25 august 2020 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 238 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 iulie 2020 (PL-x 461/2019/2020) ( rămasă pentru votul final ).

Florin Iordache 37. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 238 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 iulie 2020; PL-x 461/2019/2020. O rog pe doamna Claudia Gilia. Vă rog, prezentaţi raportul, care are 57 de amendamente admise, al Comisiei juridice. Vă rog.

Claudia Gilia Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat, în 11 august 2020, acest proiect, examinând textele declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 238/2020. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu amendamente admise, redate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Întreb dacă sunt intervenţii la dezbateri generale, din partea grupurilor? Nu sunt. Avem 57 de amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 până la 57, dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Şi ultimul raport.