acum, la început de an şcolar, ştim foarte bine că există multă confuzie şi multă debusolare la nivelul părinţilor, la nivelul profesorilor, la nivelul elevilor. Sunt nişte informaţii care vin intempestiv, de la o zi la alta schimbate, încă nu ştim exact scenariile. Pe 10 septembrie vom şti cum vor merge copiii la şcoală exact, în funcţie de situaţiile specifice din fiecare şcoală. Prin urmare, este o măsură bine-venită şi, de asemenea, salut şi intervenţia legată de deschiderea spre medicina şcolară. E nevoie de medici şcolari, de asistenţi şcolari în fiecare unitate de învăţământ. Lucrul acesta nu este în momentul de faţă realizat în România, din păcate. Să ne amintim ce fac şi alte state. Vă dau un exemplu, Irlanda, care a alocat 300 de milioane de euro pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic de predare a unor noţiuni de educaţie pentru sănătate, pentru angajarea unui personal medical specializat; au alocat 52 de milioane de euro pentru igienizare şi tot ce înseamnă măsuri de siguranţă sanitară. Eu pledez încă o dată pentru ca educaţia pentru sănătate să ajungă în şcoli, iar prin prezenţa acestor asistenţi medicali, medici şcolari, sperăm în ultimul ceas ca educaţia pentru sănătate să ajungă la copiii noştri. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PMP, domnul deputat Petru Movilă. Vă rog, faceţi legătura!

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În primul rând vreau să urez la mulţi ani colegilor care astăzi îşi serbează onomastica. Al doilea lucru. Da, am ajuns la a constata cu adevărat care este realitatea în învăţământul românesc în ceea ce priveşte asistenţa medicală şi cabinetele de medicină şcolară. Am depus mai multe proiecte de lege prin care arătam clar că în fiecare şcoală sau în fiecare unitate administrativă trebuie să existe măcar un cabinet de medicină şcolară care să vină să aibă grijă de sănătatea copiilor, de sănătatea inclusiv a personalului angajat în unităţile de învăţământ, dar să realizeze şi educaţia pentru sănătate, un subiect pe care îl utilizează mulţi dintre vorbitori, mulţi dintre colegii noştri, dar când este vorba de decizii concrete au fugit sau au votat împotriva afirmaţiilor lansate în spaţiul public. PMP este consecvent şi susţinem clar ca unităţile de învăţământ să fie funcţionale cu tot personalul necesar. În primul rând personalul didactic, dar şi personalul TESA auxiliar, personalul de întreţinere şi, de asemenea, să fie completate aceste activităţi cu activitatea de medicină şcolară. Accentuez medicina şcolară, pentru că am avut foarte multe situaţii, cel puţin anul acesta, în care cadre didactice sau personal angajat TESA au fost obligaţi să facă verificarea medicală a copiilor, un lucru de râs, în condiţiile în care pe ei nu i-a verificat nimeni şi nu au avut şi nu au pregătirea corespunzătoare pentru evaluarea medicală a copiilor din şcoli. Noi vă anunţăm că săptămâna viitoare vom avea şi un proiect de lege prin care cabinetele de medicină şcolară să fie transferate către Direcţiile de Sănătate Publică, pentru că acum sunt pe la administraţii locale, pe la societăţi de spaţii diverse, societăţi de salubritate, nu este în regulă, şi, de asemenea, Guvernul României şi noi, ca Parlament, trebuie să ne asumăm clar un proiect naţional de cabinete de medicină şcolară, pentru că este fundamental să avem sănătatea copiilor monitorizată în şcoli, asigurată de aceştia şi educaţia pentru sănătate, cum spuneam, să fie un program şi un proces continuu, începând de la clasa I până când copilul părăseşte sistemul de învăţământ. Grupul parlamentar al PMP va vota în favoarea acestor facilităţi astăzi.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină din partea grupurilor parlamentare? Nu. Avem şase amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 6, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter organic. Liderul Grupului PNL, domnul Roman. Vă rog.