24 aprilie 2019 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.650 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.97 din 7 februarie 2019 (PL-x 406/2018/2019). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Continuăm. 1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 650 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.97 din 7 februarie 2019; PL-x 406/2018/2019; procedură de urgenţă. Întreb dacă dintre iniţiatori, 179 de deputaţi şi senatori, doreşte cineva să intervină? Nu doreşte nimeni să intervină. În aceste condiţii, vă prezint eu raportul. (Coboară la tribună.) În temeiul art. 147 alin. (2) din Constituţie, în conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia specială a dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Amendamentele admise se regăsesc în Anexa nr. 1, iar amendamentele respinse în Anexa nr. 2. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. (Revine la prezidiu.) Dezbateri generale. Domnul Ion Stelian, Grupul USR.

Stelian-Cristian Ion Reiterez rugămintea către colegii parlamentari să nu voteze această modificare legislativă, pentru că am convingerea că, dacă va fi votată, această modificare va genera o procedură de infringement împotriva României, pentru încălcarea angajamentelor internaţionale. Am fost avertizaţi în acest sens şi cred că este cazul să luăm în serios această realitate. Prevederile, în marea lor majoritate, nu sunt cerute nici de Curtea Constituţională, nici de directivele Uniunii Europene. Doar câteva dintre articole au legătură, dar marea majoritatea nu au absolut nicio legătură. Doar cu dosarele de corupţie ale şefilor de partid, PSD şi ALDE, şi ale baronilor locali... (Vociferări.) Este important să spunem că nu se solicită niciun moment scăderea termenelor de prescripţie a răspunderii penale. Este important să spunem că nu se solicită nici de Curte, nici de Uniunea Europeană, să se dezincrimineze fapte precum neglijenţa în serviciu, precum abuzul în serviciu în forma agravată, cu obţinerea de folos pentru sine sau pentru altul, sau cu producerea de prejudicii şi de consecinţe deosebit de grave. Nu se solicită nicăieri condiţii mult mai favorabile pentru liberarea condiţionată, în situaţia în care ştiţi foarte bine că a intrat în vigoare acea Lege a recursului compensatoriu, care a eliberat foarte mulţi infractori. Toate aceste modificări sunt impuse de o putere care acum abuzează de prerogativele sale, pentru a-şi proteja şefii. Este trist că puneţi în pericol siguranţa cetăţenilor oneşti ai acestei ţări, pentru a proteja un grup infracţional. E foarte trist ce se întâmplă. Ne întoarcem în timp. Până la urmă, dacă analizăm şi codurile care sunt acum în vigoare, dar şi legislaţia care a existat înainte, în vigoare înainte de schimbările legislative majore, vom observa că asemenea atacuri la statul de drept nu au fost aduse în niciun regim politic; şi la siguranţa cetăţeanului simplu. Când vorbim de abuz în serviciu vorbim de furt, de multe ori, din banul public, de nerespectarea unor legi, cu consecinţe grave asupra cetăţenilor. Nu avem spitale, de multe ori, pentru că se fură din acei bani şi că se dau contracte cu dedicaţie, pentru anumite persoane, ocolindu-se legislaţia achiziţiilor publice. Nu avem autostrăzi din acelaşi motiv. Lucrurile sunt legate între ele, corupţia cu situaţia în care trăiesc majoritatea românilor. De aceea, vă solicităm, mai ales colegilor de la minorităţi, nu avem nimic cu politica dumneavoastră şi cu ideologia dumneavoastră, dar vă solicităm să nu vă raliaţi şi să nu fiţi complici la aceste modificări. Nu vă mai agăţaţi de Curtea Constituţională! Multe texte le-a declarat neconstituţionale. Uneori le declară, alteori nu le declară. Dar nu tot ceea ce trece de filtrul Curţii Constituţionale înseamnă că este corect şi oportun pentru legislaţia noastră. Este la îndemâna legiuitorului să întărească lupta împotriva corupţiei sau să o slăbească, dacă este cazul şi se constată că nu mai avem corupţie, poţi desfiinţa anumite instituţii. Dar lucrul acesta e la latitudinea legiuitorului. În cazul nostru, lupta împotriva corupţiei trebuie întărită. Lupta împotriva criminalităţii trebuie întărită. Pentru că, altfel, fiecare dintre dumneavoastră - poate că nu vă daţi seama acum, dar ştiu baroni locali care au suferit de anumite afecţiuni, spre exemplu, la inimă, şi au trebuit să se ducă la un spital apropiat, pentru că nu aveau timp să meargă la Viena. Şi au căzut în propria ticăloşie, pentru că ei au subfinanţat, prin abuz în serviciu, sistemul medical din judeţul pe care l-au păstorit şi nu au beneficiat de acele servicii. Puteţi fi - îmi pare rău să vă spun, dar trebuie să conştientizaţi lucrul acesta - dumneavoastră, noi, nu dumneavoastră, noi şi familiile noastre putem fi victime ale acestor ticăloşii.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Pentru că infractorii nu aleg, de multe ori, nu aleg cui să dea în cap pe stradă, pur şi simplu aleg la întâmplare. Şi dumneavoastră, acum, pur şi simplu îi eliberaţi...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ... în condiţii mult mai favorabile.

