23 mai 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Vă rog să luaţi loc, stimaţi colegi, să putem începe şedinţa de vot final. Vom face, la început, un vot de control. Să înceapă votul. (Sistemul de vot nu funcţionează.) Rog stafful tehnic să fie atent! Reluăm votul test. Deci vot test, încă o dată. Să înceapă votul. 264 de colegi prezenţi. Suntem în cvorum. Întreb liderii de grup dacă sunt observaţii? Nu. Putem începe, da? Bun. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară COM(2018)28; PH CD 27/2018. Să înceapă votul. 262 de voturi pentru, o abţinere, doi colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Următorul. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile COM(2018) 32; PH CD 28/2018. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică COM(2017)787; PH CD 29/2018. Să înceapă votul. 263 de voturi pentru, doi colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii pieţelor de capital până în 2019 - este timpul să accelerăm ritmul COM (2018) 114; PH CD 30/2018. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă COM(2018) 132; PH CD 31/2018. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru. Adoptat. Trecem la Secţiunea "Legi ordinare. Adoptări". 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. 225 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000... (Vociferări.) A, OK! Revenim la 8, atunci. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Să înceapă votul. 217 voturi pentru, un vot împotrivă, 55 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Proiectul de Lege privind... (Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog. Domnul Seidler şi apoi domnul Antal, explicarea votului. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Prin votul de acum s-a efectuat a şaptea corectură, în patru luni, la ceea ce se numeşte involuţia fiscală. Urmează următoarea involuţie, cea a Pilonului II de pensii, primul pas fiind făcut deja, prin scăderea contribuţiilor la 3,75%, în loc de 4,25%, cât trebuia să fie. Şi dacă tot am amintit de Pilonul II de pensii şi avem prezenţa doamnei Olguţa Vasilescu, o s-o rog să nu mai mintă în spaţiul public şi să nu mai afirme că nu contribuie la Pilonul II, când, de fapt, contribuie şi acest lucru se poate verifica, obiectiv, pe site-ul administratorului de pensii. În plus, doamnă Olguţa Vasilescu, feriţi-vă, vă rog, banii privaţi din Pilonul II de pensii... (Vociferări.) Afirm ce doresc, nu ce doriţi dumneavoastră! (Gălăgie.)

Florin Iordache Explicarea votului, domnule coleg!

Cristian-Gabriel Seidler Pentru că, doamnă Olguţa Vasilescu, oricărui om îi este frică... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Deci explicarea votului, fără atacuri la persoană! Vă rog frumos!

Cristian-Gabriel Seidler Stimate domnule preşedinte, La explicarea votului sper că nu doriţi, din partea puterii, să impuneţi opoziţiei ce să spună şi ce să nu spună. Sper că nu duceţi atât de jos instituţia Parlamentului! (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Da. N-aţi înţeles nimic! Îmi pare rău! Atât se poate! 9. Proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 258 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abţineri, 3 colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice . Comisia pentru mediu propune adoptarea. Să înceapă votul. Adoptat. 169 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, 43 de abţineri. Următorul. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Să înceapă votul. 276 de voturi pentru. În unanimitate, adoptat. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 273 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Să înceapă votul. 275 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Adoptat. 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal. Comisia pentru buget şi Comisia pentru sănătate propun adoptarea. Să înceapă votul. 275 de voturi pentru. În unanimitate, adoptat. 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Să înceapă votul. 273 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)". Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 268 de voturi pentru, două voturi împotrivă, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. Comisia pentru mediu propune adoptarea. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru. În unanimitate, adoptat. 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Comisia pentru mediu propune adoptarea. Să înceapă votul. 173 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, 9 abţineri. Adoptat. Explicarea votului, domnul Ştefan Ion. Vă rog.

Ion Ştefan Stimaţi colegi de la putere, PSD-ALDE, În opoziţie cu realitatea economică şi socială, în contradictoriu cu dorinţele cetăţenilor români, vă prezint o situaţie din viaţa lor. Un cetăţean care îşi cumpără un borcan de mazăre, nu mazăre de Madagascar, - poate nu ştiţi, aceasta este mazăre! (Arată spre borcanul cu mazăre aşezat la tribună.) - contribuie cu 25% taxă pentru Fondul de mediu, şi aceasta de fiecare dată când îşi cumpără un produs alimentar. (Vociferări.) Mai multe, câte vreţi dumneavoastră! Aş vrea să ştiţi! În concluzie, dumneavoastră loviţi, prin această ordonanţă, tot în cetăţenii care nu pot face lobby la uşile dumneavoastră, de miniştri, secretari de stat! Loviţi în cetăţenii normali, cei care plătesc taxe zi de zi! Să ştiţi că Partidul Naţional Liberal a propus reducerea taxei de 450 de euro pe tona de ambalaj, la 0,7 lei pe Kg de ambalaj! Am propus-o, v-am oferit-o spre aprobare şi aţi votat împotrivă! Să reţineţi! Din 2019 veţi scumpi cu 25% costul colectării gunoiului menajer! Aţi introdus două taxe noi! (Vociferări.)

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Ion Ştefan Dumneavoastră susţineţi taxarea suplimentară a românilor!

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Ion Ştefan Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Vlad Bontea. Vă rog.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Îmi pare rău că l-am dezamăgit pe colegul! La el, la fabrică, are de suferit! Mulţumesc frumos.

Florin Iordache 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Comisia pentru mediu propune adoptarea. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru, o abţinere, doi colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptat. II. Legi ordinare. Respingeri. 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru apărare propun respingerea. Să înceapă votul. 213 voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 19 abţineri. Propunerea de respingere a fost adoptată. Secţiunea a III-a. Legi organice. Adoptări. 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. Adoptat. 171 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă, 18 abţineri. 23. Proiectul de Lege privind precursorii de droguri. Comisia pentru apărare şi Comisia pentru sănătate propun adoptarea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru. În unanimitate, adoptat. 24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, două împotrivă, 66 de abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptată. Şi ultima. 25. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 136 din 20 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 171 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă, 9 abţineri. Adoptată. Vreau să vă fac un anunţ... (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Explicarea votului. Vă rog, domnule deputat.

Stelian-Cristian Ion USR a votat împotriva acestui proiect. S-a mai încercat o dată conferirea de superimunităţi judecătorilor Curţii Constituţionale, pe care credem că nici măcar nu le-au cerut. De asemenea, s-a votat împotriva acestui favor, făcut prin reglementarea unor pensii speciale şi a unor indemnizaţii speciale. Credem că această Curte Constituţională trebuie să se bucure de încrederea cetăţenilor şi pentru aceasta nu are nevoie de astfel de beneficii. Pentru aceasta, ar trebui ca preşedintele Curţii Constituţionale să se abţină la a mai face afirmaţii de natură a ataca independenţa justiţiei, aşa cum a stabilit CSM în toamna anului trecut, ar trebui să se abţină în a lua măsuri de cenzurare a opiniilor separate ale judecătorilor Curţii Constituţionale, ar trebui să nu mai încalce legea, fiind sancţionată o astfel de atitudine în instanţă, prin hotărâre judecătorească definitivă, ar trebui să facă mult mai multe demersuri în acest sens. Este important să îşi păstreze rolul primordial în apărarea Constituţiei, această instituţie, dar nu prin superimunităţi, ci printr-o conduită a judecătorilor constituţionali, astfel încât noi să avem încredere că ori de câte ori mergem acolo avem parte de o judecată dreaptă şi astfel încât să nu mai fim anunţaţi de colegi ai noştri, deputaţi, că se ştiu dinainte deciziile Curţii Constituţionale. Vă mulţumesc. (Aplauze.)