8 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 160/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; PL-x 160/2017. Guvernul? Vă rog, doamnă secretar de stat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă secretar de stat. Comisia juridică? Doamnă vicepreşedinte Oana Florea, vă rog.

Oana-Consuela Florea Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul, în şedinţa din 13 martie. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii, ca măsură compensatorie, a includerii în calculul pedepsei ce poate fi considerată potrivit legii ca executată şi executarea pedepsei într-un spaţiu necorespunzător. Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi avizul Consiliului Legislativ, în şedinţa din 26 aprilie. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, redactate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse sunt redactate în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Cătălin Drulă Pe procedură, domnule preşedinte. Având în vedere consecinţele importante pe care le-ar avea adoptarea proiectului de lege în această formă, care au reieşit din poziţia Guvernului, referitoare la procedura concretă de calcul şi la anumite discriminări care ar putea apărea în privinţa recompensării, şi având în vedere că Guvernul nu susţine, în această formă, adoptarea proiectului de lege, vă propunem retrimiterea la comisie, cu termen de două săptămâni.

Florin Iordache Da. Domnule Munteanu, vă rog, luaţi loc. Voi supune, stimaţi colegi, retrimiterea la comisie, aşa cum a propus-o Grupul USR. Cine este...? Vă rog să votaţi, avem o propunere de retrimitere. 58 de voturi pentru retrimitere, 85 de voturi împotrivă. Nu s-a retrimis. Mergem mai departe. A doua solicitare... daţi-mi... stafful tehnic, să văd. Domnule Roman, vă rog, Grupul PNL.