Florin Iordache Domnule Cupşa, vreţi să interveniţi? Da. Fac precizarea că abuzul în serviciu nu se reglementează în această lege. Ca să înţeleagă şi presa. Vă rog, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Fac precizarea, ca presa să înţeleagă, că abuzul în serviciu în forma calificată, aşa cum este regăsit în art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 este dezincriminat de către dumneavoastră, dacă astăzi veţi vota acest proiect de lege. Vreau să precizez acest lucru, tot pentru a fi exacţi, pentru a fi precişi. Dar, pe de altă parte, onoraţi parlamentari, trebuie să mărturisesc că sunt sătul de discuţiile care par interminabile, discuţii care durează de mai bine de doi ani şi care, toate, vizează un singur obiect de reglementare - justiţia, într-un fel sau altul. Am remarcat acest lucru. Am remarcat că PSD-ALDE, uneori cu sprijinul UDMR, nu au nicio altă preocupare şi n-au avut, pare-se, în ultimii ani, decât să protejeze interesele celor care săvârşesc infracţiuni. Nu există - sunt peste 300 de texte normative care sunt modificate, din Codul penal şi din Codul de procedură penală, şi niciunul dintre aceste texte, modificate de către dumneavoastră - pentru că probabil vor trece toate aceste texte, astăzi - nu vizează partea vătămată. Nu vizează victima celor care săvârşesc infracţiuni în România. Indiferent cât de grave ar putea fi acele infracţiuni. Niciunul din cele peste 300 de amendamente, texte normative modificate nu priveşte partea vătămată, nu priveşte victima. Toate vizează protejarea intereselor infractorilor din România, că, de, şi ei sunt oameni. Este important, într-adevăr, pentru cei care ne ascultă, pentru că atât de des se pomeneşte sintagma "stat de drept", să înţeleagă ce o fi acela statul de drept. Statul de drept este fundamentat pe lege. Lege scrisă cu majuscule. Lege care nu are decât un scop ultim - cel de a proteja drepturile şi interesele legitime ale fiecăruia dintre noi. Ale tuturor cetăţenilor. Nu ne situăm în parametrii unui stat de drept atunci când vizăm în exclusivitate protejarea drepturilor şi intereselor celor care încalcă legea şi nicidecum ale celor care sunt victime ale acestora, ale celor care încalcă legea, ale infractorilor. Vorbiţi atât de des, suntem în precampanie, se regăseşte pe bannerele cu care aţi umplut ţara. Vorbiţi atât de des despre România şi despre interesele României, pe care, vezi, Doamne, doar cei de la putere le apără, le protejează. Cum protejaţi interesele României, în considerarea faptului că atât Comisia Europeană, cât şi Parlamentul European, cât şi Consiliul, şi Comisia de la Veneţia, cu toate, împreună, ca parteneri legitimi internaţionali ai României, ne sfătuiesc - şi o să vă dau citire. O să vă dau citire, care sunt sfaturile acestor parteneri internaţionali ai României, în legătură cu Codul penal şi Codul de procedură penală: - Îngheţarea intrării în vigoare a modificărilor aduse Codului penal şi Codului de procedură penală; - Redeschiderea procesului de revizuire a Codului penal şi a Codului de procedură penală, ţinând seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene şi cu instrumentele internaţionale de luptă împotriva corupţiei, precum şi de recomandările formulate în cadrul MCV şi de avizul Comisiei de la Veneţia. Am solicitat, în şedinţa de ieri, înainte de a se adopta raportul Comisiei speciale, am solicitat amânarea, pentru o dată viitoare, a dezbaterii şi, respectiv, a adoptării raportului. Am făcut acest lucru pentru că mâine, după cum bine ştiţi, vom fi vizitaţi de partenerii noştri, reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia. Comisie de la Veneţia care este un organ al Consiliului Europei, adunare parlamentară unde sunteţi... (Vociferări.) ... adunare parlamentară unde şi dumneavoastră aveţi un număr mare de reprezentanţi. (Vociferări.) De ce aţi dorit să adoptaţi tocmai astăzi aceste modificări, de vreme ce nu le-aţi adoptat în ultimele 4-5 luni? Credeţi că aceste acte de sfidare a partenerilor noştri internaţionali se circumscriu ideii de mai bine pentru România? Ne afectează sau nu interesele noastre, ale fiecăruia dintre noi?

