20 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 500/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene; PL-x 500/2020; lege ordinară. Comisia pentru buget, domnul preşedinte Vişan. Vă rog, prezentaţi dumneavoastră raportul.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene; PL-x 500/2020. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru sănătate şi familie, Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi servicii specifice. În urma examinării proiectului de lege, deputaţii prezenţi la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc mult, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, stimate coleg. Dacă sunt intervenţii... generale? Nu. Avem 6... A, da! Vă rog, domnule deputat. Domnul deputat Popescu. Aveţi şi nişte amendamente admise văd. Vă rog.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. În aceste vremuri dificile, această ordonanţă de urgenţă ajută mediul de afaceri din România. Şi ştim că, de exemplu, în domeniul HoReCa, unde, din cauza pandemiei, proprietarii de restaurante au avut de suferit, în paralel cu restaurantele pe care le au, unii producători români, de exemplu, îşi promovează produsele şi Guvernul, prin modificările... - şi vă mulţumesc aici tuturor colegilor de la Comisia pentru buget, finanţe, pentru adoptarea amendamentului depus. Unii producători români reuşesc să supravieţuiască cu micile magazine pe care le au, aferente acestor restaurante, prin care îşi trimit produsele la cei care ţin la producţia internă a României. Este o măsură bună. Şi, în acest spirit, cu toţii vom vota pentru acest proiect legislativ de adoptare a ordonanţei. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte Vişan. Înţeleg că aveţi o chestiune de tehnică legislativă.

George-Gabriel Vişan Da, domnule preşedinte. Fiind un proiect complex, PL-x 500/2020, avem rugămintea către Departamentul Legislativ, să efectueze corecturile de rigoare pentru tehnica legislativă. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. În aceste condiţii... Avem 6 amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu se susţin. La titlul legii, intervenţii? La articolul unic, intervenţii? De la 3 la 13, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect. Este vorba de...