Florin-Claudiu Roman Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În calitate de fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, care aveam un protocol cu mai multe instituţii, şi care mergeam din când în când la Penitenciarul Aiud, să vedem condiţiile în care trăiesc deţinuţii din acest penitenciar, pot să vă spun, ca unul aflat în cunoştinţă de cauză, că în puşcăriile româneşti există tortură, că în puşcăriile româneşti există condiţii inumane de muncă, că în puşcăriile româneşti există o dictatură a celor care conduc aceste penitenciare şi există grave, grave abuzuri. Pe de altă parte, stimaţi colegi, cred că e important să recunoaştem că nu cred că suntem cea mai coruptă ţară din lume sau din Uniunea Europeană, să construim penitenciare la greu, să avem 2.800 de cazuri de abuz în serviciu. Din acest punct de vedere, cu siguranţă, noi avem obligaţia, ca parlamentari, să îmbunătăţim legislaţia. Ceea ce propune Ministerul Justiţiei însă, din păcate, este un lucru total neserios. Spuneau la preluarea mandatului că în acest an vom începe construcţia unor penitenciare. Acum venim şi spunem alocăm nişte bani pentru studii de fezabilitate şi prefezabilitate. Nu cred că este corect. Şi cred că e doar un praf în ochi aruncat românilor, pentru că în aceste zile, chiar astăzi, la Senat, se discută o lege a graţierii. Stimaţi colegi, Dacă aţi fi vrut cu adevărat să ne aplecăm asupra problemelor de fond, v-aţi fi uitat şi pe propunerile pe care vi le face opoziţia. Şi Partidul Naţional Liberal, dacă vă amintiţi, a propus o serie de măsuri concrete, alternative, dacă vrem cu adevărat să rezolvăm problema aglomeraţiei din închisori. Ceea ce faceţi dumneavoastră astăzi, din păcate, nu este decât un demers prin care încercaţi să-i minţiţi din nou pe români. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Bichineţ. Este procedură de urgenţă, câte un singur vorbitor de grup parlamentar.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Intervenţia mea este cât se poate de succintă. În primul rând, vom spune că cei de la Partidul Mişcarea Populară susţinem acest proiect. Însă pare cam suspectă dragostea aceasta neţărmurită faţă de cei aflaţi în detenţie, o situaţie nefericită. Am văzut cu câtă mândrie doamna ministru spunea că se doreşte ca două noi penitenciare să fie începute. Domnule, nu ştiu, noi ne pregătim să băgăm tot poporul la puşcărie? De asemenea, eu ştiu că e greu, am auzit de la cei care au trecut pe aici, că e greu în puşcărie. Nu e atât de greu ca în satele Moldovei, dar e greu şi acolo. N-am văzut, de când am venit aici, în Parlament, pe nimeni de la Guvern să vorbească despre ţărani, despre situaţia foarte grea a celor din lumea satelor - mă refer la cei care muncesc, nu la cei care beau - care au produse şi nu le pot desface în târguri. N-am auzit nimic despre muncitori - pentru că mai sunt muncitori. E foarte interesantă grija pentru puşcăriaşi. Sunt 3 variante: fie varianta inumană - să-i lăsăm să putrezească acolo, fie varianta ultrageneroasă - să le dăm drumul tuturor, fie o variantă a unei graţieri selective, încât cei care au o şansă să revină la o viaţă normală să o facă, iar cei care au trecut pe acolo să fugă 100 de kilometri când aud de o puşcărie. PMP va susţine. Şi să ştiţi că nu dorim să facem o opoziţie de dragul opoziţiei, că noi suntem şi foarte mulţi şi foarte puternici, de altfel. Vrem să facem o opoziţie constructivă, să colaborăm cu cei care vin cu proiecte de lege normale, serioase. Şi să nu ne aflăm, lunea, în treabă, o oră aici şi marţi, două ore, tot aflându-ne în treabă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Trebuie să vă mărturisesc că sunt indignat, pentru că un secretar de stat de la Ministerul Justiţiei încearcă să inducă în eroare deputaţii care, probabil, eventual, nu au citit nici proiectul de lege venit de la Senat, nici amendamentele admise în Comisia juridică. În primul rând, doamnă secretar de stat, poate nici dumneavoastră n-aţi reuşit să citiţi, poate v-a spus cineva ceva despre acest raport şi despre amendamentele adoptate. Aţi fost foarte mulţi în cursul dezbaterii acestei legi, la comisie. Acest proiect de lege, aşa cum a trecut prin comisie, nu face vorbire despre eliberare condiţionată, ci, proiectul de lege, aşa cum a ieşit din comisie, vorbeşte exact de o durată care se calculează a fi postexecutată, din cauză că persoanele respective au stat în condiţii inumane. Mai mult, comisia şi-a permis - într-adevăr, nu a fost în proiectul iniţial - să copieze de la Decizia CEDO, care sunt acele situaţii inumane asupra cărora va avea aplicabilitate această lege şi condiţiile bine conturate şi legiferate. Mai mult, trebuie să vă spun că dacă în textul iniţial al legii era vorba numai despre metri pătraţi în care stau aceşti deţinuţi şi despre nişte termene care, în total, ajung la 8 luni, în care se va calcula câte zile li se scad din penitenţa pe care a acordat-o instanţa, restul lăsând la latitudinea Executivului să legifereze, să reglementeze, tocmai această variantă acceptată dă o etapizare, o descriere concretă a modului cum să se aplice, şi ea se va aplica automat, şi nu cum doreşte unul sau altul, de la diferite instanţe de judecată, sau conducători ai diferitelor penitenciare. Ca atare, din contră, acest proiect de lege modificat în comisie a devenit un proiect concret, aplicabil, pentru că nu lasă la latitudinea unei hotărâri de Guvern care va veni cândva. Ştim cum apar aceste hotărâri de Guvern, cât de repede, prompt şi aplicabil. Eu cred că acest proiect de lege, aşa cum a ieşit din comisie, poate fi aplicat când va intra în vigoare, cât de repede. Trebuie să mai spunem că această lege va avea o aplicabilitate pe perioada cât există aceste situaţii în penitenciarele noastre. Când le vom construi pe acelea două despre care s-a vorbit, când alte penitenciare vor fi reabilitate, ea nu se va mai aplica, pentru că nu se va mai constata acea situaţie a persoanelor din penitenciar de care ţine concret prevederea din lege. Vă mulţumesc pentru atenţie şi, dacă mai intervine doamna secretar, ca să nu lungesc vorbăria, la anumite amendamente o să intervin, cu explicaţiile de rigoare, pentru că acea observaţie legată de discriminare nu este corectă. Iarăşi se uită de nişte prevederi existente actualmente în legea respectivă.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Din partea Grupului USR, Ion Stelian. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion USR este împotriva variantei cu amendamentele care au trecut în Comisia juridică. Am susţinut iniţial, în cadrul Comisiei juridice, varianta propusă de Guvern, după care am fost de acord, de principiu, şi cu lărgirea noţiunii de "condiţii nefavorabile pentru deţinuţi", însă forma care a rezultat în cadrul comisiei este una inacceptabilă, din punctul nostru de vedere. Conţine unele inadvertenţe şi unele articole sau amendamente care contravin Constituţiei. Este de neacceptat să consideri că poţi cumpăra libertatea cu bani - mă refer aici la amendamentul care permite renunţarea de către deţinuţi la 40% din ceea ce li se cuvine ca remuneraţie pentru munca prestată, pentru a beneficia de aceste dispoziţii care le-ar fi favorabile. Pe de altă parte, un număr de 6 zile executate..., la un număr de 30 de zile executate efectiv, un beneficiu de 6 zile - şi această variantă este inacceptabilă - este un număr mult prea mare de zile care se acordă ca beneficiu. Noi am fost de acord cu 3 zile iniţial. Pe de altă parte, observăm că foarte multe legi vin pe agenda Parlamentului în dezbatere, care se referă la Codul penal, la politica penală, la deţinuţi, în condiţiile în care avem în România foarte multe alte probleme. Există probleme de condiţii nefavorabile sau care sunt împotriva drepturilor omului şi în spitale, şi în căminele studenţeşti şi aşa mai departe, şi nu vedem un aplomb asemănător din partea puterii actuale pentru a rezolva şi acele probleme. O altă chestiune, cu care voi încheia, este următoarea: deja nu mai înţelegem cum guvernaţi această ţară, pentru că aţi acordat încrederea unui Guvern care se pare că nu mai este susţinut de dumneavoastră. Punctul de vedere exprimat astăzi de secretarul de stat nu a fost punctul de vedere al uni simplu funcţionar, secretar de stat, aşa cum încercaţi să acreditaţi, a fost punctul de vedere al Ministerului Justiţiei. Nu vă imaginaţi că la minister nu se consultă cu domnul ministru. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Nicolicea, Grupul PSD. Fără îndoială, Parlamentul are dreptul să modifice şi să pună în concordanţă, aşa cum consideră. Este dreptul Parlamentului până la urmă. Domnule Nicolicea, vă rog.

