26 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 361/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 361/2018; procedură de urgenţă. Comisia juridică? Domnul Dunava, vă rog. Domnul vicepreşedinte.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare. În urma unei noi examinări a proiectului de lege şi analizării opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare un raport suplimentar de adoptare a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi cu amendamentul respins redat în Anexa nr. 2 la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale, dacă sunt intervenţii? Domnul Andronache, vă rog, Grupul PNL. Vă rog, domnule coleg.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Cu privire la acest proiect de lege, la Comisia juridică am purtat o discuţie foarte interesantă, plecând de la ceea ce prevede Constituţia, în art. 115 alin. (1), şi anume că Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. Pe cale de consecinţă - discutam la Comisia juridică - nu există un termen prevăzut de Constituţie pentru a emite o lege de abilitare. Cu alte cuvinte, o astfel de lege poate fi adoptată de Parlament. Parlamentul îşi deleagă competenţa de legiferare nu numai în vacanţele parlamentare, ci se poate întâmpla şi în timpul sesiunilor parlamentare. De ce fac această precizare, stimaţi colegi? Pentru că ar trebui să ne gândim de două ori când facem această delegare de competenţă. Ştiţi dumneavoastră câte puncte avea acea lege de abilitare, la sfârşitul sesiunii trecute? Şi ştiţi dumneavoastră câte ordonanţe a adoptat Guvernul în baza acelei legi de abilitare? Veţi vedea că dacă consultaţi lista cu aceste ordonanţe adoptate de Guvern în timpul vacanţei parlamentare trecute, veţi constata că nici măcar câte capitole cuprindea acea lege nu apar reglementate în ordonanţe. Ce vreau să spun cu toate aceste lucruri? Vreau să vă arăt că noi, Parlamentul, ar trebui să ne uităm mult mai atent asupra acestor legi. Este inadmisibil ca Guvernul să vină să ceară abilitarea de a emite ordonanţe şi acel mandat să nu fie dus la îndeplinire. Pe cale de consecinţă, noi vom vota împotriva acestei legi de abilitare, pentru că în mod evident Guvernul cere abilitarea fără măcar să aibă o idee cum va utiliza această competenţă de legiferare solicitată Parlamentului. În mod normal, Parlamentul, unica autoritate legiuitoare, nu ar trebui să îşi delege competenţa de legiferare atât de uşor. Pentru că oricum Constituţia pune la dispoziţie Guvernului un alt instrument de legiferare. Pe cale de consecinţă, de ce să mai delegăm această competenţă de legiferare? Repet, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestei legi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Alte intervenţii dacă sunt din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 55 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 până la 15. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 15 până la 40. Intervenţii? Nu. De la 41 la 55. Intervenţii? Nu. A rămas la votul final, la 12,30.