26 iunie 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Florin Iordache Procedură, vă rog, domnul Korodi.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În urma consultării cu unii lideri de grup, vreau să vă propun 3 modificări pe ordinea de zi, pe procedură. Şi aş dori să le enumăr. De pe poziţia 16 să meargă la poziţia 15, PL-x 198/2017 (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.). ..

Florin Iordache Staţi puţin, să supun votului şi stafful tehnic să-l pregătească. Da, da. Să înceapă votul, vă rog. Da. Adoptată. Cu... 145 de voturi pentru, un vot împotrivă, 17 abţineri. Adoptată. Următoarea propunere a dumneavoastră?

Attila Korodi De pe punctul 20 să meargă la poziţia 16, PL-x 189/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă.)

Florin Iordache Să înceapă votul şi pentru această propunere a dumneavoastră. 155 de voturi pentru, 20 de abţineri, 3 voturi împotrivă. Adoptată şi această propunere. Următoarea.

Attila Korodi Şi a treia. De pe poziţia 21 să meargă la poziţia 20, PL-x 336/2018. (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.)

Florin Iordache Să înceapă votul şi pentru această propunere. Domnule Korodi, înţeleg că nu este raport la acesta. (Vociferări.) Da. 146 de voturi pentru... O să constatăm atunci, da. 146 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Deci la acesta nu avem raport. Intervenţie, vă rog, procedură.

Stelian-Cristian Ion Modificarea ordinii de zi se face la începutul şedinţei, nu în timpul şedinţei. Ne trezim spre finalizarea şedinţei că schimbăm şi aducem proiecte. Înţeleg că aveţi negocieri şi aţi făcut anumite promisiuni, şi acum vreţi să le introduceţi aşa, dar măcar faceţi-o regulamentar, la începutul şedinţei. Şi spuneţi-le tuturor despre ce e vorba, ca să votăm în cunoştinţă de cauză.

Florin Iordache Da. Este o propunere din partea Comitetului liderilor şi a trebuit să o supun votului. Adoptată.