17 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 478/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Deci, prin consens cu liderii grupurilor parlamentare, discutăm acum poziţia 19. Este vorba de Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; PL-x 478/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Dacă nu doreşte nimeni, dau cuvântul... (Domnul deputat Cornel Zainea solicită să ia cuvântul.) Din partea iniţiatorilor? La dezbateri generale, nu? OK. Vă dau cuvântul la dezbateri generale, că înţeleg că trebuie să plecaţi la comisie. Numai puţin. Prezentăm întâi raportul. Domnul preşedinte Cupă, preşedintele Comisiei pentru mediu. Raport comun, Comisia pentru mediu şi Comisia pentru administraţie publică. Vă rog, prezentaţi raportul. Şi apoi trecem la dezbateri generale.

Ion Cupă Da, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea, reducerea şi controlul disconfortului olfactiv, măsuri ce trebuie respectate de operatorii economici/titularii de activitate care pot produce disconfort olfactiv, astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi a mediului în întregul său. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţele online din 26 mai 2020 şi 16 iunie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi membri ai comisiei, conform listei de prezenţă. La dezbaterile comisiei a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulament, domnul Mircea Fechet, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa online din 9 mai 2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi membri ai comisiei, conform listei de prezenţă. Invitat a fost domnul Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vreţi să interveniţi şi la dezbateri generale?

Ion Cupă Da.

Florin Iordache Din partea PMP? Vă rog. Şi apoi se pregăteşte domnul Zainea. La dezbateri generale am trecut, vă rog.

Ion Cupă Da. Acest proiect de lege este unul foarte important pentru România. În calitate de iniţiator, alături de colegii mei din Comisia pentru mediu, vreau să vă spun că necesitatea acestui proiect de lege a reieşit, în primul rând, din miile de sesizări care au venit la Comisia pentru mediu, la Ministerul Mediului, la Garda de Mediu, la agenţiile de mediu. Şi apreciez implicarea tuturor colegilor din Parlament şi din Ministerul Mediului pentru iniţierea acestui proiect şi votarea lui. De aceea, membrii PMP, parlamentarii PMP susţin cu tărie acest proiect. Mulţumesc mult.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Din partea Grupului USR, domnul deputat Cornel Zainea. Vă rog, domnule deputat.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În primul rând, aş vrea să-i mulţumesc doamnei Rodica Militaru, colega mea de la Timişoara, care este prima persoană care a vorbit despre această idee, de a avea o lege a mirosurilor. De ce avem nevoie de o lege a mirosurilor? Deoarece avem un vid legislativ, iar Garda de Mediu de multe ori a spus că nu poate da amenzi şi sancţiona poluatorii, deoarece nu există cadru legal. Această lege defineşte disconfortul olfactiv şi instituie o obligaţie pentru operatorii economici, de a construi un plan de gestionare a mirosurilor. Legea mirosurilor face parte din viziunea pe care o are USR Plus în ceea ce priveşte calitatea vieţii. Ne dorim un aer proaspăt, la fel cum ne dorim şi un mediu politic proaspăt. Şi ne punem întrebarea, ce datorie avem noi, ca parlamentari? Avem datoria să facem lucruri pentru oameni, să le facem o viaţă mai bună oamenilor. Am fost într-o vizită la Groapa de gunoi din Chiajna. Şi atunci unul dintre colegi a spus, la reclamaţiile oamenilor că miroase îngrozitor, vinde casa şi păcăleşte pe altul! Nu cred că aceasta este soluţia, să păcălim alţi oameni. Mirosurile afectează pe toată lumea. Dacă pute, pute şi pentru USR-ist, şi pentru PSD-ist, şi pentru PNL-ist, şi pentru UDMR-ist, pute şi pentru copil, şi pentru adult, şi pentru bogat, şi pentru sărac, şi pentru cetăţean, şi pentru politician. O să vă dau exemplul din Chiajna, unde zeci de mii de oameni sunt supuşi unui asediu, unei poluări pestilenţiale. Sunt afectat şi eu, este afectat şi domnul deputat Borza, este afectat şi domnul senator Meleşcanu, şi domnul senator Dircă. Acest miros pestilenţial ne obligă să ne baricadăm în casă. Oricum pandemia ne obligă să ne baricadăm în casă, dar acum trebuie să ferecăm până şi geamurile? Am ajuns în această situaţie? Ştiţi ce este acest lucru? Este un dispozitiv de măsurare a hidrogenului sulfurat. Vi se pare normal ca un cetăţean să achiziţioneze aşa ceva, pentru că nu ştie ce anume respiră? Din acest motiv, la iniţiativa colegei noastre de la Timişoara, împreună cu colegul meu, senatorul Allen Coliban, am construit un grup de lucru cu Ministerul Mediului, am strâns semnături de la toate partidele politice, deoarece disconfortul olfactiv afectează pe toată lumea. Într-un final, legea a avut susţinere şi în Parlament. Şi doresc să le mulţumesc domnului Simion şi domnului Cupă, că nu au blocat această lege în Parlament. După 3 ani, putem vota legea. Avem unanimitate în două comisii. Legea e şi pentru cei 6.000 de oameni care au semnat petiţia pe legeamirosurilor.ro. Le mulţumesc pentru implicare. Şi dumneavoastră, dragi colegi, vă mulţumesc pentru vot. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi, din partea grupurilor parlamentare, care doresc să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlul legii, intervenţii? Nu. Sunt 23 de amendamente admise. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 23, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.