12 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019 (PH CD 89/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 3. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019; PH CD 89/2018. Cine prezintă? Vă rog. Vă rog, domnul chestor. Vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Dau citire Memorandumului intern referitor la bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019. Proiectul de buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2019 a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din structura Secretariatului General al Camerei Deputaţilor şi a consultării cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, fiind dimensionat la suma totală de 490.730 mii lei, din care 459.607 mii lei au fost alocaţi la Capitolul 51.1 - "Cheltuieli pentru autorităţi publice şi acţiuni externe" şi 31.123 mii lei la Capitolul 68.1 - "Asigurări şi asistenţă socială". La activităţile finanţate din venituri proprii pe anul 2019 se propune la "Total venituri" suma de 5.000 lei, iar la "Cheltuieli" suma de 18.681 mii lei, disponibilul din anul precedent fiind estimat la 13.681 mii lei. Din volumul total de credite, la Capitolul 51.1 - 436.561 mii lei sunt pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, 2.393 mii lei reprezintă cheltuieli pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului - ordonator terţiar de credite în subordinea Camerei Deputaţilor, iar 20.653 mii lei reprezintă cheltuieli privind exercitarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Detalierea proiectului de buget pe anul 2019 este prezentată în anexă. 1. La fundamentarea cheltuielilor de personal, în sumă de 351.641 mii lei, a fost luată în calcul modificarea salariului de bază minim brut pe ţară, în funcţie de care se calculează indemnizaţiile pentru deputaţi, modificarea sumei forfetare acordate pentru desfăşurarea activităţii în circumscripţiile electorale, plata diurnei şi a indemnizaţiei de cazare acordate cu ocazia deplasărilor în străinătate, precum şi acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu grad accentuat de handicap, a voucherelor de vacanţă şi a indemnizaţiei pentru internship. Precizăm că în timpul desfăşurării lucrărilor preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene nu vor fi activităţi generatoare de venituri, astfel încât este necesar ca salariile personalului Direcţiei de Organizare Evenimente să fie suportate de la bugetul de stat, prin sumele alocate pentru desfăşurarea activităţilor privind exercitarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Numărul posturilor finanţate din sumele alocate de la bugetul de stat în anul 2019 este de 1.820, din care 329 de funcţii de demnitate publică alese, 713 funcţii publice parlamentare, inclusiv înalţi funcţionari publici parlamentari, şi 778 funcţii contractuale, iar pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii au fost prevăzute 148 de posturi. 2. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 72.081 mii lei, au fost stabilite pentru asigurarea funcţionării şi întreţinerii sediului Camerei Deputaţilor, a spaţiilor în care se vor desfăşura lucrările aferente preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, pe perioada ianuarie - iunie 2019, pentru materialele necesare desfăşurării activităţii legislative, cheltuieli de protocol, cheltuieli privind deplasările interne şi cele în străinătate pentru deputaţi şi personal, cheltuieli cu reparaţiile curente generate de uzura clădirii şi a instalaţiilor aferente, precum şi pentru alte cheltuieli autorizate de lege. A fost luată în calcul, de asemenea, creşterea preţurilor la utilităţi - energie electrică, termică, apă, salubritate şi la carburanţi. 3. La titlul "Alte transferuri" s-a prevăzut suma de 2.000 mii lei pentru plata contribuţiilor şi cotizaţiilor Parlamentului României la organismele internaţionale care, potrivit înţelegerii între cele două Camere ale Parlamentului, vor fi suportate în anul 2019 din bugetul Camerei Deputaţilor. 4. La titlul "Ale cheltuieli" s-a prevăzut suma de 750 mii lei pentru plata către bugetul de stat a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrat. 5. Cheltuielile pentru active nefinanciare - în sumă de 33.135 mii lei - sunt necesare pentru active fixe - 15.135 mii lei, lucrări privind retehnologizarea ascensoarelor şi lucrări de consolidare aferente clădirii, parcajul subteran, reînnoirea centralei termice etc. şi 18.000 lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe - de exemplu, retehnologizarea staţiei de hidrofor, lucrări de reparaţii la instalaţiile sanitare de apă caldă/rece etc. 6. La "Asistenţă socială", suma de 31.123 mii lei a fost prevăzută pentru cheltuielile aferente indemnizaţiei acordate foştilor deputaţi, precum şi pentru cele acordate persoanelor care în anul 2019 vor înceta activitatea, în condiţiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/ 2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar. Faţă de cele prezentate, în termenul şi în temeiul art. 32 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă rugăm a supune spre aprobare Plenului Camerei Deputaţilor bugetul pe anul 2019 cuprins în proiectul de hotărâre anexat. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule Zisopol. La dezbateri generale, domnul Năsui, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Leoreanu.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am auzit o înşiruire de cifre din care nu prea putem să înţelegem mare lucru, dacă nu le urmărim cu foarte mare atenţie şi, mai ales, dacă nu le comparăm. Ca să înţelegem ce vom vota şi să înţeleagă toată lumea. Vom vota o creştere cu 15% a bugetului Camerei Deputaţilor. Şi vorbim de 44 de milioane de lei în plus numai la salarii şi indemnizaţii - indemnizaţiile pe care le vom lua noi, cei din această Cameră. Ceea ce este o creştere fantastică, mai ales având în vedere faptul că statul român, în momentul acesta, are probleme bugetare, nu se pot plăti pensii şi salarii decât făcând apel la Fondul de rezervă şi pentru anii viitori se anunţă îngheţări. Deci, în condiţiile acestea, să ne creştem noi bugetul cu 15% - 44 de milioane doar pentru indemnizaţii şi salarii - este o insultă, puţin, pentru poporul român, şi nu este exemplul pe care ar trebui să-l dăm mai ales noi, cei din acest for. Şi, de asemenea, ruşinoasă este creşterea cu 9% a pensiilor speciale - pensii care nu doar că nu ar trebui să crească, dar chiar ar trebui să scadă. Şi dacă cumva vă doriţi să scadă şi să le eliminăm, să ştiţi că USR are un proiect în acest sens. Faptul că Parlamentul este una dintre instituţiile care se bucură de cea mai puţină credibilitate în ochii românilor, deşi democratic vorbind ar trebui să avem o reprezentativitate foarte mare, este un rezultat al comportamentului acesta pe care avem, al "cine- mparte, parte-şi face", să ne dăm nouă cu nemiluita, în schimb, de la români să luăm cât putem mai mult şi să le îngheţăm salariile celorlalţi. Vă mulţumesc. Nu vom vota acest buget.