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Ioan Cupşa Concluzionez. Aţi intervenit cu picioarele în cele două coduri - Codul penal şi Codul de procedură penală! Două acte normative complexe. (Vociferări.) Peste 300 de modificări vor trece prin votul dumneavoastră. Alte 100 sau peste 100 nu vor trece, pentru că au fost declarate neconstituţionale, unele dintre ele. Cu privire la altele, aţi renunţat...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Ioan Cupşa Doar un moment, să termin. Cum veţi păstra echilibrul, de vreme ce, din cele 400 de articole sau alineate pe care doreaţi să le modificaţi, veţi modifica doar 300 dintre ele? Cum veţi păstra echilibrul firesc al unui act normativ complex cum este codul? Ce faceţi din aceste coduri, onoraţi reprezentanţi ai puterii? Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Fac precizarea, stimaţi colegi, pentru colegii care nu participă. Comisia de la Veneţia, mâine, vine şi discutăm despre legile justiţiei, nu discutăm despre Codurile penale, ca să... Da, domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Am mai spus-o şi în declaraţii pentru presă, am mai spus-o şi în şedinţele comisiei şi am mai spus-o şi cu ocazia revizuirii Constituţiei, că noi nu susţinem legiferarea prin ordonanţă de urgenţă. Ca atare, ne bucurăm că, din varii motive, s-a renunţat la acea idee de a adopta prin ordonanţă de urgenţă modificarea textelor din Codul de procedură penală şi Codul penal, care au fost găsite... modificări constituţionale, eliminând modificările care au fost găsite a fi neconstituţionale. Mai mult, am spus că procedura ar fi trebuit să-şi urmeze cursul normal, începând cu decembrie. Deci nu prea suntem bucuroşi că peste noapte a trebuit să luăm o decizie în legătură cu aceste coduri, când, foarte frumos, puteam, de la începutul lunii februarie, să dezbatem Codul de procedură penală, pe urmă Codul penal, nu, aşa, pe procedură de urgenţă, ci în procedură normală. Dar, dincolo de aceasta, ca de obicei, USR vorbeşte despre fapte pe care le trec prin gândirea lor şi astfel denaturează adevărul. Da, aşa cum s-a spus, prin decizia Curţii Constituţionale, care a găsit, la vremea respectivă, abuzul în funcţie, în forma legiferată, a fi neconstituţional, s-a găsit a fi neconstituţională şi forma dată de comisie şi de Camera Deputaţilor. Drept pentru care s-a renunţat la modificarea acesteia, rămânând textul iniţial. Ca atare, nu s-a dezincriminat prin lege abuzul în funcţie. El, într-o interpretare posibilă, este dezincriminat ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale. Drept pentru care noi am crezut şi am susţinut că este justificat ca atunci când anumite articole sunt găsite în substanţa lor a fi neconstituţionale, să fie eliminate din lege. În Codul penal însă există articole care prin formularea lor au fost găsite a fi neconstituţionale. Şi aşa cum, în comisie, a încercat şi domnul Cupşa să susţină, sunt unele articole care ar fi trebuit să fie reformulate, pentru a nu rămâne cu un articol, de exemplu, pentru abuzul în funcţie, care să fie neconstituţional. Ca atare, o astfel de reformulare noi am fi susţinut-o. La fel, este punctul nostru de vedere în legătură cu contopirea pedepselor, care, dacă rămâne aşa cum este, în continuare, pentru omucidere poţi să primeşti 11 ani de închisoare şi pentru delapidare s-au mai dat 22 de ani, pentru furt repetat - 24 de ani. Şi va rămâne exact aşa. Pentru că noi, în loc să încercăm o reformulare a textului, am eliminat de tot reformularea acestor texte. Deci, aici, într-adevăr, a păcătuit comisia, credem noi. Dar aflându-ne în situaţia în care s-au eliminat toate acele articole care chiar şi pentru o virgulă sau un cuvânt - pe art. 1 alin. (5), de neclaritate a textului formulat, au fost găsite neconstituţionale, în această procedură, noi nu putem vota împotriva eliminării textelor care sunt neconstituţionale. Că - încă o dată spun - noi nu votăm textul legii dezbătute. Iar în legătură cu ceea ce suntem obligaţi şi nu suntem obligaţi. Comisia de la Veneţia, când i-am întrebat dacă - pentru că aveau o observaţie legată de o directivă, suntem în situaţie de infringement, nu o aplicăm, nu este pentru România obligatorie? Şi Comisia, reprezentantul Comisiei de la Veneţia ne-a spus că ei consideră că această directivă nu trebuie neapărat transpusă de România. Şi, dacă anumite instituţii funcţionează în celelalte state ale Uniunii Europene, nu e sigur că e bună şi pentru România. Deci, iată, dublul standard al Comisiei de la Veneţia! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile grupurilor. Fiind procedură de urgenţă, vă propun timp de dezbatere 10 minute. Să înceapă votul. 122 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Rog colegii care au depus amendamente care au fost respinse... Domnul Cupşa... Domnul Cupşa, domnul Stelian, care...? Hotărâţi-vă care susţineţi! Vă rog. Precizaţi poziţia, marginal, la ce articol. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Marginal 8. Este art. 75 - "Circumstanţe atenuante obligatorii". În prezent, legislaţia presupune că acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin anumite infracţiuni conduce la aplicarea unor circumstanţe atenuante şi exceptează infracţiunile grave, cum ar fi: furt calificat, ultraj, infracţiuni contra sănătăţii. Pe viitor, dumneavoastră vreţi să se aplice această circumstanţă atenuantă, dar fără exceptare. Adică să se aplice o asemenea circumstanţă atenuantă şi celor care au săvârşit infracţiuni contra sănătăţii publice, infracţiuni contra securităţii naţionale, contra capacităţii de luptă a forţelor armate, de combatere a terorismului, infracţiuni de corupţie, infracţiuni referitoare la nerespectarea regimului armelor şi materialelor nucleare; drogurilor, privind activităţile aeronautice, siguranţa zborurilor, traficul de organe; combaterea pornografiei. Deci, dacă dumneavoastră consideraţi că prin recuperarea prejudiciului e normal ca automat aceşti infractori periculoşi să beneficieze de circumstanţe atenuante, votaţi acest articol. Noi vă solicităm eliminarea lui.

