6 martie 2019 – Aprobarea modificării ordinii de zi.

Vlad Bontea Şi de la poziţia 64 - Pl-x 15 să o aducem la poziţia 9 a ordinii de zi.

Florin Iordache Da. Raportul Comisiei pentru industrii, da?

Vlad Bontea Da.

Florin Iordache Da. Deci Pl-x 15/2019 - Ordonanţa Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE, da? Pe poziţia 9, da?

Vlad Bontea Da.

Florin Iordache Bun. Să înceapă votul. 107 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptată. Stafful tehnic să mi-o aducă şi mie. Vă rog...

Vlad Bontea PL-x 132/2017 de pe poziţia 52, la poziţia 13 1 .

Florin Iordache 724, da?

Vlad Bontea PL-x 132...

Florin Iordache Păi, la ce poziţie?

Vlad Bontea 52.

Florin Iordache 132, da?

Vlad Bontea Da.

Florin Iordache Reexaminarea Ordonanţei nr. 85, da?

Vlad Bontea Da.

Florin Iordache Aceasta, da? Pe poziţia 13 1 . Să înceapă votul. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Să anunţ votul şi vă dau cuvântul. 120 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată. Vă rog, domnule Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc. Pentru că nu a fost propus un termen la proiectul de lege retrimis - la Comisia pentru apărare, am înţeles - rugămintea noastră este ca retrimiterea să fie de o săptămână, da?

Florin Iordache O săptămână. A fost propus termenul - o săptămână. Am şi precizat eu, pentru corelări. La cea dinainte, la Comisia pentru apărare, termen - o săptămână, pentru corelări. (Vociferări.) De aceea am şi spus, o săptămână, ca să nu treacă tacit. De acord. Alte observaţii la ordinea de zi dacă sunt? Da, domnul Movilă, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Revin cu solicitarea Grupului PMP, privind trecerea de pe poziţia 48 pe poziţia 6 a punctului respectiv, care face referire la constatarea încetării mandatului de parlamentar, de deputat, a colegului nostru, Octavian Goga. Pentru că este inadmisibil ceea ce se întâmplă. Am avut termen două săptămâni de zile. Comisia juridică să ne prezinte raportul pe această temă, pentru a discuta la plen. Şi vă rugăm să supuneţi votului acest lucru, în condiţiile în care, până la acest moment, documentele arată foarte clar că... colegul nostru, Octavian Goga, şi-a pierdut calitatea de cetăţean român care poate îndeplini funcţii publice alese.

Florin Iordache Bun. Supun votului, stimaţi colegi, poziţia 48 să fie adusă pe poziţia 6. Să înceapă votul. 50 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respinsă propunerea dumneavoastră. Rămâne pe poziţia 48. Să sperăm că ajungem acolo. Alte intervenţii dacă sunt? Nu. Bun. La poziţia 6.