24 octombrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat (Pl-x 253/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 12. Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat; Pl-x 253/2017; are caracter organic; propunere de respingere. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Comisia pentru apărare.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Gărzii Civile, structură care ar avea drept scop intervenţia în caz de situaţii de urgenţă şi care ar urma să se afle în subordinea primarilor şi în coordonarea prefecţilor. Totodată, demersul legislativ vizează crearea cadrului legal privind efectuarea stagiului militar voluntar de către cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani. Consiliul Legislativ a avizat negativ această propunere. Iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor organice, iar Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestei iniţiative legislative, din următoarele considerente. Îndeplinirea serviciului militar pe bază de voluntariat este deja reglementată prin Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, prezenta propunere creând astfel un paralelism în reglementare, fapt interzis de normele de tehnică legislativă. Şi, totodată, în forma redactată nu respectă normele de tehnică legislativă nici în ceea ce priveşte criteriile de precizie, previzibilitate şi predictibilitate, fiind de natură a determina apariţia unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, contrare principiului securităţii rapoartelor juridice în componenta referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnule Raeţchi, vă rog.

Ovidiu Alexandru Raeţchi Mulţumesc. 23 de parlamentari ai PSD au semnat acest proiect bizar. Bizar pentru că înfiinţează o armată a primarilor în două pagini. În primul rând, există un sistem naţional de apărare. Orice armată se înfiinţează în coordonare cu acest sistem. În al doilea rând, aşa cum a spus şi colegul meu de la comisie, avem deja reglementat sistemul acesta. În al treilea rând, o armată presupune o pregătire logistică foarte pretenţioasă, nu o poţi face în două pagini. În al patrulea rând, de unde iau domnii de la PSD bani pentru încă o armată? PNL va vota împotriva propunerii.

Florin Iordache Mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt? Dacă nu, rămâne la votul final cu propunere de respingere. Următoarea.