Florin Iordache Supun votului. Este vorba de art. 75 alin. (1) lit. d) - amendament PNL-USR. Să înceapă votul. 62 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului art. 75 alin. (1) lit. d), în formularea comisiei. Să înceapă votul. 129 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. Domnul Cupşa, vă rog.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Nr. crt.12. Art. 100 - "Liberarea condiţionată". N-o să dau citire întregului amendament, pentru că pierdem vreme din timpul foarte scurt pe care ni l-aţi acordat, ni l-aţi pus la dispoziţie. În mod esenţial. Se reduc fracţiile din pedeapsă care se consideră a fi executate sau trebuie să fie executate pentru a putea fi liberaţi condiţionat cei care se află în executarea pedepsei în închisoare - de la trei pătrimi la două treimi, respectiv de la două treimi la jumătate, în condiţii excepţionale putând fi eliberaţi unii dintre cei condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea, chiar şi când au executat doar o pătrime din durata pedepsei închisorii. N-aţi ţinut cont de faptul că prin Legea recursului compensatoriu aţi stabilit nişte condiţii în ceea ce priveşte liberarea condiţionată, excepţionale, extraordinare. Desigur, pentru cei condamnaţi, pentru infractorii condamnaţi, nu pentru cei care ne aflăm pe stradă, pentru toţi ceilalţi cetăţeni. Din nou aveţi grijă doar de persoanele care încalcă legea, sunt condamnaţi şi sunt condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea, şi nicidecum de ceilalţi, care sunt liberi. În condiţiile actuale, aplicând recursul compensatoriu, precum şi acest amendament al dumneavoastră, vor fi eliberaţi din penitenciare - vă dau un exemplu, pentru cei care au săvârşit o infracţiune şi au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii de 6 ani, în penitenciar, dacă muncesc, dacă mai execută pedeapsa şi în condiţii necorespunzătoare, aplicând şi acest amendament, după 2 ani de efectuare zi la zi a acestei pedepse vor putea fi eliberaţi condiţionat. Încă o dată, judecătorul cauzei a individualizat corect pedeapsa, a stabilit o pedeapsă de 6 ani închisoare, iar după trecerea a nu mai mult de 2 ani în închisoare, uneori, aşa cum aţi binevoit să precizaţi, chiar un sfert din această închisoare, adică un an şi jumătate, vor fi liberaţi condiţionat. Vă rog să votaţi acest amendament.

