26 noiembrie 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Florin Iordache La ordinea de zi? Vă rog. Grupul PSD, vă rog. Şi apoi, Grupul PNL. Vă rog. Deschideţi microfonul central, vă rog!

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului următoarele modificări la ordinea de zi. Şi anume: Poziţia 38 - PL-x 538/2018 (Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională a Constructorului) să fie adus pe poziţia 6 1 .

Florin Iordache Deci să fie adus după poziţia 5. Şi retrimis?

Alfred - Robert Simonis Nu, adus în faţă.

Florin Iordache Da, bine. Mai aveţi altceva?

Alfred - Robert Simonis Da. Poziţia 46 - PL-x 570/2018 (Proiectul de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie) să fie adus pe 6 2 .

Alfred - Robert Simonis Şi mai este o retrimitere.

Florin Iordache Supun votului cele două propuneri ale colegului meu. Să înceapă votul. (Vociferări.) Nu, primul raport şi al doilea raport. Pentru fiecare raport dăm câte un vot. Deci, pentru prima solicitare - 118 voturi pentru, 15 voturi împotrivă. A fost adus pe poziţia 6. Următorul vot. Să înceapă votul, pentru cel de-al doilea raport. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Drulă. Cu 129 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, a fost mutat şi acesta.

Florin Iordache Domnul Drulă, Grupul USR. (Domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu solicită să ia cuvântul.) Domnule Leoreanu, imediat. Vă rog.

Cătălin Drulă Mulţumesc. Aş dori să solicit, de pe punctul 11, PL-x 416/2018, acea ordonanţă de urgenţă privind RAPPS şi înfiinţarea de unităţi sanitare private la RAPPS conţine - din discuţiile cu colegii - o serie de prevederi care ar putea să ducă chiar la neconstituţionalitatea legii. Prin urmare, vă solicit să o retrimitem comisiei, două săptămâni.

Florin Iordache Pe ce poziţie? Domnule coleg, la poziţia 11 este Reexaminarea, cu Codul de procedură civilă. Poate este la altă poziţie.

Cătălin Drulă PL-x 416. Este ordinea care e pe site. Dacă s-a modificat în ultimul moment... PL-x 416/2018. (Discuţii în sală.)

Florin Iordache La 17, da. Este poziţia 17.

Cătălin Drulă La 17.

Florin Iordache Da. Cu RAPPS, poziţia 17. Să înceapă votul. 26 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, 25 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respinsă solicitarea dumneavoastră.

Florin Iordache Domnule Cucşa, vă rog. Grupul ALDE.

Marian-Gheorghe Cucşa Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă rog ca proiectul de la poziţia 15, PL-x 544/2018, să-l aducem pe poziţia 7 1 .

Florin Iordache Autoritatea... (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Imediat. Autoritatea... Profesională... în Sistem Dual, acesta da? Pe poziţia 7. Să înceapă votul. Am anunţat, la poziţia 2 este intervenţia colegei noastre, doamna Iurişniţi. Dar să finalizăm cu ordinea de zi... Deci, 112 voturi pentru, 45 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată solicitarea dumneavoastră. Mergem mai departe. Domnule Leoreanu, vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Solicităm ca iniţiativa de la poziţia 16, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 195, Pl-x 203/2016, să fie adusă pe poziţia 12 1 .

Florin Iordache Da. OK. Să înceapă votul. 141 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă. A fost adoptată. Alte intervenţii privind ordinea de zi? Nu mai sunt.