27 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 (PL-x 331/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 - PL-x 331/2018; caracter ordinar Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi, doamna Mînzatu, Comisia pentru industrii.

Florin Iordache Doamnă Mînzatu, vă rog. Comisia pentru industrii.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de parteneriat între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte. Acordul stabileşte un nou temei juridic privind cadrul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Armenia. Cooperarea dintre cele două părţi este structurată pe următoarele domenii: dialog politic, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate; se are în vedere consolidarea obiectivelor convenite în mod obişnuit în politica externă, pentru a obţine stabilitate regională, pentru a întări lupta împotriva terorismului, pentru a proteja drepturile omului şi statul de drept; un alt domeniu este politica comercială şi, de asemenea, cooperarea pentru dezvoltare. Sunt incluse clauze sectoriale de cooperare în economie, în IT, în comunicaţii, servicii financiare, turism, agricultură, investiţii, cercetare, transporturi. Se promovează eficienţa, siguranţa şi securitatea operaţiunilor de transport, precum şi intermodalitatea şi interoperabilitatea sistemelor de transport. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL va vota pentru ratificarea Acordului cu Republica Armenia, pentru dezvoltarea relaţiilor externe, pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale şi de securitate dintre România şi Republica Armenia. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Pambuccian, vă rog. Fără îndoială, votaţi pentru!

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Cu mare bucurie votez pentru! Vreau să subliniez un aspect simbolic, care este legat de faptul că Armenia a fost, în toată istoria ei multimilenară, un avanpost al civilizaţiei occidentale, într-o zonă îndepărtată. Armenia a fost, de asemenea, şi este în continuare un loc în care ştiinţa şi tehnologia sunt la mare preţ, atât în acţiunile efective, dar mai ales în ADN-ul cultural al naţiunii. Între Armenia şi România există legături mult mai vechi decât ne putem imagina, şi acest Acord nu face decât, prin amploarea lui, să reafirme un lucru absolut natural. Mă simt dator ca, în numele comunităţii armene din România, să vă mulţumesc cu anticipare pentru votul pozitiv pe care sunt sigur că-l veţi da. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Săptămâna trecută am stabilit un Acord asemănător cu o altă naţiune. Acum, astăzi, parafăm un acord frumos cu Armenia. V-aş propune să vă gândiţi, domnule ministru, săptămâna aceasta, după ziua de astăzi, cum să facem un acord între români şi români, pentru că s-ar părea că este nevoie să ne înţelegem şi noi între noi! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Cred că este greu! Mulţumesc. Rămâne la votul final. Nu sunt amendamente.