Eugen Nicolicea Aşa cum a fost modificată, nu face altceva decât să respecte Decizia CEDO, în cazul Mursic contra Croaţiei, în care sunt definite condiţiile inumane de tratament. De altfel, acest lucru, în ceea ce priveşte condiţiile - ştiţi că Ministerul se referea doar la suprafaţă, nu la toate condiţiile - aceste condiţii prevăzute în Decizia CEDO au fost învederate comisiei, pentru prima dată de Ion Stelian, USR. După aceea, văzând că s-a aprobat - şi evident fiind contra - este contra şi la propunerea pe care a făcut-o, dar a spus apoi că nu a mai făcut niciun fel de amendament, iar faptul că este atât de vivace la tribună este ca să spele păcatul în faţa colegilor de la USR. Propunerea de modificare faţă de ce a spus Guvernul îi aparţine dânsului, deputat al USR. Dar pe mine mă miră modalitatea asta... te dai de trei ori peste cap să susţii aici pe dos decât ai fi susţinut la comisie, dar acesta este stilul USR. N-a trecut o jumătate de oră de când m-am trezit cu un coleg aici, la acel vot cu privire la Regulament, care a votat împotriva celor spuse de colegii lui la Comisia pentru regulament. Una peste alta, văzând ceea ce faceţi, nu pot decât să-mi exprim dezacordul, ca să nu spun dispreţul faţă de o astfel de atitudine şi, dacă vreţi, puteţi să-i luaţi şi aplauzele înapoi, puteţi să-l şi sancţionaţi, că a susţinut, a fost de partea corupţiei, cum ziceţi dumneavoastră. Cert este că nu s-a întâmplat altceva la comisie decât că s-a pus în aplicare Decizia CEDO, o chestiune tehnică făcută de jurişti care-şi respectă meseria, şi nu care se dau de trei ori peste cap (Vociferări.) şi se schimbă după cum le dictează unul pe nume Nicuşor Dan.

Florin Iordache Drept la replică, un minut.

Stelian-Cristian Ion Intervenţia domnului Nicolicea este absolut incorectă. Am spus încă de la începutul intervenţiei mele că noi, la începutul discuţiei, am susţinut acest proiect, dar, văzând ceea ce a rezultat, am votat ulterior, evident, împotrivă. Atacul acesta la persoană mi se pare incalificabil şi îi sugerez domnului Nicolicea să-şi împacheteze dispreţul şi să-l pună în buzunar, să-l păstreze pentru propria persoană. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Este procedură de urgenţă, o singură intervenţie de grup parlamentar. Avem 57 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. De la 1 la 10 dacă sunt observaţii? Din sală : La 9.

Florin Iordache La 9. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Susţinem varianta în care se acordă un beneficiu de 3 zile, nu de 6 zile, astfel cum este varianta propusă şi cum a trecut amendamentul...

Florin Iordache Da. Este vorba de amendamentul 2 de la amendamente respinse. Deci supun votului dumneavoastră amendamentul respins, susţinut de domnul... De la poziţia 9. Cine este pentru? Vă rog să votaţi. Supun votului dumneavoastră poziţia 9, aşa cum o propune comisia. Vă rog să votaţi. De la 10 la 20 dacă sunt observaţii? 20? Supun direct votului amendamentul de la poziţia 20, amendamentul USR. Sunteţi de acord? Supun votului amendamentul de la poziţia 20, al USR. Corect? Sau vreţi să... (Rumoare.) Nu mai vrea. Vă rog.

Cătălin Drulă La 20 marginal este un amendament admis, susţinem respingerea lui.

Florin Iordache Bun. Voi supune votului, stimaţi colegi, poziţia 20, aşa cum este... Domnule Munteanu, urmăriţi-mă puţin! (Râsete.) Nu am... păi nu, urmăriţi-mă... Deci eu sunt obligat... nu am... La poziţia 20 noi mergem pe raportul comisiei. Nu am amendament de respingere. Şi atunci supunem votului poziţia 20, aşa cum ne-o propune comisia. Să înceapă votul. Da. Cu 92 de voturi pentru, 3 împotrivă, amendamentul de la poziţia 20 a fost adoptat în forma propusă de comisie. De la 20 la 30 dacă sunt observaţii? Nu. De la 30 la 40 dacă sunt observaţii? Nu. De la 40 la 50 dacă sunt observaţii? Nu. De la 50 la 57 dacă sunt observaţii? Nu. Vă mulţumesc. Rămâne la votul final, pentru mâine. Are caracter organic. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre. Ne revedem mâine. Continuăm acum, de fapt... Îl invit pe domnul vicepreşedinte Predoiu... Vă rog, ne revedem mâine la plen.