Florin Iordache Da. Domnul Leoreanu, vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Înţeleg, şi bine s-a făcut că s-a luat în calcul bugetul pentru Camera Deputaţilor, dar trebuie să înţelegem că încă din perioada în care această clădire a fost terminată - şi spunem mereu de perioada de tristă amintire -, dar, din păcate, prea puţin s-a făcut şi s-a modernizat - ba un aer condiţionat, ba un ecran, cabluri. Prea puţine investiţii, prea puţină dezvoltare. Şi sunt multe lucruri în această clădire care este vizitată şi de invitaţi din ţară, şi din străinătate, dar avem multe zone care stau să se prăbuşească. Şi cred că din acest buget o mare parte ar trebui să se găsească şi în cheltuielile de capital, în investiţii. Şi, chiar pe această cale, vă rugăm să luaţi în calcul şi finalizarea lucrărilor la locaţia pentru Grupul deputaţilor PNL, cel mai mare grup al deputaţilor din opoziţie. Şi cred că este foarte important să nu mai mergem cu Chiraleisa, dintr-o parte în alta, şi de la 1 februarie să putem intra şi noi, să ne facem activitatea ca un grup serios, aşa cum şi suntem, dar trataţi, aşa, ştiţi, mai pe reluare. Deci vă rugăm foarte mult ca... cheltuielile de capital să se regăsească bine specificate în acest buget şi nu puse toate laolaltă, aşa, cu furca. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Sunt necesare câteva precizări vizavi de constituirea bugetului pentru anul 2019, pentru că s-au spus foarte multe neadevăruri. 1. Indemnizaţia deputaţilor este în concordanţă cu salariul minim. Guvernul tocmai a stabilit salariul minim pentru anul 2019. Şi, în concordanţă cu salariul minim, creşte şi indemnizaţia deputaţilor. Este dreptul dumneavoastră, stimaţi colegi, dacă consideraţi că indemnizaţia deputaţilor este prea mare, începând cu 1 ianuarie, să nu vă ridicaţi indemnizaţiile de la casierie. (Aplauze.) 2. Pensiile... sunt în concordanţă cu o lege pe care noi am adoptat-o - este vorba de Statutul deputaţilor şi al senatorilor. În această lege noi am precizat, în funcţie de numărul de mandate, dar nu mai mult de 3 mandate, cum se calculează pensiile speciale. Noi, Grupul PSD, am susţinut că, în continuare, şi în perioada următoare vom susţine aceste pensii speciale pentru o serie de categorii socio-profesionale. 3. Nu există niciun moment, astăzi, când vorbim, de o situaţie de incapacitate de plată. Avem cea mai mare creştere economică şi, în continuare, ne vom permite, în perioada următoare, 2019 şi în anii când vom fi la guvernare, să creştem atât salariile, cât şi pensiile. Discutând despre investiţii, vreau să vă spun aşa, stimaţi colegi. S-au finalizat lucrările la tronsonul alocat Grupului PNL şi Grupului UDMR, astfel încât, cu 1 februarie, vă veţi reloca dumneavoastră. Chiar invit colegii să viziteze terasa de la etajul 3, unde, pe perioada verii, acolo va fi organizat un spaţiu pentru cei care doresc să fumeze sau să bea o cafea. Iar în perioada următoare a anului 2019 va fi în lucru terasa peste Grupul PSD. Deci vom continua lucrările de investiţii. Deci, înainte de a critica, rugămintea mea este să vă uitaţi ce am făcut şi ce vom face în continuare. Vă mulţumesc. (Revine la prezidiu.) Domnul Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Pensiile speciale ale parlamentarilor, frumos numite - "indemnizaţii pentru limită de vârstă" - nu sunt o fatalitate, sunt legiferate şi menţinute de Partidul Social Democrat. Şi pretindeţi echitate socială şi justiţie socială, în timp ce menţineţi o categorie privilegiată de cetăţeni ai acestei ţări. Atenţie la ceea ce faceţi şi atenţie la ceea ce vă doriţi! Pentru că veţi primi din partea poporului român, mai devreme sau mai târziu, exact acelaşi tratament arogant şi superior pe care îl practicaţi, inclusiv menţinând inechitabilele pensii speciale care nu se bazează deloc pe principiul contributivităţii. Dimpotrivă.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Dacă la titlul proiectului sunt intervenţii? (Domnul deputat Sorin Lazăr solicită să ia cuvântul.) Staţi puţin, suntem la bugetul Camerei. A fost prezentat. A fost prezentat de domnul chestor, domnul Zisopol a prezentat raportul. Mulţumesc. Da. La titlu. Dacă sunt intervenţii? Nu. Preambul. Intervenţii? Nu. Articolul 1? 2? 3? 4? 5? 6? Dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. 1. Dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. 2. Intervenţii? Nu. Anexa nr. 3. Dacă sunt intervenţii? Am încheiat dezbaterile. Rămâne la votul final.