12 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor (PL-x 655/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor; PL-x 655/2018. Guvernul? Vă rog, doamna secretar de stat.

Florin Iordache Mulţumesc, doamnă. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru industrii. Cine prezintă raportul? Da, domnul preşedinte Iancu, Comisia pentru industrii, vă rog.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru industrii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat. La acest proiect am avut deja şi o intervenţie anterioară, din partea colegului nostru, care subliniază că s-a pus în discuţia Parlamentului crearea unui cadru legal aplicabil proiectelor de infrastructură de transport care acoperă toate categoriile de lucrări specifice, în scopul eliminării blocajelor apărute în implementarea proiectelor şi pentru accelerarea punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii, inclusiv pe loturi/secţiuni/sectoare/părţi/obiecte din cuprinsul autorizaţiei de construire, înainte de finalizarea tuturor lucrărilor din contract şi, totodată, eliminarea riscurilor financiare asociate implementării proiectelor de investiţii în infrastructura naţională de transport, accelerarea conectării reţelei naţionale de transport rutier şi feroviar la reţeaua transeuropeană de transport, al îmbunătăţirii condiţiilor de siguranţă a circulaţiei, al reducerii nivelului de poluare a mediului înconjurător. Stimaţi colegi, avem, de asemenea, aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. Şi cele două comisii propun plenului adoptarea proiectului în forma adoptată de Senat.

Florin Iordache Adică fără amendamente. Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul deputat Zacharie Benedek. Vă rog, domnul deputat, din partea Grupului UDMR.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, PL-x 655/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 84/2018 doreşte să rezolve problema recepţiei lucrărilor pe POIM. Consider că este o propunere oportună şi totodată logică. Dar să nu uităm că nu aceasta este cea mai gravă problemă în derularea acestor investiţii. Aş dori să mai reamintesc câteva probleme care trebuie rezolvate ca aceste proiecte să devină mai dinamice, ca realizarea acestor investiţii să respecte termenele iniţiale, şi anume: Şi mai sunt o grămadă de alte astfel de probleme. Deci, stimaţi colegi, chiar dacă această propunere legislativă este foarte bună, vedem că în acest domeniu mai avem de legiferat, iar cei implicaţi - minister, companii - mai au foarte multe de rezolvat. Chiar dacă suntem conştienţi că prin PL-x 655 nu se rezolvă toate problemele din acest domeniu, Grupul parlamentar al UDMR va vota această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final; are caracter ordinar.