8 august 2017 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru. - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 pentru modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, al cercetării, al formării profesionale şi sănătăţii - PL-x 248/2017 ( aprobarea repartizării proiectului de lege la comisii )

Florin Iordache În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (9) din Regulament, ordinea de zi şi programul de lucru pentru sesiunea extraordinară se aprobă de Camera Deputaţilor. Vă propun următoarele: ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, în sesiunea extraordinară, să cuprindă Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 pentru modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, al cercetării, al formării profesionale şi sănătăţii. Vă propun să fie sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru învăţământ; pentru aviz - Comisia juridică; termen pentru amendamente - 18 august 2017; termen de depunere a raportului - 25 august; Cameră decizională - Senatul. Proiectul urmează să fie dezbătut în procedură de urgenţă. De asemenea, programul de lucru al Camerei să înceapă la ora 15,00 - aşa cum am şi început - până la epuizarea ordinii de zi. Vă consult dacă sunt obiecţii în legătură cu ordinea de zi şi programul de lucru propuse? Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Dacă bine am lecturat Constituţia, există trei situaţii pentru sesiunea extraordinară. Trei situaţii, în sensul că aceasta poate fi cerută de preşedintele României - nu e cazul -, de Biroul permanent - nu e cazul -, de o treime din deputaţi - nu e cazul. Aşadar, sesiune extraordinară fără bază constituţională. Daţi-mi voie, ar putea fi considerat un abuz în serviciu. Fără prag. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Munteanu. Vă rog.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să fac două-trei clarificări referitoare la concluzia colegului nostru de la USR, că această şedinţă extraordinară nu are temei legal. Trebuie, deci, spus că ieri au fost sunaţi toţi membrii Biroului permanent, la telefon, cărora, în majoritate, li s-a luat acceptul pentru convocarea sesiunii extraordinare. În baza acestui accept, preşedintele Camerei Deputaţilor - a se citi toate paragrafele din Regulament şi din Constituţie - a convocat această sesiune extraordinară. Care e motivul convocării acestei sesiuni extraordinare? Este foarte simplu. Ştim că, în ultima săptămână de lucru a Camerei Deputaţilor, din prima sesiune a anului 2017, respectiv la sfârşitul lunii iunie a.c., noi am abilitat Guvernul cu privire la ce acte poate să emită pe perioada vacanţei parlamentare. Printre acestea nu se află şi ordonanţele de urgenţă. Dar Constituţia stabileşte că în situaţia în care Guvernul emite o ordonanţă de urgenţă trebuie ca în cinci zile, prima Cameră sesizată... Astăzi vorbim despre modificarea O.U.G. nr. 96 din 2016, respectiv O.U.G. nr. 54 din 2017. Noi suntem prima Cameră sesizată, în situaţia în care vorbim despre învăţământ, Cameră decizională fiind Senatul. Obligaţia domnului preşedinte de şedinţă a fost aceea de a lua act de acest lucru. Ne-a şi spus care este procedura. De ce ne-am întâlnit astăzi în Biroul permanent? Trebuia doar să stabilim care este comisia de fond sau comisiile de fond şi comisiile de aviz. Acesta era rolul Biroului permanent de astăzi. Neavând cvorum, o face plenul aici. Adică, ia act de acest lucru. De altfel, se ştia unde merge o lege de la educaţie. Nu putea să meargă la Comisia pentru agricultură, nici într-un caz. În concluzie, după părerea mea, am respectat prevederile regulamentare şi astăzi sesiunea extraordinară a fost convocată în temei legal. Fac o precizare, pentru că se vor face comentarii privind prezenţa. Se ştie că Regulamentul de funcţionare al Camerei Deputaţilor este foarte clar. Numai şedinţele de vot final au nevoie de cvorum, ceea ce nu e cazul şi la Senat. Spre exemplu, la ei şi şedinţele celelalte au nevoie de cvorum. Vom vedea cum fac ei astăzi trimiterea ordonanţelor de urgenţă, comisiilor care trebuiau să dezbată sau să dea aviz. Asta voiam să spun, domnule preşedinte. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Vreau să supun votului dumneavoastră programul de lucru şi ordinea de zi pe care v-am supus-o. Cine este pentru? Vă rog să votaţi. Pregătiţi-vă cartelele, stimaţi colegi! O să reluăm votul. Stimaţi colegi, Vă rog, introduceţi cartelele, este vot electronic. Deci, supun votului, stimaţi colegi, prin vot electronic, programul de lucru şi ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară. Să înceapă votul. Mulţumesc. Cu 89 de voturi pentru, două abţineri, un coleg care nu a votat, programul de lucru şi ordinea de zi au fost adoptate. V-am informat, stimaţi colegi, pentru ce a fost convocată sesiunea extraordinară. Cu aceasta... Da, vă rog, domnule Márton.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, N-ar fi trebuit să fie forţată această situaţie. N-a fost adoptată. Este o decizie clară a Curţii Constituţionale, că hotărârile noastre se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi, sub condiţia existenţei cvorumului de şedinţă. Deci, în momentul când aţi adoptat ceva, ar fi trebuit să existe cvorum de şedinţă. Atât conform Constituţiei, cât şi interpretării Curţii Constituţionale, şi implicit Regulamentului nostru, pe care l-am modificat în acest sens, toate hotărârile Camerei Deputaţilor se iau cu votul majorităţii celor prezenţi, sub condiţia existenţei cvorumului. Era mai bine să convocaţi o şedinţă a Biroului permanent, să existe acolo un cvorum şi într-adevăr, atunci, aici, astăzi, nu era nevoie de acest cvorum. Inclusiv... nu vă supăraţi, cineva convoacă o şedinţă şi el însuşi nu vine la şedinţă?! Dar ce suntem noi, Camera Deputaţilor? Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnule deputat, vreau să vă spun că n-am adoptat o hotărâre. Astăzi am repartizat, prin votul plenului, acest proiect de lege Comisiei pentru învăţământ. Acesta e singurul lucru pe care l-am adoptat. Vă rog, domnule Barna. Şi apoi, domnul Nicolicea.

