3 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz (PL-x 462/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz; PL-x 462/2020. Raport comun - Comisia pentru industrii şi Comisia pentru mediu. Domnul vicepreşedinte Simion, din partea Comisiei pentru mediu. Vă rog, prezentaţi raportul dumneavoastră.

Lucian-Eduard Simion Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015, în sensul transpunerii prevederilor art. 1 din Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile, acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. În urma dezbaterilor celor două comisii, Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 6, intervenţii? Rămâne la votul final; caracter ordinar.