4 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare (PL-x 77/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare. Domnul preşedinte Stănescu, Comisia pentru agricultură. Vă rog, prezentaţi raportul.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare. Comisia pentru agricultură a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 28 februarie 2018. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea colectării, verificării informaţiilor primare, centralizării, procesării, analizării şi transmiterii informaţiilor privind piaţa produselor agricole şi alimentare, prevăzute la Anexele I-III din Regulamentul de punere în aplicare nr. 1.185/2017 al Uniunii Europene de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, după caz. Totodată, prin proiect se introduc prevederi distincte referitoare la piaţa zahărului şi a laptelui, precum şi pentru sectorul apicol, în scopul implementării noilor dispoziţii europene în materie. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul de adoptare a proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. Proiectul de lege sus-menţionat face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Intervenţii dacă sunt? Domnul Olar, Grupul PNL. Proiectul de lege nu are amendamente, aşa că vor fi doar intervenţiile dumneavoastră.

Corneliu Olar Ca membru în Comisia pentru agricultură, ca membru al PNL, de data aceasta votăm pentru. Este normal şi nu vreau să mai fac o filozofie, pentru că se apropie Paştele. Deci vom vota pentru. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Un singur vorbitor. Este procedură de urgenţă; un singur vorbitor de grup parlamentar. Grupul PMP, domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cu toţii ştim că în ceea ce înseamnă agricultură, on-line sau bazele de date, totul - nu?! - funcţionează foarte deficitar. Ce facem noi prin acest proiect legislativ? Punem o bază de date la dispoziţia celor care au nevoie, mai ales pe apicultură şi transferăm datele mult mai repede şi mai bine. În acelaşi timp, tot ce înseamnă agricultură ar trebui să fie o bază de date unică, să fie corelate APIA cu Direcţia agricolă, cu toate la un loc, pentru că noi, prin mai multe baze de date şi prin mai multe forme, nu facem decât să îngreunăm munca agricultorului. Agricultorul nu poate să meargă în fiecare zi la APIA, nu poate să meargă în fiecare zi la medicul veterinar. Toate aceste lucruri ar trebui corelate într-o bază de date comună şi pe exploataţii să fie un cod numeric personal pe care să-l folosească peste tot, să nu se mai facă acele declaraţii în fiecare an la APIA, prin care să spui care ţi-e terenul, câte animale ai, să meargă pe o declaraţie simplă, pe propria răspundere. Deci o bază de date comună este utilă. Şi noi, Grupul parlamentar al PMP, o să votăm pentru acest proiect legislativ. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Rămâne la votul final; fără amendamente.