Ilie Dan Barna Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Suntem într-o ilegalitate crasă. Nu există instituţia şedinţei de Birou permanent telefonică, cum a încercat domnul Munteanu să ne convingă. Haideţi să respectăm puţin Regulamentul şi Constituţia. Şi vă citesc din Regulament art. 32, care vorbeşte de "...Biroul permanent care trebuie să-i solicite preşedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare...". Dacă nu a existat şedinţă de Birou permanent, nu avem această sesiune ca fiind regulamentară. Acest plen este un plen ilegal. Este o realitate. Degeaba încercăm să povestim că am vorbit la telefon şi am fost de acord, în principiu. Haideţi să respectăm Constituţia şi Regulamentul! Dacă pe acestea noi nu putem să le respectăm, nu avem ce aşteptări să avem de la această ţară. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi ultimul vorbitor, domnul Nicolicea, şi închid şedinţa.

Ilie Dan Barna Deci, aşteptăm în continuare temeiul pentru care această şedinţă este regulamentară.

Florin Iordache Vi-l explic, domnule deputat! Domnul Nicolicea.

Eugen Nicolicea Am două intervenţii pe procedură. Prima se referă la demisiile colegilor noştri. Trebuie să precizăm că lor le-a încetat mandatul, conform statutului, de la data înscrisă în demisie, nu de astăzi, pentru că altfel, dacă nu facem precizarea aceasta, vor avea o problemă de incompatibilitate. Deci a încetat mandatul de la data înscrisă în demisie. Fiecare, probabil, a scris o altă dată. A doua intervenţie se referă la incidentul procedural de astăzi. Baza legală pentru care există astăzi o sesiune extraordinară este chiar un text constituţional, art. 115 alin. (5). Toată această tevatură este făcută cu scopul de a crea ideea că ordonanţa n-ar fi în vigoare. Obligaţiile constituţionale, ca ordonanţa să intre în vigoare, sunt două: 1. Depunerea ei la Camera care este competentă; 2. Publicarea în Monitorul Oficial. Depunerea la Cameră s-a făcut. Când aflăm că s-a publicat şi în Monitorul Oficial, probabil astăzi, de la acea oră, publicată în Monitorul Oficial, a intrat în vigoare. Evident că se spune că această delegare legislativă se face oricând, dar, în situaţia în care Parlamentul este în vacanţă, Camerele se convoacă în termen de cinci zile. Neconvocarea sau lipsa unei proceduri regulamentare nu anulează sub nicio formă intrarea în vigoare a ordonanţei. Mai departe, vreau să vă explic că nici nu se poate adopta o lege de aprobare a unei ordonanţe, într-o zi sau două s-o treci prin ambele Camere. În plus, legiuitorul constituant a scris chiar în art. 115 alin. (5) următoarea situaţie: "Dacă prima Cameră sesizată nu se pronunţă în termen de 30 de zile, ordonanţa este considerată adoptată" şi trece la a doua Cameră, adaug eu. Deci, Constituţia a prevăzut şi faptul că pot exista blocaje, boicoturi, deci din anumite situaţii Camera să nu se pronunţe, dar precizează foarte clar că ordonanţa nu numai că rămâne în vigoare, dar este trecută la Camera a doua, socotind ca fiind adoptată. Deci, toată tevatura de astăzi nu influenţează sub nicio formă intrarea în vigoare a ordonanţei, iar ea va fi aprobată, printr-o lege care va trece prin Parlament, de prima Cameră în maximum 30 de zile şi de Camera a doua, când o să vrea Camera a doua, aşa cum ştiţi că am fost obişnuiţi. Cu privire la incidentele regulamentare. Ordinea de zi, după cum ştiţi, este aprobată de Comitetul ordinii de zi, Comitetul liderilor, care se pronunţă cu un vot ponderat. Adică, nu fiecare are dreptul la un vot, ci votul PSD-ului este 49%, votul ALDE este 5 sau 6% şi aşa mai departe. Liderii respectivi, dacă au fost prezenţi..., deci cei doi lideri fac peste 50% şi ordinea de zi este regulamentar adoptată. Cu privire la Biroul permanent. După cum ştiţi, şi Constituţia şi deciziile Curţii Constituţionale au prevăzut că votul unor hotărâri, moţiuni şi legi se adoptă cu jumătate plus unul din numărul celor prezenţi, cu condiţia participării a cel puţin jumătate plus unu din numărul total. Deci, există un cvorum de prezenţă, prevăzut doar în situaţia în care Camera adoptă legi, hotărâri sau moţiuni. Ceea ce am făcut astăzi, votând trimiterea la o comisie, nu înseamnă nici hotărâre, nici moţiune, nici lege. Suntem în situaţia ca atunci când votăm o lege pe articole, în care se adoptă cu jumătate plus unu din cei prezenţi, dar nu este nevoie de un cvorum de şedinţă, jumătate plus unu din total. Dar cineva, ieri, a iritat situaţia, a crezut că ştie el mai bine Constituţia - că până acum n-a prea făcut parte din Parlament, pe care l-a denigrat de câte ori a putut - , şi a dat tonul la scandal. S-au trezit câţiva care să creadă toate aceste bazaconii. În concluzie, vă mai pot cita o singură decizie a Curţii Constituţionale, în care se spune că: "Normele regulamentare trebuie să asigure procedural posibilitatea ca Parlamentul să se poată pronunţa asupra problemelor pentru finalizarea cărora se cere un vot. Normele regulamentare nu trebuie să permită o tergiversare, o amânare sine die a deciziei parlamentare. Normele regulamentare sunt constituţionale, dacă asigură desfăşurarea normală, responsabilă şi rezonabilă a vieţii parlamentare", nu dacă asigură blocaje, adaug eu. Ca atare, dacă dreptul de a amâna votul nu este delimitat şi condiţionat printr-o procedură sau eventual un termen, exercitarea sa continuă, în acelaşi caz, poate duce, până la urmă, la căderea în desuetudine a problemei asupra căreia trebuie să se decidă. O astfel de ipostază, în care atribuţiile Camerei nu s-ar putea exercita din cauza unui abuz procedural, adică a absenţei nejustificate de la birou, contravine literei şi spiritului Constituţiei. O normă regulamentară nu poate să bată patru decizii ale Curţii Constituţionale, aşa că aştept cu nerăbdare să văd ce argumente vor avea colegii care vor ataca unele decizii ale Curţii.