Florin Iordache Supun votului...

Ioan Cupşa Amendament de eliminare.

Florin Iordache ... amendamentul la art. 100, da, domnule Cupşa. Să înceapă votul. 62 de voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, 6 abţineri. A fost respins. Supun votului art. 100, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Continuaţi, vă rog. Precizaţi marginalul.

Stelian-Cristian Ion Nr. crt. 13, art. 154 - "Termene de prescripţie a răspunderii penale". Nici Curtea Constituţională, nici vreo directivă a Uniunii Europene nu au impus o asemenea modificare. Dimpotrivă, Curtea Constituţională spune că textul în vigoare acum e constituţional, cum ar putea fi constituţională şi o modificare de creştere a termenelor de prescripţie a răspunderii, dar şi de scădere a termenelor de prescripţie a răspunderii, rămâne la latitudinea legiuitorului, ce dorim să facem, să scape mai devreme infractorii sau să acordăm un termen, să stabilim un termen mai lung de prescripţie, sau să-l păstrăm aşa cum este. Acest articol, această modificare îi avantajează în mod direct în dosarele lor pe Liviu Dragnea şi pe Călin Popescu-Tăriceanu. Dar, dincolo de acest aspect care poate că e irelevant pentru dumneavoastră, poate este relevant că pentru o infracţiune de viol, în loc să fie un termen de prescripţie de 8 ani va fi un termen de 6 ani de prescripţie. Pentru pedofilie, la fel. Pentru abuz în serviciu, la fel. Pentru trafic de droguri, la fel. Termenul special de prescripţie va fi şi el scăzut drastic. Pentru sechestrare de persoane, la fel, un termen mai mic. Iată, traficanţi de persoane! Tâlhărie - va scădea drastic termenul de prescripţie. Vor fi tâlhăriţi oamenii şi, dacă nu-l prinzi într-un anumit termen, este clar că scapă acest infractor. La ucidere din culpă. La vătămare corporală. Deci toate aceste infracţiuni grave sunt supuse acestor modificări legislative necerute de nimeni decât de şefii dumneavoastră de partid; şi, poate, de unii baroni locali. Dar nu merită să daţi un vot pe asemenea nenorocire. Chiar şi pentru acest articol, proiectul de lege trebuie picat în integralitate.

Florin Iordache Supun votului amendamentul de la art. 154. Să înceapă votul. 61 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost respins. Supun votului art. 154 alin. (1) lit. b) şi c), în formularea comisiei. Să înceapă votul. 133 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. Mai departe. Cine mai intervine? Domnul Cupşa? Pe rând, pe rând, înţelegeţi-vă! Domnul Cupşa, vă rog.

