27 iunie 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Florin Iordache Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de plen. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi un număr de 135 deputaţi. Ordinea de zi a fost distribuită. Astfel, programul de lucru este până la ora 11,30 - dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; apoi, pauză; la ora 12,00 - vot final; la încheierea şedinţei de vot final - şedinţa Biroului permanent; la ora 14,00 - şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură. Deocamdată sunt chestiuni procedurale. Prima intervenţie, domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, liderul Grupului PSD. Vă rog... ordinea de zi.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Bună dimineaţa! Vreau să vă propun să facem nişte modificări la ordinea de zi după cum urmează, şi vă rog să le supuneţi votului. Aşadar, Proiectul de lege de la poziţia 9 de pe ordinea de zi, PL-x 285/2018 - (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare) - vă rog să fiţi de acord să fie mutat pe poziţia 3 a ordinii de zi.

Florin Iordache Deci vot, astfel încât PL-x 285/2018 să fie adus în faţă, deci Ordonanţa nr. 25. Să înceapă votul. 69 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea de mutare a fost adoptată. Următoarea propunere.

Vasile-Daniel Suciu Proiectul de lege de la poziţia 16 - PL-x 554/2015 (Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale) - vă rog să fiţi de acord să fie mutat pe poziţia 15.

Florin Iordache Sunt de acord cu mutarea, cu o singură observaţie - nu avem raport. Poate Comisia pentru buget şi Comisia juridică... Începem votul pentru mutarea PL-x 554/2015. Să înceapă votul. 83 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea de mutare a fost adoptată. Altă propunere?

Vasile-Daniel Suciu Proiectul de lege de la poziţia 28 de pe ordinea de zi, respectiv, PL-x 214/2018 (Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale) să fie adus pe poziţia 11 a ordinii de zi.

Florin Iordache PL-x 214/2018, Raportul Comisiei pentru buget şi al Comisiei pentru administraţiei, poziţia 11, da?

Vasile-Daniel Suciu Da.

Florin Iordache Să înceapă votul. 84 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea de mutare a fost adoptată.

Vasile-Daniel Suciu Proiectul de lege de la poziţia 32, respectiv, PL-x 334/2018 (Proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere) să fie mutat pe poziţia 12.

Florin Iordache Pe poziţia 12. Să înceapă votul. 84 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, două abţineri. Propunerea de mutare a fost adoptată. Mai departe.

Vasile-Daniel Suciu Proiectul de lege de la poziţia 49 de pe ordinea de zi, respectiv, PL-x 331/2018 (Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017) să fie mutat pe poziţia 6.

Florin Iordache Pe poziţia 6. Să înceapă votul. 88 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea de mutare a fost adoptată. Mai departe.

Vasile-Daniel Suciu Propunerea legislativă de la poziţia 96 de pe ordinea de zi, respectiv, Pl-x 365/2018 (Propunerea legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) s ă fie mutat pe poziţia 7.

Florin Iordache Pe poziţia 7. Şi toate celelalte... poziţia 6, cum este Codul... se decalează, da?

Vasile-Daniel Suciu Da.

Florin Iordache Bun. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea de mutare a fost adoptată. Mai departe.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Vă rog să fiţi de acord cu mutarea PL-x 355/2018, Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii elene, de pe poziţia 95 a ordinii de zi, pe poziţia 10. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului această modificare propusă de dumneavoastră. Să înceapă votul. 95 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă. Propunerea de mutare a fost adoptată. Domnule Cucşa, am o rugăminte la dumneavoastră. Colegul dumneavoastră, domnul Olteanu, vă rog să facă o notă scrisă către Biroul permanent... să o depuneţi dumneavoastră, să o introducem în Biroul permanent de la ora 12,00. Mulţumesc. Alte intervenţii procedurale dacă mai sunt? Nu mai sunt. Intrăm în ordinea de zi.