12 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale (PL-x 625/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Continuăm. 26. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale; PL-x 625/2018. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi raport comun, cele două comisii.

Florin Iordache Vă rog. Domnul Călin. Raport comun - administraţia şi apărarea.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, asupra Proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, în suprafaţă de 0,21 hectare, situat în comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Ministerul Apărării Naţionale va executa investiţiile necesare pe amplasament pentru realizarea construcţiilor noi şi amenajărilor la terenuri în vederea relocării Farului de aterizare Gura Portiţei din imobilul 832 în noua locaţie. Dezbaterile din cadrul celor două comisii sesizate în fond s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu sunt amendamente. Dacă doresc colegii la intervenţii generale? Nu doresc. Rămâne la votul final; are caracter organic.