Florin Iordache Înainte de a închide... V-am dat cuvântul, stimate coleg! Nu v-a rostit numele! (Se adresează domnului deputat Cristian-Gabriel Seidler.) Înainte de a închide şedinţa, pentru corecta dumneavoastră informare, vă voi spune câteva lucruri. (Coboară la tribună.) Din respect pentru colegii care au preferat astăzi să stea în sală, decât să stea pe afară să ne critice, vreau să fac câteva precizări, pentru că, probabil, va ieşi presa şi vă va pune câteva întrebări despre sesiunea extraordinară, despre modul în care s-a convocat, dacă a fost regulamentar sau nu. Vreau să vă spun aşa: ieri, în momentul în care Camera Deputaţilor a fost sesizată cu această ordonanţă, noi aveam cinci zile în care obligatoriu, potrivit art. 115 alin. (5) din Constituţie, trebuia să ne întrunim. Deci, aici nu este dacă vrem sau dacă nu vrem. Potrivit Constituţiei, potrivit art. 115, trebuia să ne întâlnim. În urma apelului secretarului general, telefonic, la membrii Biroului permanent şi la liderii de grup, cu o majoritate covârşitoare a membrilor Biroului permanent şi a liderilor de grup, s-a convenit ca sesiunea extraordinară să se facă astăzi la ora 15,00, lucru pe care l-am făcut. În Biroul permanent de astăzi, de la ora 11,00, nu aveam decât să urmăm o procedură foarte clară, aceea de a solicita unei comisii sau mai multor comisii care să avizeze, şi altă comisie sau mai multe comisii care trebuiau să facă raportul pe fond. Din cauza faptului că nu am avut astăzi cvorum în Biroul permanent, toate aceste lucruri, respectiv trimiterea la Comisia pentru învăţământ şi avizele necesare care vor veni, le-a făcut plenul. Deci, pentru corecta informare, stimaţi colegi, dumneavoastră aţi fost convocaţi regulamentar, pentru că de aceea avem Constituţia, dar în Constituţie trebuie privite împreună, deci şi art. 66 alin. (2) şi (3), dar şi art. 115. Deci, nu putem citi separat un articol sau altul. Trebuie să le citim împreună. În acelaşi timp, trebuie să citim şi Regulamentul Camerei Deputaţilor. În consecinţă, dumneavoastră aţi venit astăzi în mod regulamentar, constituţional, am respectat - repet - şi art. 66, dar şi art. 115. Vă mulţumesc mult. Vreau să declar şedinţa închisă. Am spus că sunt ultimul vorbitor! Declar şedinţa închisă. Vă doresc vacanţă plăcută! Ne revedem la 1 septembrie! Mulţumesc mult. Şedinţa s-a încheiat la ora 15,28.