Ioan Cupşa Nr. crt. 14, art. 155 alin. (3), cel privitor la "Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale". Probabil că domnul Stelian Ion avea dreptate. Această modificare este una cu dedicaţie. Foloseşte într-adevăr domnului Liviu Dragnea şi foloseşte şi altor potentaţi. Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar surveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut este depăşit cu încă jumătate. Ce se întâmplă? Aţi redus de la 10 la 8 ani. Nu ajunge. Prescripţia specială se împlinea la dublul acestei cifre, la 16 ani. Acum se va împlini doar la 12 ani. Aţi redus de la 8 la 6 ani termenul de prescripţie în ceea ce priveşte faptele care au fost săvârşite de către Liviu Dragnea şi de către alţi potentaţi. Termenul de prescripţie specială se va împlini la 6 plus încă 3 ani, adică la 9 ani. Deci în loc de 16 ani se va împlini la 9 ani. Din luna mai a anului 2010, toate faptele, indiferent cât de grave au fost, săvârşite de către aceşti potentaţi, sunt prescrise. Deci le foloseşte acestora. Sper că nu asta doriţi. Prescripţia, într-adevăr, este o instituţie de drept penal care este absolut necesară. Ea responsabilizează, pune presiune pe organele de urmărire penală, pe organele de cercetare penală, dar nu aşa cum o aplicaţi dumneavoastră. N-aţi făcut niciun studiu de impact în legătură cu nevoia de a modifica. Aşa cum nu ne-aţi spus, printr-un astfel de studiu, câţi vor beneficia, începând de mâine, de această prevedere. Vă rog să supuneţi votului acest amendament de eliminare.

Florin Iordache Supun votului eliminarea, amendamentul de la art. 155. Să înceapă votul. 58 de voturi pentru, 135 de voturi împotrivă. A fost respins. Imediat, domnule Simonis, pe procedură, vă dau cuvântul. Supun votului art. 155, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 135 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă, 6 abţineri. A fost ... Am ajuns...

Florin Iordache Continuăm, stimaţi colegi. Am ajuns la art. 155. Domnule Cupşa, domnule Stelian Ion, cine susţine? Mai departe, vă rog.

Stelian-Cristian Ion La marginal... 23. Art. 290 - "Darea de mită". Doriţi ca mituitorul să nu fie pedepsit doar dacă denunţă fapta după un an de zile de la data săvârşirii acesteia. Este incorect, e împotriva a ceea ce ne solicită Comisia de la Veneţia. Este un instrument, folosit de organele de anchetă din Uniunea Europeană, foarte important. Nu contează când denunţă, important este să fie conform adevărului, acel denunţ. Şi faptul că se află adevărul într-un anumit termen, chiar mai îndelungat, este favorabil pentru justiţie. Deci trebuie eliminat acest articol.

Florin Iordache Supun votului amendamentul PNL-USR. Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 141 de voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului formularea comisiei. Să înceapă votul. 143 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă. Adoptat. Vă rog, domnule Cupşa. Vă rog.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Numărul curent 29 - dezincriminarea infracţiunii de abuz în serviciu în forma calificată, cea care se regăseşte în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Amendamentul nostru este de eliminare. Este inadmisibil ca o astfel de formă calificată a infracţiunii de abuz în serviciu să fie - subliniez acest lucru - dezincriminată. Puteam să discutăm despre limitele speciale ale pedepselor stabilite prin lege pentru această faptă. Dar, în ceea ce priveşte dezincriminarea, este inacceptabil. O bună parte dintre infracţiunile pentru care unii au fost condamnaţi, iar alţii sunt trimişi acum în judecată, au fost corect încadrate la această faptă de abuz în serviciu în formă calificată. Prin jocul cumulativ al prevederilor acestei dezincriminări şi a modificărilor pe care le-aţi propus la prescripţie, la instituţia prescripţiei, o bună parte dintre cei care se află acum fugiţi peste graniţă se vor putea reîntoarce acasă, pentru a se constata că s-a împlinit prescripţia răspunderii penale şi procesele penale vor înceta sau vor fi rejudecate doar pentru a se constata faptul că au încetat. Vă rog să supuneţi votului amendamentul de eliminare.

Florin Iordache Supun votului amendamentul dumneavoastră. Articolul II, de eliminare a art. 13 2 . Să înceapă votul. 57 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, 9 abţineri. A fost respins. Supun votului art. II, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 136 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă, 9 abţineri. A fost adoptat. Am finalizat Codul penal.