19 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 587/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Suntem la poziţia 9. Numai puţin, stimaţi colegi, că mai avem un proiect de lege, în afară de acesta. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; PL-x 587/2018. Guvernul? Nu. Rog Comisia pentru buget. Domnule vicepreşedinte Nosa, vă rog.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Conform Regulamentului Camerei Deputaţilor şi Constituţiei, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Prin proiectul de lege supus dezbaterii se propune ca în bugetul Ministerului Economiei să se cuprindă atât creditele de angajament, cât şi creditele aferente proiectelor de investiţii din domeniul public al statului al căror beneficiar este Societatea de Conservare a Minelor "Conversim"-S.A. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului amintit, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnule Neagu, vă rog.

Nicolae Neagu Vom susţine acest proiect de lege care modifică ordonanţa, doar pentru a permite Ministerului Economiei să cuprindă în creditele de angajament şi creditele aferente proiectului pentru Societatea de conservare a minelor "Conversim"-S.A. Dar cred că această problemă putea fi rezolvată, fără să amestecăm, pe fond, Ordonanţa nr. 13/2018. Şi pe viitor chiar vă recomandăm să găsiţi alte formule de abordare, nu pe fondurile sau nu în cadrul legislaţiei aferente fondurilor europene. Şi vă spun pentru ce. Dragi colegi de la PSD-ALDE, încheiem 2018, suntem la două treimi din ciclul Cadrului Financiar Multianual 2014-2020. Puteţi să-mi spuneţi câţi bani a tras România şi câţi regăsim în bugetul de stat pe 2018? Dar ce perspective avem pe 2019? Vă reamintesc. Stau neutilizate, în acest moment, peste 37 de miliarde de euro. Venim şi suntem nevoiţi să reglementăm lucruri care n-ar fi trebuit reglementate, precum autostrăzile. Eu cred că ar trebui, pe fond, ceea ce scrie în ordonanţa pe care am menţionat-o, din 2018, să vă preocupe, în mod deosebit pe dumneavoastră şi pe Guvernul României, Guvernul nostru, al ţării, de aşa natură încât chiar să accesăm aceste fonduri. Dar revenim. Pentru că am intrat într-o tematică amestecată, noi suntem, totuşi, de acord ca Ministerul Economiei să preia şi aceste credite în credite de angajament, pentru a rezolva o problemă punctuală.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Avem cinci amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Până la 5 marginal? Rămâne la votul final; caracter ordinar.